Diploma pa viza

Savezna vlada popušta pred zahtevima ekonomije: ocekuje se da ce ovogodišnji limit od 85.000 useljenika biti uvecan za još 8.000 “rezervnih” boravišnih viza, namenjenih kvalifikovanim kadrovima. Ni to još nije sve – u aprilu se ocekuje da ce vlada doneti odluku o povecanju broja boravišnih viza na cak do 120.000 godišnje.
Ovo saopštava “Sidnej morning herald”, pozivajuci se na izjavu ministra za useljavanje Filipa Radoka koji potvrduje da je “pod pritiskom za proširenje tzv. nehumanitanog programa”, koji podrazumeva školovane useljenike.
Prošle godine, u vreme kada je saopštena ovogodišnja kvota viza, predstavnici ovdašnjeg biznisa nisu se slagali, tvrdeci da ih nedostatak školovanih kadrova sputava u razvoju. Zato im je i obecana rezervna cifra od 8.000.
Na vrhu liste zanimanja koja se traže su, naravno, strucnjaci za kompjutere i, podjednako, diplomirani polaznici studija biznisa i ekonomije. Posebna prednost daje se i drugim deficitarnim zanimanjima kaošto su medicinske sestre odnosno negovateljice i racunovode.
Zanimljivo je da ce useljenicka politika, kako se tvrdi, davati prioritet studentima koji su se o svom trošku školovali i završili u Australiji, a nisu ostvarili pravo na boravišnu vizu. Koristi su nesumnjive: diploma stecena u ovoj zemlji, savladan engleski jezik i time uštedeni vreme i novac potrebni useljenicima bez tog iskustva da se prilagode australijskim uslovima. Pred takvim argumentima teško ce biti uzeti u obzir glasovi onih koji tvrde da ce se ovakva politika negativno odraziti na – nezaposlene Australijance koji su vec ovde.