COVID-19 i putovanje u Republiku Srbiju od nedelje 15. marta 2020

ZAŠTO ODLOŽITI PUTOVANjE U REPUBLIKU SRBIJU
U NAREDNOM PERIODU

Zato što će vam pri ulasku u zemlju biti uručeno obavezujuće rešenje o samoizolaciji u trajanju od 28, odnosno 14 dana u zavisnosti iz koje zemlje ste doputovali.

PAŽNJA! Dvojni državljani u Republiku Srbiju mogu da uđu samo ukoliko pokažu važeću putnu ispravu Republike Srbije.

Informišite se ovde o svim merama Vlade Republike Srbije koje proizilaze iz dela Odluke o vanrednom stanju, a odnose se na dolazak državljana naše zemlje iz drugih zemalja.

Odlukom Vlade Republike Srbije utvrđeno je da državljani Republike Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, se upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana.

Državljani Republike Srbije koji dolaze iz drugih država (Kraljevine Danske), odrediće se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Original Article