Svetli primer mnogima

Dela za ponos i divljenje

Anđeo čuvar Tomovića

Dobrota savladala sve prepreke

Spas u pravi čas

Lakše se diše uz dobre ljude

Lokomat pomogao Dimitriju

Plemenitost leči muke

Novi dom sazdan od dobrote

Nesanica zbog kuće koja tone