Omogućeno spajanje radnog staža

omoguceno-spajanje-radnog-staza

Vesti

Ambasador Australije Danijel Emeri i ministar za rad u Vladi Srbije Nikola Selaković

Posle višegodišnjih razgovora i nekoliko odlaganja, u petak 20. januara potpisan je Sporazum o socijalnoj sigurnosti građana između Republike Srbije i Australije.

Sporazum su u Beogradu potpisali srpski ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ambasador Australije u Srbiji, Njegova ekselencija Danijel Emeri.

– Sporazumom o socijalnoj sigurnosti državljanima Republike Srbije u Australiji, biće omogućeno da lakše ostvare prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste na teritoriji Republike Srbije – izjavio je ministar Selaković.

Napominjući da u Australiji živi i radi između 150.000 i 200.000 srpskih državljana, što je bio osnov za zaključenje Sporazuma između dve zemlje, ministar Selaković je istakao da će ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja državljanima Srbije sada biti mnogo lakše, jer se Sporazumom reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpunija zaštita osiguranika i korisnika prava.

– U skladu sa principom izjednačenosti teritorija, prava iz socijalnog osiguranja stečena na osnovu pravnih propisa jedne države, mogu se koristiti i van njene teritorije, a transfer u državu nastanjenja, odnosno prebivališta, vrši se bez umanjenja visine davanja – naglasio je Selaković.

On je objasnio i da to znači da ukoliko se srpski državljanin, koji je stekao pravo na penziju u Australiji, vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, bez umanjenja visine davanja.

Ministar Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog Sporazuma, princip sabiranja staža osiguranja.

– Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi ugovornici – ukazao je ministar i dodao da će se u tom slučaju visina penzija određivati srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi.

Ambasador Australije u Srbiji Danijel Emeri zahvalio se srpskom timu na angažovanju, teškom radu i upornosti, jer je nakon skoro deset godina pregovaranja, potpisan Sporazum koji je značajan za građane obe zemlje.

– Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije, koji su radili u jednoj od zemalja, da steknu prava na davanja iz oblasti socijalne sigurnosti, bez obzira gde žive, što će im omogućiti da se kreću u obe zemlje, bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno – izjavio je ambasador Emeri.

On je izrazio uverenje da će Sporazum ojačati ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze između Srbije i Australije.

Značajan doprinos sklapanju Sporazuma dala je Ambasada Republike Srbije u Kanberi, na čelu sa ambasadorom Radetom Stefanovićem.

Prethodni Sporazum između bivše SFRJ i Komonvelta Australije o boravku i zapošljavanju jugoslovenskih državljana u Australiji, sa aranžmanom između Vlade SFRJ i Komonvelta Australije o načinu izbora i uslova putovanja jugoslovenskih državljana u Australiju, bio je potpisan 1970. godine.

Uskoro sporazum sa još dve države

Ministar za rad i zapošljavanje Nikola Selaković podsetio je da Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnoj sigurnosti sa 32 države sa svih kontinenata.

U predstojećem periodu očekuje se početak primene sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i inoviranog sporazuma sa Francuskom.

Detaljnije