Izbori za narodne poslavnike – IZBORI 2020

O B A V E Š T E NJ E

new project_1_200202_192517_117

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U KOPENHAGENU OBJAVLjUJE JAVNI OGLAS POVODOM IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE U REPUBLICI SRBIJI, 26. APRILA 2020. GODINE

Original Article