Emina Jahović promoter Ministarstva dijaspore Mlada i popularna pevačica Emina Jahović od juče je jedan od promotera aktivnosti Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije. Ona će na poštovaoce njene muzike u dijaspori apelovati da se odazovu popisu. Uticaće na to da što više ljudi iz rasejanja uzme srpsko državljanstvo...

Dogovor uoči manifestacije u Las Vegasu

DOGOVOR UOčI MANIFESTACIJE U LAS VEGASU"VESTI" PROMOVIŠU SRPSKU PRIVREDU "Vesti" će biti medijski pokrovitelj predstojeće promocije srpske privrede, koja se održava u Las Vegasu (SAD), od 11. do 13. novembra, dogovorili su se juče Dušan Vidaković, predsednik kompanije "Nidda Verlag', koja je izdavač "Vesti" i Vukman Krivokuća,...
POčELO PISANJE ZAKONA O SARADNJI SA RASEJANJEMZAKON U NOVEMBRU PRED DIJASPOROM Radna verzija Nacrta zakona o saradnji Republike Srbije sa dijasporom trebalo bi da bude završena do sredine novembra, a zatim će biti dostavljena rasejanju na javnu raspravu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, povereništava Ministarstva za dijasporu i vodećih...

Odluka odbora za Srbe izvan Srbije

ODLUKA ODBORA ZA SRBE IZVAN SRBIJE Amnestija na doradi Odbor odbacio Nacrt zakona Ministarstva za dijasporu, ali podržao inicijativu da se napravi novi tekst Mladići koji su svojevremeno otišli u inostranstvo da bi izbegli služenje vojnog roka u Srbiji moraće još malo da pričekaju na povratak u zemlju bez...
ODRŽANA 14. SEDNICA ODBORA ZA ODNOSE SA SRBIMA VAN SRBIJE Danas je u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije održana 14. sednica Odbora za odnose sa Srbima van Srbije kojoj su pored članova odbora prisustvovali i prof. dr Vojislav Vukčević, ministar za dijasporu u Vladi Republike Srbije, Aleksandar čotrić, zamenik...

Otvorena prva srpska bibloteka u Ljubljani

OTVORENA PRVA SRPSKA BIBLIOTEKA U LjUBLjANI Zamenik ministra za dijasporu u Vladi Srbije Aleksandar čotrić i zamenica američkog ambasadora u Sloveniji Meri Rut Kolmen zajedno su presecanjem vrpce otvorili prvu srpsku biblioteku u Ljubljani.Biblioteka sa više hiljada naslova nalazi se u prostorijama Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" u ljubljanskom naselju...

Novi poverenici Ministarstva dijaspore

Novi poverenici Ministarstva dijaspore Uskoro poverenici za Berlin i Hesen Stojanka Aleksić za Hamburg, Predrag Rakočević za Baden-Virtemberg i Žarko Mijailović za Bavarsku novi su poverenici Ministarstva dijaspore u Nemačkoj. Vojislav Vukčević, ministar dijaspore, za Predraga Rakočevića, predsednika Saveta srpske dijaspore u Baden-Virtembergu, već je potpisao rešenje, a uskoro...

Sr­bin za 110 evra

Sr­bin za 110 evraZA­KON o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma re­pu­blič­kih ad­mi­ni­stra­tiv­nih tak­si ko­ji je pre ne­ko­li­ko me­se­ci ini­ci­ra­lo Mi­ni­star­stvo za di­ja­spo­ru, a 15. ju­la iz­gla­sa­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, znat­no je olak­šao mo­guć­nost za sti­ca­nje dr­ža­vljan­stva. Za­ko­nom dr­ža­vljan­stva Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa či­jom se pri­me­nom po­če­lo 27. fe­bru­a­ra 2005. go­di­ne, pre­stao je da...

Usporene pripreme za popis dijaspore

Usporene pripreme za popis dijaspore čekaju se uputstva i novac Iako je još pre nekoliko meseci najavljeno da će sve pripreme za popis dijaspore biti završene do kraja godine i da će anketiranje startovati početkom 2006, Vukman Krivokuća, pomoćnik ministra dijaspore, priznaje da još nije oformljeno radno telo koje...
Početak akcije«SRPSKA ZASTAVA U SVAKI SRPSKI DOM» Danas 30. avgusta 2005. godinesa početkom u 12 sati,u Vladi Srbije, Nemanjina 11,biće održana konferencija za štampu na kojoj će biti najavljen početak akcije «SRPSKA ZASTAVA U SVAKI SRPSKI DOM». Organizatori su Ministarstvo za dijasporu Vlade Srbije i Institut SCG iz Brisela. Na...