Svi imaju više prava od nas

Hvala porodici Šipka od srca

Duša nam se kida

Duša nam se kida

Kod nas je borba neprestana

Ne smemo da čekamo