Za bolju sliku dijaspore

Vesti
Ambasada Republike
Srbije u Kanberi

Iz Ambasade Republike Srbije u Kanberi stiglo je obaveštenje da će se tokom oktobra, tokom trajanja Popisa stanovništva u Srbiji, sprovesti i istraživanje u kojem su pozvani da učestvuju svi državljani Srbije koji žive u inostranstvu.

“Republički zavod za statistiku, u periodu od 1. do 31. oktobra 2022, uporedo sa Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, sprovešće i Istraživanje o državljanima Republike Srbije koji žive u inostranstvu.

Ambasada Republike Srbije u Kanberi poziva državljane Republike Srbije koji žive u Australiji i Novom Zelandu, da sa svim članovima svog domaćinstva ili kao samačko domaćinstvo, učestvuju u istraživanju.

Svrha sprovođenja ovog istraživanja je dobijanje što potpunije slike o brojnosti, osnovnim demografskim, migratornim, obrazovnim i drugim karakteristikama naših građana u inostranstvu“, navodi se u zvaničnoj objavi Ambasade Srbije.

Ukoliko želite da učestvujete u istraživanju, potrebno je da se registrujete i popunite upitnik koji se nalazi na linku: https://istcapi.stat.gov.rs/INO/LogIn.aspx.

Original Article