Odluka skupštinskog Odbora za Srbe van Srbije

ODLUKA SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA SRBE VAN SRBIJE

DIJASPORA U ZAKONU

• Ministar Vojislav Vukčević predložio da se dijaspori omogući da glasa putem elektronske pošte • Mogućnost odlaganja i promene načina služenja vojnog roka

Odbor Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije podržao je juče veoma sadržajan i bogat predlog programa rada Ministarstva za dijasporu za 2005. godinu. članovi Odbora posebno su pozdravili pripremu predloga zakona o dijaspori koji bi trebalo sveobuhvatno da reguliše pitanja vezana za odnos matice i dijaspore, kao i inicijativu da iduća godina bude posvećena popisu naših ljudi iz rasejanja.
Pozdravljajući učesnike sednice ministar za dijasporu Vojislav Vukčević ukazao je da bi glasanje u dijaspori trebalo učiniti jednostavnijim i boljim, putem elektronske pošte. Poručio je da treba imati sluha i za mogućnost odlaganja i promene načina služenja vojnog roka u Vojsci SCG za naše mlade ljude u dijaspori. Ministar je takođe ukazao na neophodnost da se našim građanima u dijaspori vrate nepravedno oduzeta imovina i novac.

Učenje srpskog na Internetu

Pomoćnik ministra Milorad Jakšić najavio je osnivanje interaktivnog sajta na Internetu za učenje srpskog jezika, pre svega za decu i mlade koji slabo govore srpski jezik. Ukazao je takođe da bi dopunske škole na srpskom jeziku u svetu trebalo da budu bolje organizovane i najavio niz manifestacija u cilju jačanja veza matice i dijaspore.

Podržana je i inicijativa da Skupština Srbije usvoji Rezoluciju kojom bi se od Državnog zbora Slovenije tražilo da se Srbima u toj državi prizna status nacionalne manjine. Predloženo je takođe, da se snimi i napravi presek stanja ljudskih prava Srbima u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ i pozdravljeno je organizovanje konferencije o srpskom narodu u susednim zemljama.
U planu Ministarstva za dijasporu za iduću godinu, koji je predstavio zamenik ministra Aleksandar čotrić, a podržao pomenuti odbor, inicirano je osnivanje Informaciono-dokumentarnog centra u okviru Ministarstva za dijasporu, kao i formiranje baze podataka o našim ljudima u rasejanju.

Ulaganje u otadžbinu

Vukman Krivokuća, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa dijasporom rekao je da su naši sugrađani iz rasejanja zainteresovani da ulažu u Srbiju i to u kupovinu stanova i poslovnog prostora, kao i da učestvuju u privatizaciji preduzeća.
– Zato smo od svih opština u Srbiji zatražili da nam dostave konkretne potrebe i mogućnosti u oblasti direktnih ulaganja i njihovog povezivanja sa dijasporom – rekao je Krivokuća

Planira se i otvaranje Poslovno-informacionog centra čiji će zadatak biti da našem iseljeništvu pruži sve potrebne informacije o turističkoj ponudi Srbije, o mogućnostima ulaganja u Srbiju, o propisima vezanim za privatizaciju, poreze, carine, itd.
Između ostalog, predviđa se, već u februaru, održavanje Okruglog stola u Beogradu “Vojska SCG i vojni obveznici sa prebivalištem u inostranstvu”, na kojem bi učestvovali predstavnici vojnih i civilnih vlasti, nezavisni stručnjaci, strani vojni predstavnici i članovi srpskih udruženja iz dijaspore.