Nova adresa Ministarstva za dijasporu

Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije, nalazi se na novoj adresi, u Vasinoj ulici broj 20.

Kontakt telefoni su +381 11 636815 i + 381 11 637624

E mail adresa je info@mzd.sr.gov.yu