Poziv dijaspori – Konkurs Ministarstva kulture i informisanja

PREVOĐENjE REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI

Ministarstvo kulture i informisanja 31. januara 2020. raspisalo je:

– Konkurs za sufinanisiranje projekata prevođenja reprezenta-tivnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2020. godini

– Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2020. godini.

Tekstovi konkursa i prateći prijavni obrasci nalaze se na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs. Rok za podnošenje konkursnih prijava 16.mart 2020. godine

Za dodatne informacije o konkursu zainteresovani mogu da kontaktiraju Mladena Veskovića u MKI putem elektronske pošte mladen.veskovic@kultura.gov.rs ili na atelefon br. +381 11 3398-026.

Original Article