Maksilofacijalni hirurg Prim. dr Aleksandar Oroz: Lepotu determiniše skelet lica

Prim. spec. maksilofacijalne hirurgije dr Aleksandar Oroz

Zahvati na mekotkivnim  strukturama  otklanjaju  manje nedostatke i  podmladjuju ali se potpuni obrt, transformacija lika dobija tek promenom  koštanog  sistema. Savršenstvo se postiže korektivnim promenama temelja  lica. U toj imaginarnoj tački hirurgije i prirode fascinira igra kontura i  tehnika. Tu se graniče, dodiruju  irealno i moguće. Moć skalpela je neverovatna ali organizam trpi, integritet  prirode se narušava,  kaže  spec. maksilofacijalne hirurgije, Prim dr Aleksanadar Oroz. Medicinski fakultet  završio je u Novom Sadu a Stomatološki fakultet diplomirao je u Beogradu  gde je  specijalizirao  makisilofacijalnu hirurgiju. U zemlji i inostanstvu   usavršavao se u oblasti  implantologije i korektivne hirurgije lica i vilica, kao i estetske, plastične i rekonstuktivne hirurgije lica. Načelnik je Odeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju KBC u Zemunu, gde na klinici koje u privatnoj praksi godišnje obavi više stotina operacija u oblasti rekonstruktivne hirurgije lica.

Implantologija

Dr Oroz radi korekcije vilica u slučajevima odstupanja i deformiteta uz korišćenje implantoloških tehnika i uspostavljanja ukupnog estetskog efekta. Obavlja sve estetske plastične i rekonstruktivne zahvate lica, korekcije nosa, kapaka, usana, zatezanje lica, vrata, koje smatra nadogradnjom. Focus  njegovog rada je rekonstruktivna i plastična hirurgija lica, vilica i vrata.

-To su pacijenti  sa urodjenim  ili stečenim deformitetima lica ili vilica, nastalim kao posledica nekih onkoloških stanja, trauma, povreda ili prethodnih  plastičnih operacija.  Kao i oni kod kojih je deformitet sekundarna posledica nekog ranijeg stanja, povreda jagodičnih kostiju, vilica, nosa, što nije blagovremeno odgovarajuće hirurški zbrinuto, pa je dovelo do pogrešnog srastanja kostiju. Posledice takvog stanja su krivljenje nosa, iskrivljenost vilice, ukrštenost zagrižaja ili utonulost jedne strane lica, do teških slučajeva preloma srednje trećine lica, kada je utisnuta sredina lica, tzv. tanjirasto lice. Deformiteti mogu nastati amputiranjem dela tela kod onkoloških stanja i kao posledica nekih infektivnih bolesti. A nastaju i kao posledica gubitka zuba. Ovakva stanja naružavaju izgled i narušavaju samopouzdanje, kaže dr Oroz.

Napominje da ista povreda kod pacijenta  starije dobi,  ima drugačije posledice nego kod mladih. Ako povreda nastane u fazi razvoja skeleta, posledice su teže nego kod starijih osoba. Isti ožiljak kod starijih drugačije izgleda nego kod mladjih ljudi. Kod starijih sve je definisano. U mladosti  je  burno i u razvoju.

Često je bol uva problem  disfunkcije  vilice .

Vezano za probleme koštanog sistema, česti  su  poremećaji  funkcije viličnih zglobova.

–Javljaju se kao  posledica oštećenja, trauma  ali i kod zdravih ljudi kao posledica stresova,  zbog prirode posla i sl.  Karakteristično  je kod  nekih zanimanja, poput menadžera, berzanskih radnika,   koji su u poslu izloženi napetosti tokom dana, pa tokom  noći dolazi do pražnjenja te negativne energije   škrgutanjem  zuba  i  stiskanjem  vilice.  Pacijent se  budi  sa  osećajem  bola  u predelu vilice, koji se pojačava prilikom žvakanja, zevanja. To su jaki, oštri bolovi koji sevnu u predelu uva.  Pacijenti u početku misle   da  imaju problem sa  uvom,  obraćaju se prvo ušnom lekaru,  onda dolaze  kod nas.

Nagledao sam  se  deformiteta usana, nastalih nakon intervencija  u kozmetičkim salonima, materijalima koji su zabranjeni  i čije aplikovanje  dovodi do gubitka funkcije mišića usana, usne su skupljene, u grču.  Primena zabranjenih materijala koji se ilegalno nabavljaju  po salonima dovodi  i do kancerogenih promena  usana.

Kaže da je  kod  bolova  u  predelu  ušiju, uzrokovanih  disfunkcijom viličnog zgloba  problem  obično neurogenog porekla, mišićno nervnog sistema.  Izuzev kod  pacijenata  koji nemaju zube.  Kod njih je  u 99 %  slučaja  bol   posledica  poremećene funkcije  žvakanja,  lošeg zagrižaja. Najvažnija je pravilna  terapija, smirivanje tegoba, uzimanje kašaste hrane, dok nestanu bolovi.  A zatim se pacijent  protetski  rehabilituje, kod specijaliste protetičara. Treba biti obazriv prilikom izbora lekara.

Upozorava  na  deformitete lica  kao posledicu estetsko hirurških intervencija.

– Nije mali broj pacijenata kod kojih nastane problem zbog  infekcije ili odbacivanja  materijala,  korišćenih  u nekoj  esteskoj i plastično hirurškoj intervenciji.   Takva stanja se manifestuju  veoma malim ,  krivim ili izvrnutim nosem, izvrnutom ili krivom vilicom.  Česti  su  deformiteti   usana uzrokovani aplikacijom  loših materijala,  koji su zabranjeni na tržištu, koji se ne razgradjuju i mogu biti toksični.

Navodi da korektivna hirurgija kostiju lica nije indikovana  kod mladih osoba  i  dece.  Takodje su  stroge indikacije  da li je pacijent pretrpeo  povredu, patološko stanje ili  je  došao  radi  estetskog  efekta.

Korekcija očnih kapaka, pre i posle
Korekcija očnih kapaka, pre i posle

–  Kod esteskih zahvata  postoje parametri  lica, koji se odnose na  Azijate  i Evropljane.  Znaju se mere, milimetar  plus minus za našu anatomiju i kulturu.  Sretali smo sa slučajevima  gde su radjene intervencije   usana, jagodica  nezavisno  od tih  prirodnih   parametara.  Takvi  rezulatati daju   loš izgled  i psihološki  utiču na pacijenta. Dešava se  da  pacijent  zahteva  da se uradi nešto što ne odgovara  njegovim  koštanim strukturama. Bez dobre analize koštanog sistema  nerealno je očekivati dobre rezulatate u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji  lica.

Kombinacijom kontura lica različitih rasa ljudi, u hurirgiji je moguće postići  i čaroban efekat!

-Za svaku populaciju postoje tačni promeri,  visine  i širine lica,  specifičnosti  promera  izmedju očiju, čela, nosa i sl. I tehnike ulepšavanja lica dozvoljavaju  sitna,  tzv. harmonična odstupanja.  Tada se nekom  malom korekcijom,  nekom crtom lica,  preuzetom iz  druge  kulture, rase,  postiže  intrigantan  efekat.   Korigovani promeri  odstupaju od medicinskih standarda koji  se odnose na  jednu populaciju ali u konkretnoj kombinaciji crta lica, takava odstupanja deluju fascinantno.  Takva odstupanja od prirodnih urodjenih parametara imamo kod nekih najpoznatijih glumica u svetu.  Ali besprekorna simetrija lica koja se smatra standardom lepote, više nije u modi.  Igrom  prirodnih i nadogradjenih promera, dobije se čar izgleda. Takvo lice zavodi. I suština privlačnosti filmskih zvezdi  je upravo u tim harmoničnim odstupanjima.  Kada bi  njihov izgled  vratili u  parametre lepote našeg podnevlja, to bi bila obična lica. Ali imamo situacije  i  da svaki pojedinačni deo  lica izgleda idealno. Da su ispoštovana sva pravila u pogledu promera i dozvoljenih odstupanja ali  da se nove crte  ne uklapaju  najbolje sa celinom i pacijenti ne  dobiju lice  koje su  očekivali.

Ponekad postoji neopravdano nezadovoljstvo pacijenata,  obično u slučajevima kada nisu ni postojale  objektivne indikacije za operaciju.

Hirurgija nosa i usana

– Kada pacijent  zahteva neku korekciju, recimo nosa a  problem  nije objektivno uočljiv , nos je pravilan, nema fizioloških smetanja u disanju,  obavezan je opsežan  razgovor hirurga sa pacijentom i po mogućnosti  mišeljenje psihijatra. Jer se dešava  da  takav zahvat  i novi  izgled,  čine pacijenta  nezadovoljnim.  Ponovo odlazi na operaciju  i  po nekom nepisanom pravilu,  i nakon  te sledeće intervencije  je  nezadovoljan. Još  nesrećniji.   Estetski  i plastični  hirurzi  u svetu se sreću  sa ovim  problemima.  Naša medicina nije toliko komercijalizovana , kolege moje generacije  se drže  dobre lekarske prakse, kod nas su takve pojave redje. U velikom broju slučajeva   zahvati za korekciju nosa  pacijenata  su opravdani,  i takve  operacije ukoliko su dobro uradjene, imaju izvanredan efekat.

Kada vidim  osobu, prvo što uočim su odstupanja na licu.

Samo korektivna hirurgija skeleta lica pruža efekte koji su  na granici mogućeg.  Takve slučajeve imamo kod transrodnih  osoba gde se radi temeljna rekonstukcija lika.  Dr  Oroz  o sebi kaže  da ne beži od izazova u poslu.

 

-Tu su u 99 %  slučajeva  neophodne korekcije  koštanog sistema lica.  I to bradne regije kod  99 % pacijenata,  regija  vilica,  uglova, jagodičnog dela kostiju, nosa, usana i ušiju.  Sve, jer su  velike  razlike u fizionomiji muškog i ženskog lika. Ženske crte lica su suptilnije, mekše, manja brada, manja vilica, manji nos, manji promeri.  Pa se kod korekcija muške osobe u žensku, skida deo kostiju brade, jagodica, vilica, ušiju.  A kada  osoba prelazi od ženske u mušku  radimo  ugradnu  hirurgiju,  ubacivanje koštanih implantata… Da bi se naglasio taj vilični deo, jagodična kost,  da  lice bude jače, oštrije, naglašenije,  augumentacijom  kostiju naglašavamo tipično muške karakteristike.

Hirurgija nosa, usana i brade
Fokus  rada dr Oroza  je  je korektivna hirurgija skeleta lica.  Lifting, zatezanje, i mekotkivno oblikovanje lica  je nadogradnja.

Ako govorimo o složenosti operacija  lakše je prilagoditi muški izgled ženskom. Za zahvate kod promene  identiteta, nužno je da je osoba prošla sve medicinske  procedure,  da  u pogledu njenog  stvarnog identiteta ne postoje nikakve nejasnoće.  Da bi  postojao zakonski i etički osnov za takve temeljne rekonstukcije  lika,  zahvati  se radi  timski.  Dolaze nam pacijenti iz inostranstva,  stranci.   Intervencije  u pogledu  transformacije  koštanog  sistema  lica,  zahtevaju veliko umeće.  Nije  isto ako dodje pacijent arapskog ili evroskog porekla.  Novi polni  identitet  treba da bude prilagodjen  izvornom  poreklu, parametrima  rase, populacije iz koje osoba potiče.  Predimenzioniranje,  odsupanje od harmoničnog  može naružiti  izgled  pacijenta.  Umetnost  je prevariti prirodu. Skalpel  u  dobrim rukama  ima moć da  prevazidje prirodu,  kao kada umetnik u tri poteza četkicom  pravi sliku.  S druge strane, to je  hirurgija po tankoj žici. Granica je tanka, nevidljiva. Greške nastaju  kada se predje ta linija. Onda su rezulati  loši, nepovratno.  Loš rezultat pacijenata  dovodi u stanje očaja.  Osim tog psihološkog momenta,  teba imati u vidu da  je svaki  čovek  jedinstveni proizvod prirode. Granice  podnošljivosti  invazije  na organizam se  razlikuju.  U svetu je bilo slučajeva sa fatalnim ishodom. Hirurgija je moćna ali u lošim rukama fatalna.

http://www.draleksandaroroz.com

S.N.