Bez vize i bez para

Ministarstvo za dijasporu Vlade Srbije zatražilo je od ambasada odnosno njihovih konzularnih odeljenja zemalja članica Evropske unije, stacioniranih u Beogradu, da im dostave potpunu informaciju vezanu za postupak izdavanja viza građanima Srbije i Crne Gore. čim odgovori pristignu i budu sortirani, biće dostupni najširoj javnosti na internet prezentaciji ministarstva, kako bi građani SCG unapred znali kakva je procedura i koliko će da ih košta.
– Tražimo da nam dostave tačnu specifikaciju šta je sve od papira potrebno za izdavanje viza, pre svega šengenskih, na koji vremenski rok se vize izdaju i koliko se čekaju. Interesuje nas takođe da li se plaćaju, koliko koštaju i da li se novac unapred dat za vize u slučaju neodobravanja vraća u celosti ili delimično. Ako se pare ne vraćaju zamolili smo da pojasne zašto se to ne čini – rekao je za „Vesti“ Miodrag Jakšić, pomoćnik ministra dijaspore.

U svet s mukom

Sa pasošem SCG danas se bez vize može putovati u 32 zemlje, za razliku od Amerike, Finske i Danske čijim državljanima viza nije potrebna čak za 132 države sveta.

Ministarstvo za dijasporu je pokrenulo ovo istraživanje nakon poslednjeg susreta u Briselu Miodraga Jakšića sa Albertom Kamaratom, koji je u Evropskoj komisiji zadužen za približavanje EU. Jakšić se Kamaratu požalio da građani SCG teško dolaze do šengenskih viza, da im se unapred uzima novac za njihovo izdavanje i da se ne vraća ako se viza odbije.
– Kamarata je na tu opasku rekao da je plaćanje usluga ili proizvoda koji se ne dobijaju teška zloupotreba. Rečeno nam je takođe da preporuke EU za dobijanje viza nisu ni približno tako rigorozne kako ih po ambasadama primenjuju, posebno kada je reč o zahtevima za dobijanje viza radi posete rodbini i da tu ne postoji razlog za odbijanje – ispričao je Jakšić.

U stranim ambasadama i konzulatima u Beogradu tvrde da nije reč o naplati viza već o troškovima obrade zahteva i provere podataka iz papira osobe koja traži vizu. Takođe, kako se može videti na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova i ambasade SCG u svetu naplaćuju vize strancima. Na veb sajtu ambasade SCG u Vašingtonu, na primer, stoji da treba platiti 45 dolara i da se novac ne vraća ako se viza odbije. Međutim, SCG je pre tri godine jednostrano ukinula vize za strane državljane mnogih zemalja, pa i Amerikance, koji u SCG ostaju do 90 dana.