Traži se otvaranje srpskih kulturnih centara u inostranstvu

Odbor Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije odlučio je 10. februara da kod Ministarstva za dijasporu pokrene inicijativu za otvaranje srpskih kulturnih centara u državama gde živi veliki broj Srba.
Predsednik Odbora Miljko četrović (SRS) je istakao da su posete predstavnika tog odbora Srbima u Makedoniji i Austriji pokazale u kojoj meri postoji potreba za organizovano kulturno prisustvo matice u zemljama gde živi i radi veliki broj Srba.

On je rekao da će skupštinski odbor uputiti zahtev Ministarstvu finansija da se pronadju zakonske mogućnosti da se ubuduće humanitarna pomoć upućena iz inostranstva oslobodi plaćanja poreza na dodatnu vrednost.
U izveštaju o boravku predstavnika tog odbora u Makedoniji, član odbora Dragoljub Kojičić (DSS) je rekao da je skupštinska delegacija tokom dvodnevnog boravka za Svetoga Savu u toj bivšoj jugoslovenskoj republici ostvarila srdačne susrete s najvišim makedonskim državnim zvaničnicima i s našim unarodnicima okupljenim u Ujedinjenoj zajednici Srba u Makedoniji.
Srbi u Makedoniji istakli su da im je najveći problem latentni sukob izmedju dve crkve – Srpske ravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve i što još nije registrovana Ohridska eparhija SPC, tako da nemaju pravo na bogosluženje na maternjem jeziku.
Oni su ukazali na potrebu za otvaranjem Srpskog kulturnog centra i ubrzavanjem dobijanja srpskog državljanstva koje za sada „traje u nedogled“.
Delegacija skupštinskog odbora boravila je u Beču od 28. januara do 1. februara, na poziv Saveza Srba i udruženja u Austriji, gde su ostvareni brojni kontakti sa zvaničnim predstavnicima naše države i Srbima koji tamo žive. Srpska dijaspora zatražila je izmene zakona o izborima i pojednostavljenje procedure glasanja u dijaspori i propisa o služenju vojnog roka i denacionalizaciji.