Konferencija o inicijativi „Pojas i put“ u Danskom Parlamentu

Učešće ambasadorke Jasmine Mitrović Marić na naučno diplomatskoj konferenciji

U Danskom parlamentu (The Danish Parliament Folketinget), Velika svečana sala, 13.novembra održana je naučno diplomatska celodnevna konferencija posvećena Inicijativi Pojas i put, u organizaciji Centra za nauku i komercijalnu diplomatiju. Učestvovali su visoki predstavnici danskog Parlamenta, profesori univerziteta u Kopenhagenu, Odenseu, Alborgu, kao i ambasadori birani po tome što su članovi Međunarodnih institucija u vezi sa Inicijativom Pojas i put.

Original Article