Novi udžbenici: Građansko vaspitanje i Narodna tradicija !

Novi udžbenici: Građansko vaspitanje i Narodna tradicija !

Udžbenik Građansko vaspitanje 1 je nastao kao proizvod višegodišnjeg rada sa učenicima i proučavanjem samog predmeta.Građansko vaspitanje je predmet kroz koji učenik upoznaje sebe i druge oko sebe, prihvata tuđe potrebe, želje i postaje aktivan član društva u kome se nalazi.
Kroz zadatke i ilustracije nastavnik usmerava i upoznaje učenike.Uz ovaj radni materijal postoji i detaljni priručnik za nastavnike koji sadrži objašnjenja za svaku radionicu posebno.

Jedan od najzanimljivijih sadržaja je svakako -Da li su roditelji bili deca-. Tu je na zanimljiv i šaljiv način prikazan problem odnosa deteta i odraslih.Već u samom naslovu dete se pita da li su i mama i tata bili nekad mali, da li je i tatu njegov otac kažnjavao i grdio.Na slikovit način ilustracijom i stihovima je prikazano to nerazumevanje i pretnje roditelja za neposlušnost.

Narodna tradicija 4 predstavlja jedan sveobuhvatni udžbenik sa radnom sveskom.Tu se nalaze objašnjeni sadržaji:
-Narodne tradicije,
-Transport i tradicionalna transportna sredstva,
-Narodni muzički instrumenti.
Kroz ove teme obuhvaćena je narodna književnost, narodne pesme i igre sa kompletnim notnim zapisom, neki običaji, stari recepti, naznačena je korelacija sa ostalim nastavnim predmetima i na kraju udžbenika se nalazi scenario sa tekstom, objašnjenim narodnim pesmama i kolima, zdravicom kao kruna celokupnog sadržaja.
Oba udžbenika imaju rešenja Ministarstva prosvete i sporta i nalaze se u ponudi za osnovne škole.U pripremi su udžbenici za ostale razrede.
Autor Tanja Guldović +381 63 57 83 11

guld@ptt.yu