Počelo pisanje Zakona o saradnji sa rasejanjem

POčELO PISANJE ZAKONA O SARADNJI SA RASEJANJEM

ZAKON U NOVEMBRU PRED DIJASPOROM

Radna verzija Nacrta zakona o saradnji Republike Srbije sa dijasporom trebalo bi da bude završena do sredine novembra, a zatim će biti dostavljena rasejanju na javnu raspravu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, povereništava Ministarstva za dijasporu i vodećih dijasporskih organizacija, najavila je u izjavi za “Vesti” LJiljana Milutinović, generalni sekretar Ministarstva za dijasporu Vlade Srbije, posle jučerašnjeg sastanka komisije za izradu ovog propisa.
Ekspertski tim pravnika iz Ministarstva za dijasporu i Instituta za uporedno pravo iz Beograda, na čijem je čelu Boris Krivokapić, upravo je počeo da piše Nacrt zakona.
– Na osnovu već izvršenog uvida, kada je o dijaspori reč, u propise međunarodnog prava, zakonodavstvo drugih država i domaćeg pravnog sistema, urađena je skica svih oblasti koje bi trebalo da budu obuhvaćene Nacrtom zakona o saradnji sa dijasporom. članovima komisije su podeljene dužnosti s obavezom da za zadatu oblast razrade zakonska rešenja do početka novembra. Zatim će se uobličiti model zakona za javnu raspravu, koja je zamišljena tako da dijaspora u pisanoj formi komisiji dostavi svoje sugestije i predloge – pojašnjava gospođa Milutinović.