Treća generacija polaznika kursa srpskog jezika u Velikoj Britaniji

Održana je svečana dodela svedočanstava o položenom ispitu iz srpskog jezika na nivou „male mature“ (engleski GCSE) učenicima koji su uspešno završili ovaj kurs. Treća generacija polaznika kursa je imala osamnaest učenika.


Svečanost je upriličena u hotelu Holiday Inn, na Kensingtonu u petak 16. juna, pred roditeljima, prijateljima i rodbinom naših đaka, ali i pred oko devedeset uglednih gostiju. Svedočanstva su polaznicima uručili dramski umetnici Branislav Lečić i  Marko Grabež. Prisutni su bili i predstavnici Ambasade i Crkve, kao i članovi Okruglog stola srpskih organizacija u Velikoj Britaniji: iz Srpskog saveta, Srpskog društva, Kola srpskih sestara ‘Kosovka Devojka’, Srpskog Siti Kluba i dr. Gost je bio i  Sir Džona Randala, donedavni člana Parlamenta iz Aksbridža i prijatelj  srpske zajednice u Britaniji.

Skup je pozdravila Olga Stanojlović, predsednica Srpskog saveta Velike Britanije, koja se, pre svega, zahvalila gospodinu Željku Staševiću, direktoru hotela i njegovom timu, koji su omogućili da se svečanost održi u ovom ambijentu. Zahvalnost je upućena i svima koji su radili na stvaranju i realizaciji kursa i pripremi i ocenjivanju ispita: profesorima sa Univerziteta u Notingamu, dr Davidu Norisu i dr Vladislavi Ribnikar, Jeleni Stanojlović i Mirjani Jovanović – Lazić, ko-direktorima studija, nastavnicama Dobrili Kostić, Silvani Brkanlić-Galić i Slađani Stevanovć, kao i organizatorima kursa u Lesteru/Korbiju i Redingu: Svetlani Sabadi i Đurđi Živković.

Mirjana Jovanović – Lazić je, potom, podsetila na same začetke ideje Okruglog stola za stvaranje ovakvog kursa. Govorila je i o naporima članova Radne grupe za srpski jezik da upoznaju Ministarstvo prosvete Republike Srbije sa ovom inicijativom i činjenicom da su kolege i roditelji dece iz mnogih sredina u dijaspori saglasne sa ovakvim vidom nastave, u kome se srpski tretira kao tzv. „drugi jezik“.. Želja Srba iz Velike Britanije je da se učenje i nastava srpskog jezika standardizuje širom rasejanja i da se omogući svršenim đacima da im se prizna nivo znanja koji su stekli u skladu sa Jedinstvenom Evropskom Pltaformom o Učenju Jezika. Posebno je gorući taj problem u dijaspori iz anglo-saksonskog sveta: SAD, Kanadi, Australiji, ali i Argentini, na primer istakla je Mirjana Jovanović Lazić.
Podsetila je i na to da su na Skupštini dijaspore održanoj 2013. prihvaćeni zaključci o standardizaciji učenja srrskog jezika u rasejanju. Tada je zaključeno da srpski jezik u dijaspori treba da se uči kao nematernji jezik, a na osnovu našeg GCSE modela. Okrugli sto namerava da organizuje skup sa predstavnicima iz ovih i drugih evropskih i prekookeanskih sredina sa ciljem da se na jednom mestu okupi što veći broj naših ljudi iz dijaspore koji već rade na održanju srpskog jezika, koji imaju iskustvo i znanje da podele sa svima nama, kojima je važno da – pre svega naši najmlađi – imaju pristup istom kvalitetu predavanja srpskog jezika, bez obzira na to da li žive u Buenos Airesu, Čikagu, Minhenu ili Johanesburgu. Naša „formula“ je bila da se svoj deci, gde kog žive u svetu omogući učenje srpskog jezika u skladu sa obrazovnim i zakonskim sistemom zemlje u kojoj naša dijaspora živi. Kriterijumi Jedinstvene Evropske Platforme za Učenje Jezika pružili bi Ministarstvu prosvete Republike Srbije puni legitimitet za priznavanje kvalifikacija o znanju srpskog jezika.

Posle ovog podsećanja na korene i aktuelnu sliku, Olga Stanojlović se zahvalila i svim ostalim članovima Radne grupe za nesebičan i neumoran rad sa sagovornicima u Ministartsvu i drugim institucijama u Beogradu: Milošu Stevanoviću, Ivanu Miletiću, Maji Atkinson, Davidu Norisu and Vladislavi Ribnikar. Takođe je čestitala đacima na najboljem do sada postignutom uspehu i ocenama – 10 A*, 4A i 4B.