Pokret za zaštitu prava prognanih i povratak na Kosovo i Metohiju

„POKRET ZA ZAŠTITU PRAVA PROGNANIH I POVRATAK NA KOSOVO I METOHIJU“ osnovan je septembra 2002 godine. Osnovno polazište rada POKRET-a temelji se na Univerzalnoj deklaracii o ljudskim pravima UN iz 1946. godine i drugim dokumentima međunarodnih organizacija koje definišu zaštitu ljudskih prava, posebno prava prognanih iz svojih domova.
Osnovni ciljevi pokreta su:
-Samoorganizovanje prognanih u funkciji odbrane elemenarnih ljudskih prava regulisanih Poveljom UN i drugim međunarodnim dokumentima, neotuđivih njihovih prava i imovine, adekvatno obeštećenje za uništenu i pokradenu imovinu i sve druge vrste šteta;
-Prireme za kolektivni povratak kad se za to budu stekli bezbedosni i materijalni uslovi;
-Aktivnosti na pružanju humanitarne, pravne i svake druge pomoći,
-Radno angažovanje i uspostavljanje saradnje sa sličnim udruženjima na prostoru Srbije i Crne Gore;
-Uspostavljanje veza i saradnje sa srpskim i drugim nealbanskim stanovništvom koje je ostalo da živi na prostorima Kosova i Metohije, sa Srbima u dijaspori, sa preduzećima i institucijama, a pre svega sa odgovarajućim nadležnim državnim organima neposredno zaduženim za rešavanje problema Kosova i Metohije.
Kako su pre osnivanja našeg udruženja u Nišu postojala slična udruženja koja nisu uspela da artikulišu prava i interese kosovskometohijskih prognanika, već su doprinela njihovoj deobi i neslozi, naše udruženje, odnosno „Pokret za zaštitu prava prognanih i povratak na Kosovo i Metohiju“ je postavio sebi cilj da napravi organizaciju i infrastrukturu koja bi okupila najveći deo prognanika iz južne pokrajine i sa namerom da postane relevantan faktor u rešavanju najakutnijih problema raseljenih.
Za kratko vreme Pokret je postavio i najvećim delom obavio zadatak svog organizovanja i načina delovanja. Sem Skupštine, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i rukovodećeg sastava, naše udruženje je formiralo razne oblike i forme delovanja i to :
• Savet za pravnu i socijalnu zaštitu i za povratak,
• Savet za humanitarnu pomoć,
• Savet za podršku mladim raseljenim osobama,
• Savet za kulturu, informisanje i odnose sa javnošću,
• Savet za zdravstvo i,
• Savet za privredu i ekonomiju.

Osim Niša, gde je i sedište našeg udruženja , POKRET je uspostavio i reginalne organizacije,potpisao sporazume o zajedničkom delovanju sa više sličnih udruženja i nevladinih organizacija, a fomirao je svoje ogranke u Niškoj Banji, Merošini, Aleksincu, Blacu dok ovih dana predstoji osnivanje naših oblika delovanja u Kuršumliji i Prokuplju.
Kroz ove oblike i više konretnih akcija Pokret se afrmisao kao istinska snaga koja okuplja direktno ili indirektno više hiljada raseljenih sa Kosova i Metohije u centralnom delu Srbije, posebno u njenom jugoistočnom delu, koji geografski gravitira ka Kosovu i Metohiji, što je posebno značajno za buduće strateške poteze države .
Na planu političkog predstavljanja problema raseljenih, kao i onih koji su ostali na svojim ognjištima POKRET je organizovao nekoliko tribina i to :
• Kao najuspešnija se izdvaja tribina pod nazivom KOSMET JUčE- DANAS-SUTRA,(na kojoj je, pored velikog broja zvaničnika,prisustvovao i p.predsednik Vlade Srbije i predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju dr Nebojša čović),
• više kulturno-sportskih manifestacija gde posebno ističemo kulturnu i duhovnu manifestaciju KOSMETSKO SVITANjE koja je predstavila neizmerno bogatstvo kosovskometohijskih Srba i bila svojevrsna opomena da se ne sme zanemariti tradicija koja održava duh i veru prognanog naroda i njegovu vezu sa zavičajem,
• svakako i nekoliko masovnih protesta (Beograd, Niš, Merdare, Gračanica…) koji su skrenuli pažnju ne samo naše već i šire međunarodne javnosti,(posebno je bio zapažen do sada najmasovniji protest na tzv.administrativnoj granici Merdare 18.marta 2004 godine,-MARTOVSKI POGROM SRBA SA KOSMETA-
• Komemorativni skup koje je naše udruženje organizovalo ispred i u Sabornoj crkvi u Nišu povodom velike tragedije-ubistva dvoje i ranjavanja više srpske dece u selu Goraždevac.
• Jedne od najzapaženijih akcija bile su (odmah nakon završetka komemorativnog skupa u Nišu i druga posle protesta na adm.gra.na Merdaru),odlazak stotinak naših članova za Kosovsku Mitrovicu, gde su dali krv za naše stradale sunarodnike na Kosovu i Metohiji.

Kroz medijske nastupe na lokalnim TV u Nišu naši članovi su ukazivali na težak položaj prognanih i još teži život preostalih Srba na Kosovu i Metohiji, ukazujući istovremeno na ukupnu moralnu, duhovnu, stručnu i intelektualnu snagu raseljenih koja je nedovoljno iskorišćena za nacionalne interese. U tim nastupima se takodje uklanjala izvesna surevnjivost i nerazumevanje prema prognanima , s jedne i raseljenih prema domaćem stanovništvu kako bi se uticalo na jedinstvo naroda a otklanjale potencijalne opasnosti deoba i netrpeljivosti.
Imajući u vidu tešku socijalnu situaciju najvećeg broja raseljenih, kojih samo u Nišu i niškom regionu ima više od 30.000, POKRET se usredsredio na pružanje pomoći najugroženijima, u skladu sa svojim mogućnostima. Tako je za Božić,Svetoga Savu i Novu godinu podeljeno 800 paketića, kako za decu prognanu sa Kosova i Metohije, tako i deci sa teritorije Niša čiji su roditelji stradali u ratu ili su kidnapovani i ubijeni od strane albanskih terorista. U jednoj od akcija obezbeđena je i podeljena garderoba za 1.700 socijalno najugroženijih članova našeg udruženja,a novčano je pomognuto desetak prognanika, kao i crkva Sv.Nukola u Prištini. Obišli smo kolektivne centre na području Niša, u kojima su bili smešteni prognani sa Kosova i Metohije i uručivali pomoć u hrani,odeći,obući lekovima itd.
Ove aktivnosti mogle su da se sprovedu zahvaljujući tome što je POKRET dobio određena sredstva od strane Koordinacionog centra, kao i to što je uspostavio saradnju sa određenim brojem firmi i organizacija na području Niša i šire koje su novčano pomagale naše akcije. Jedan od naših značajnih poteza je i taj što smo potpisali sporazume sa petnćstak firmi u Nišu koje daju određene popuste za prognane, kao što su obuka za polaganje vozačkog ispita,besplatan kurs za snimatelje reportere sa Filmskom omladnom Niša, besplatan kurs za učenje engleskog jezika, posete bioskopima sa popustom i do 50%,besplatno učlanjivanje u Akademsko kulturno-umetničko društvo “Oro” u Nišu……
Besplatne pravne savete našeg udruženja koristilo je oko 1300 prognanih nastojeći da reši probleme sa uzurpiranom imovnom i stanovima na Kosovu i Metohiji, kao i druge svoje probleme vezane za radni i socijalni status.
U saradnji sa UNHCR-om članovi našeg udruženja su u okviru projekta “”Idi-vidi””organizovali odlazak na Kosovo i Metohiju, odnosno obilazak svojih mesta, domova i stanova za više od 200 porodica nasilno proteranih sa svojih ognjišta.
Najnovija i takođe izuzetno značajna akcija bio je organizovan, zajedno sa Koordinacionim centrom, (treći po redu) odlazak prognanih na pravoslavno groblje u Prištini na dan Zadušnica. Nakon paljenja sveća za dušu pokojnika, ali i ogromnog razočarenja koje su doživeli zbog vandalskog rušenja i skrnavljenja grobova, spomenika i krstača od strane albanskih ekstremista, organizovani su odlasci do manastira Gračanica, gde su se prognani poklonili toj velikoj srpskoj svetinji i upoznali se sa životom u toj centralnoj srpskoj enklavi.
Vrhunac medijskog i političkog predstavljanja POKRET-a i njegovih cinjeva bio je čin otvaranja novih prostorija u kojima su smešteni informativni centar i kancelarije za pravna i humanitarna pitanja. Uz profesionalnu medijsku i organizacionu pripremu, otvaranje prostorija je proteklo u znaku afirmacije ciljeva našeg udruželja i njegove ukupne prezentcije pred važnim državnim i društvenim predstavnicima, predstavnicima više nevladinih organizacija. Imali smo izuzetnu čast da nam je prostorije osveštao lično Njegovo preosveštenstvo episkop Niški Irinej, a da je politički pečat o neophdnosti bitke za Kosovo i Metohiji i ulozi POKRET-a u borbi za očuvanje tog prostora dao potpredsednik Koordinacionog centra gospodin Oliver Ivanović. Taj nivo je postignut zahvaljujući tome što smo u tim novim prostorijama gospodinu Ivanoviću priredili konferenciju za štampu, koja je bila izuzetno posećena i čiji je odjek u medijima bio veoma veliki. Od tog trenutka POKRET je na velika vrata ušao u društvenu i medijsku sferu, što se već potvrđuje svakodnevnim interesovanjem za naš rad i određenim ponudama za saradnju od strane srodnih udruženja i drugih subjekata, kao i objavljivanjem u meijima naših reagovanja, saopštenja i stavova povodom aktuelnih pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Valja istaći da je naš, predsednik Slobodan Petrović,član Radne grupu za povratak pri Skupštini grada Prištine i da redovno, jedanput ili dva puta mesečno učestvuje u koncipiranju delatnosti tog tela kako bi se stvorili politički, materijalni i svi drugi uslovi za povratak raseljenih. Ta aktivnost ne ide nimalo lako ali je naša obaveza da i svojim ličnim prisustvom i učešćem u toj Radnoj grupi stavljamo do znanja i međunarodnoj zajednici a posebno Albancima da želimo da se vratimo u svoje domove.
PROGRAMSKI CILjEVI ZA 2005. GODINU
„POKRET ZA ZAŠTITU PRAVA PROGNANIH I POVRATAK NA KOSOVO I METOHIJU“ sa sedištem u Nišu je napravio izuzetan poduhvat što se povezao sa nekoliko značajnih firmi, institucija kao i ljudi koji su nam iskazali veliko poverenje i pomoć za sve ono što radimo. Među njima na prvo mesto ističemo Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju.
Nadamo se da će mo u dogovoru pre svega sa Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju, a zatim i sa svim relevantnim institucijama,Vlade i Skupštine Srbije iznaći mogućnost da na duži rok obezbedimo adekvatane uslove za rad, što će nam omogućiti da mnogo efikasnije, organizaciono, medijski i marketingški obavljamo naše zadatke i da omasovljavamo naše udruženje.
-Naše udruženje poseduje spiskove od 500 porodica raseljenih koje su izrazile želju za povratak u svoje domove na Kosovu i Metohiji. Naš će zadatak biti da sa svim relevantnim državnim organima, institucijama i međunarodnim organizacijama nađemo načina i sredstava za stvaranje uslova za njihov povratak,a pre svega opstanak,integracija do knačno povratka
-Radićemo na ažuriranju spiskova prognanih po svim osnovama kako bismo napravili pravu bazu podataka nužnih za sve oblike aktivnosti za eventualni povratak, za radno angažovanje, za socijalnu i humanitarnu pomoć, za medijsku, obrazovnu i svaku drugu vrstu delatnosti i sve druge poslove koji će doprineti da se glavni cilj-povratak u zavičaj, ostvari što masovnije;
-Uspostavićemo saradnju sa sličnim udruženjima i predstavnicima lokanih oblika vlasti i uticaja u središtima srpskih enklava kako bi se ispitale i evidentirale potencijalne mogućnosti i lokacije za izgradnju kuća za održiv povratak i eventualno angažovanje povratnika.
-Naše udruženje ima članstvo i ljude koji poseduju, i više puta do sada na delu pokazali, organizatorske, stručne, marketinške i druge intelektualne sposobnosti da ove poslove obavljaju i da sve informacije do kojih dolazimo prosleđujemo Koordnacionom centru za Kosovo i Metohiju kako bismo zajednički radili na jedinstvenom nacionalnom zadatku stabilizaciji prilika na Kosovu i Metohiji i stvaranju psiholoških, propagandnih i materijalnih uslova za to.
-Jedan od prioritetnih zadataka je da učvrstimo i proširimo saradnju sa Skupštinom grada Niša i drugim lokalnim zajednicama, institucijama i organizacijama gde deluju naši ogranci, kako bismo naše probleme, programe i projekte adekvatno predstavili i za njih dobili političku i materijalnu podršku. To se naročito odnosi na radno angažovanje našeg članstva i prognanih u celini, čime ćemo doprinositi ne samo privremenoj integraciji u sredinama u kojima smo našli utočište i pomoći ljudima da prežive a time ćemo očuvati nacionalnu supstancu kao osnovnom preduslovu za povratak.
Kako predstoji dijalog naše države sa albanskom stranom u cilju rešavanja svih relevantnih pitanja i za uspostavljanje standarda pre razgovora o konačnom statusu Kosova i Metohije spremni smo da se uključimo u sve oblike aktivnosti koje mogu doprineti što boljoj našoj poziciji u tim razgovorima. To podrazumeva animiranje raseljenih, organizovanje manifestacija kao oblika podrške državnim organima i pritiske na međunarodnu zajednicu i albansku stranu, organizovanje odlazaka na Kosovo i Metohiju i svuda tamo gde se ukaže potreba za manifestovanje našeg prisustva i našeg glasa.
POKRET, planira da samou prvom kvartalu 2005 godine realizuje sledeće programe i projekte:
1. Repriza Republičkog festivala dečje pesme – “Kuršumlija 2004”. u severnom Kosovu (Kosovska Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok),
2. Gostovanje Kulturno-umetničkog društva “Sremčica” ili KUD PTT Srbije “đoka Pavlović” u Gračanici, Štrpcu, Leposaviću i Zubinom Potoku,
3.Organizovanje posete prognanih manastirima i crkvama na Kosovu i Metohiji,
4.Tribine, promocije i uručivanje priznanja svima onima koji su do sada pomogli na bilo koji način Srbe sa Kosmeta kako one na Kosmetu tako i prognane u centralnoj Srbiji.
5.Praćenje i analiza albanske štampe i reagovanje na njihovu propagandu ,
6.Konferencije za novinare, saopštenja, reagovanja i druga oglašavanja
Pokreta povodom aktuelnih zbivanja na Kosovu i Metohiji i najava olitičkih poteza u vezi sa njegovim statusom,
7.Forminjanje novih odbora Pokreta u opštinskim centrima u centralnoj i južnoj Srbiji,
8.Organizovanje akcije popisivanja raseljenih, učlanjivanja u naše udruženje i formiranje socijalne karte,
9.Priprema i održavanje sednice Skupštine Pokreta.
Namera POKRETa je inteziviranje aktivnosti u 2005 godini, animiranje raseljenih za povratak i kancelarija za pravnu zaštitu i humanitarnu pomoć. Naše prostorije postale su ključni punkt za ukupne aktivnosti raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Za njegovu delatnost pored postojećeg, angažaće se više stručnih saradnika koji će volontirati.
Određeni projekti koji su uspešno odrađeni u 2004 godini, i dali dobre rezultate, ponavljaju se u 2005 godini i to
1.Organizovani odlasci za prognane sa Kosova i Metohije za prolećne i jesnje za dušnice
2.Organizovane posete KBC -u u K.Mitrovicu (četri puta godišnje), gde bi istovremono,najmanje, 100 lica dalo krv za potrebe kosmetske srbe,
3. Redovni sastanci radnih grupa sa predstavnicima sa KiM, usaglašavanje stavova,osluškivanje problema,jačanje međusobnih veza obavljalo bi se najmanje dva puta mesečno sa desetak učesnika iz POKRET-a,
4.Obilazak najugroženijih prognanika,kao u centralnoj Srbiji tako i na samom Kosmetu, pre svega onih kojij žive u Kolektivne centre,sagledavanje njihovih problema, namere za organizovani povratak, sa mogućnošću davanja minimalno neophodne socijalne pomoći, u hrani,lekovima,garderobi eventualno i novčana pomoć,obavljalo bi se jednom mesečno sa grupom od pet ljudi.
5.Organizovanje jednom mesečno tribine vezane za Kosovo i Metohiju, na kojima bi učestvovali predstavnici Vlade Srbije,Koordinacionog centara, zvaničnici sa Kosova i Metohije i svi relevantni faktori vezani za Kosovo i Metohiju (sala,ozvučenje,obezbeđenje,organizatori),
Prema našim skromnim kalkulacijama u koliko bi postojala objektivna mogućnost nabavka terenskog vozila, u mnogome bi pomoglo bolje obavljanje zadatih ciljeva, kao i adekvatno smanjenje planiranih troškova.
Molimo sve ljude dobre volje,sve one koji žele i mogu shodno svojim mogućnostima, a u cilju sprovođenja planiranih aktivnosti pomognu u nedostajućim sredstvima za novčana sredstva na, tekući račun broj :
225-126-71 koji se vodi kod Nacionalne štedionice.
Pokret će blagovremeno i uvek kao i do sada, obavezno dostavnjati kvartalne i godišnje izveštaje o svom delovanju i svom radu , svima onima koji pošalju sredstva našem Udruženju.
U nadi da ćete imati razumevanja za naše molbe, i pomoći onima koji su sve izgubili osim nade, unapred se zahvaljujemo, i koristimo priliku da svim posetiocima ovog sajta poželimo puno sreće i zdravlja u 2005 godini.

S poštovanjem,

GLAVNI ODBOR