Dogovor o osnivanju Srpskog centra u Zenevi

Od 14 kantona u romanskom delu Švajcarske najviše naših asocijacija je u Ženevi i oni su ovih dana održali i prvi sastanak na kojem je bila samo jedna tacka dnevnog reda: „Mogucnosti osnivanja Srpskog centra“.
Po recima Vesne LJubusavljevic iz humanitarnog kulturnog Kluba „Sveti Sava“, „vec je krajnje vreme da osnujemo Centar koji bi koordinisao rad, posebno sa Komisijom za strance (EKA) i gradskim i kantonalnim vlastima, a bio zadužen i za akciju povecanja broja ucenika dopunske škole, te ukljucen u organizacije zajednickih kulturnih i sportskih manifestacija, slanje humanitarne pomoci, kontakte sa maticom i Savetom dijaspore…“
– Odmah posle prvih zajednickih akcija u Ženevi delatnosti Centra ce preci i na ostala udruženja u Lozani, Veveju i Iverdonu što ce uskoro da stvori uslove za osnivanje Regionalne zajednice „romanske Švajcarske“. Vec je krajnje vreme da svi imamo mesto odakle krecemo i gde se posle završenog posla vracamo – podržavajuci osnivanje Centra i njegovo proširenje za „Vesti“ kaže Nenad Garic, kapiten FK Slavija iz Lozane.
Iz Ženeve je i osnivac „Glasa Jugo-dijaspore“ dr Milan Bodi, od pre mesec dana i jedan od tri potpredsednika SKS, koji ce kao doktor pravnih nauka pomoci u izradi svih akata kako bi udruženja delovala u skladu sa zakoinima domacina, što do sada i nije bila naša „vrlina“.
– Culi smo da se govori o osnivanju Centra što je prava prilika da KUD „Srpska sloga“, jedino folklorno društvo u ovih 14 kantona dode do još veceg izražaja jer prilikom održavanja proslava i zabava ovako ujedinjeni imacemo priliku da igramo pred 1.000 i više posetilaca što posebno raduje mlade folkloraše – istice Ivan Kocic iz Iverdona.