Generalni konzul Vladimir Nikolić prisustvovao otvaranju 16. savetovanja “Oktobarski pravnički dani” u Banja Luci

Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva pravde, u Banja Luci je 3. oktobra 2019.godine počelo 16. savetovanje “Oktobarski pravnički dani”, na kojem će biti izloženo 89. referata, 111. istaknutih stručnjaka iz svih oblasti prava. Organizatori savetovanja su Udruženje pravnika Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, suorganizatori su Notarska komora Srpske, Advokatska komora Srpske, Centar za edukaciju sudija i tužilaca i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Svečanom otvaranju prisustvovala je predsednica R. Srpske Željka Cvijanović, koja je rekla da činjenica da se Oktobarski pravnički dani održavaju 16. put, jasno svedoči o značaju i kvalitetu događaja, kao i da je on prerastao u tradicionalni susret najistaknutijih pravnih stručnjaka iz regiona kao prilika za razmenu mišljenja, iskustva i znanja u oblasti pravnih nauka.

“Broj istaknutih pravnih stručnjaka koji prisustvuju ovogodišnjem skupu, kao i činjenica da je tokom sesija predviđeno da se, u okviru opšte teme “Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema”, razmatra šest različitih pravnih oblasti, upućuju na to da će i ovogodišnji skup biti obeležen dinamičnom stručnom raspravom, te da će biti prilika za razmenu iskustava, ali i sticanje novih znanja”, istakla je Cvijanovićeva na otvaranju savetovanja.

Ona je naglasila i da se značaj “Oktobarskih pravničkih dana” ogleda i u neposrednoj afirmaciji same pravne nauke i izrazila uverenje da zemlje regiona u tom kontekstu ne zaostaju za nominalno razvijenijim svetom kojem, u pogledu uređenosti i standarda života u celini, svi teže. Govoreći iz perspektive predsednika R. Srpske, kao nekoga čija je, kako je rekla, jedna od ustavnih funkcija upravo da obezbeđuje i manifestuje političko, pravno, ali i institucinalno jedinstvo Srpske, kao jedinstvenog i nedeljivog pravnog entiteta, Cvijanovićeva je naglasila da je R. Srpska zajednica temeljena na pravu, sa svim neophodnim ustavnim prerogativima koji sačinjavaju elemente njenog pravnog identiteta. Podsetivši da je R. Srpska prošla mnogo izazova, da je bila izložena različitim pritiscima i nasrtajima, ona je navela da su upravo to njeno pravno utemeljenje i izgrađenost predstavljali najsnažnije sredstvo njene odbrane, odbrane njenih institucija, nadležnosti i subjektiviteta. “Bilo bi naivno verovati da su izazovi po R. Srpsku okončani, te je stoga i potreba za jačanjem pravnih instrumenata koji su joj na raspolaganju, kao i pravnih znanja uopšte, još izraženija. Kao predsednik, mogu reći da sam ponosna što smo, u gotovo nemogućim okolnostima, uspeli obezbediti punu institucionalnu, političku i finansijsku stabilnost R. Srpske”, naglasila je.

U obraćanju na savetovanju, predsednica R. Srpske je navela da ne treba biti lažno skroman i zanemariti činjenicu da je Srpska danas jedina u potpunosti funkcionalna i samoodrživa celina u BiH. Oni koji pokušavaju da ospore R. Srpsku i ključne elemente njenog identiteta, treba da imaju na umu da je Srpska više nego sposobna i kapacitirana da se svim raspoloživim pravnim, ali i političkim sredstvima brani, naglasila je. “Republiku Srpsku gradimo kao modernu zajednicu koja se temelji na pravu, kao demokratsko društvo u kojem će prava i slobode, individualnog ili kolektivnog karaktera, biti u potpunosti zaštićeni. Za sve mlade pravno-političke zajednice, a R. Srpska to jeste, od prevashodnog značaja je izgradnja koherentnog pravnog sistema, ali i efikasnog, hijerarhijski ustrojenog pravnog poretka u kojem će definisana prava i obaveze biti isključivi okvir ponašanja i delovanja kako institucija, tako i pravnih i fizičkih lica”. Ona je navela da kao predsednik R. Srpske pozdravlja svaku inicijativu, događaj i manifestaciju, koji imaju cilj afirmaciju pravne nauke, stručno usavršavanje mladih pravnika i, generalno, razvoj naučnih saznanja u pravnoj nauci.

Predsednik udruženja pravnika R. Srpske Rajko Kuzmanović, ocenio je da ovo udruženje i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci 16. put uspešno organizuju “Oktobarske pravničke dane” i istakao da su brojne aktivnosti Udruženja pravnika R. Srpske, a da je jedna od njih formiranje Saveza udruženja pravnika, zajedno sa kolegama iz R. Srbije.

Svečanom otvaranju “Oktobarskih pravničkih dana”, prisustvovao je veliki broj profesora i pravnih stručnjaka iz R. Srpske, Federacije BiH, Srbije i zemalja okruženja, kao i generalni konzul Vladimir Nikolić.

Original Article