4 prioriteta uprave prihoda

4-prioriteta-uprave-prihoda

Vesti

Skoro smo na kraju finansijske godine, kada je vreme da Oziji podnesu poreske prijave, a Australijska poreska kancelarija (ATO) ima nekoliko ključnih stvari na svojoj listi prioriteta.

Pomoćnik direktora ATO, Tim Loh, rekao je da nastavljaju da daje prioritet oblastima u kojima se često prave greške.

Evo pregleda onoga što će biti pod lupom ove godine.

Troškovi u vezi sa radom

ATO će se fokusirati na to da poreski obveznici razumeju promene odbitaka za rad od kuće i da mogu da potkrepe svoja potraživanja.

Poreski obveznici sada mogu da koriste stvarne troškove ili revidiranu metodu fiksne stope da traže odbitke za rad od kuće. Više ne može da se koristi „shortcut method“, koji je važio prošle godine, kada je moglo da se traži 80 centi po satu za svaki sat koji se radio od kuće.

Prema metodu fiksne stope, stopa je povećana sa 52 centa po satu na 67 centi po satu za finansijsku 2022-23. Pokriva stvari kao što su: troškovi energije, upotreba telefona, interneta, smeštaja i potrošnog materijala.

Postoje i promene u zahtevima za vođenje evidencije. Od 1. marta 2023. postoji obaveza da se vodi evidencija o svim radnim satima od kuće za celu finansijsku godinu.

ATO je saopštio da procene ili četvoronedeljni reprezentativni dnevnik to više ne bi umanjili poresku obavezu. Umesto toga, poreski obveznici moraju da vode evidenciju kada se pojave, kao što su vremenski listovi, spiskovi, evidencije vremena provedenog u pristupu poslodavcu ili poslovnim sistemima, ili dnevnik za celu godinu.

Iznajmljivanje nekretnina

Odbici za nekretnine su, takođe, pod lupom, nakon što je ATO otkrio da je devet od deset vlasnika nekretnina za iznajmljivanje pogrešno dobijalo povrat na ime poreza.

ATO je rekao da će se posebno fokusirati na potraživanja za kamate. Možete tražiti samo kamatu na kredit koji se koristi za kupovinu nekretnine za iznajmljivanje kako biste zaradili prihod od zakupa.

Ako zajam uključuje i privatne troškove, kao što je automobil, možete da tražite samo odbitak kamate za deo koji se odnosi na vaše iznajmljivanje.

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit počinje da raste kada raspolažete imovinom, kao što su akcije, kriptovalute, upravljane investicije ili nekretnine.

Da biste bili sigurni da ispunjavate svoje obaveze i plaćate pravi iznos poreza, potrebno je da izračunate kapitalni dobitak ili kapitalni gubitak za svaku imovinu kojom raspolažete, osim ako se ne primenjuje izuzeće.

ATO je upozorio Australijance da ne upadnu u zamku, misleći da poreska uprava neće primetiti ukoliko prodate imovinu i ostvarite dobit, a ne prijavite je.

Dodatni prihodi

Pored ove tri ključne oblasti fokusa, ATO je upozorio Australijance da prijave svaki prihod koji zarađuju sa strane.

Ako zarađujete novac kroz ponovljene aktivnosti u svrhu ostvarivanja profita, onda je verovatno da vodite posao.

Ako vodite posao, postoji niz obaveza koje morate da ispunite, uključujući registraciju za australijski poslovni broj, vođenje prave evidencije i podnošenje odgovarajuće vrste poreske prijave. Možda ćete, takođe, morati da se registrujete za porez na robu i usluge (GST).

Saveti za veći povraćaj poreza

Bez obzira da li poresku prijavu podnosite onlajn ili koristite usluge licenciranog poreskog agenta, moraćete da navedete detalje o tome koje odbitke potražujete.

Evo nekoliko jednostavnih stvari koje možete da uradite pre 30. juna da biste povećali povrat od poreske prijave ove godine.

1. Dajte dobrotvornu donaciju

Prema ATO-u, da biste zatražili poreski odbitak za poklon ili donaciju koju date, mora te da ispunite sledeća četiri uslova:

– mora zaista da bude poklon ili donacija, odnosno dobrovoljno prenosite novac bez primanja, ili očekivanja da dobijete bilo kakvu materijalnu korist ili uslugu;

– mora da bude u novcu ili imovini, i može da uključuje finansijska sredstva, kao što su akcije;

– morate da se pridržavate svih relevantnih uslova poklona;

– vrednost donacije mora da bude veća od dva dolara i morate da imate dokaz o donaciji.

Pored toga, ako dajete dobrovoljni prilog renomiranoj organizaciji, ali nemate dokaz o tome, jer je reč o „donaciji u kantici“, onda možete da zatražite povrat do deset dolara donacija bez potrebe da imate račun da ste dali donaciju.

Međutim, ATO upozorava da nisu sve dobrotvorne organizacije među prihvaćenim organizacijama.

2. Obrazovanje

Možete zahtevati povraćaj za troškove samoobrazovanja i studiranja, ako se obrazovanje odnosi na vaš trenutni posao.

Međutim, prema ATO-u, ne možete tražiti prvih 250 dolara troškova za svoje samoobrazovanje.

Obratite pažnju da ispunite i dodatne tražene kriterijume ATO-a. Na primer, ATO upozorava da ne možete tražiti odbitak za samoobrazovanje i troškove studiranja za kurs koji nema dovoljno veze sa vašim trenutnim radnim aktivnostima ili se odnosi samo na opšti način na vaše trenutno zaposlenje.

3. Prijavite se za biltene i pretplate

ATO je rekao da možete tražiti odbitak za knjige, periodične publikacije i digitalne informacije koje ste koristili kao deo svog posla, ako ste vi bili taj koji je snosio troškove.

Digitalne informativne usluge mogu uključivati online pretplate, elektronski materijal, kao što su e-knjige ili e-časopisi, i druge digitalne materijale koje možete da kupite.

4. Prijavite se za sindikat ili udruženje

ATO je istakao da za industriju u kojoj radite možete tražiti odbitak za:

– sindikalne naknade;

– članarine na trgovačka, poslovna ili profesionalna udruženja;

– plaćanje naknade za pregovaračke agente sindikatu za pregovore u vezi sa dodelom novog ugovora o preduzeću sa vašim postojećim poslodavcem.

Detaljnije