Studenti regiona za zaštitu ćirilice

Predstavnici Studentske organizacije „Alternativa“ uručili su danas ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću listu sa preko 3.200 potpisa podrške merama zaštite jezika i pisma koje su predložene u nacrtu Strategije kulturnog razvoja u Republici Srbiji od 2017. do 2027. godine. Među potpisnicima peticije su studenti iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Kosovske Mitrovice, Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Beča i drugih akademskih centara u Srbiji i inostranstvu.

Pored potpisa podrške, delegacija „Alternative“ koju su sačinjavali studenti Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Geografskog fakulteta, Pravnog fakulteta Džon Nezbit i Univerziteta Singidunum u Beogradu, predala je ministru Vukosavljeviću „Platformu za razvoj i očuvanje kulture uz plan kulturnih aktivnosti“, u kojoj su sadržane ideje i konkretni planovi za njihovu realizaciju, usmerene na poboljšanje stanja u kulturi i generalno statusa kulture u društvu.

Vladan Vukoavljević zahvalio je studentskim predstavnicima na ovom vidu podrške, uz zajedničku ocenu da je status ćirilice jedno od ključnih identitetskih pitanja naše kulture, naroda i društva. Obostrano je konstatovano da bi izmene i dopune Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma trebalo bolje da regulišu status ćirilice u javnom saobraćaju, imajući u vidu da su predložena zakonska rešenja u skladu sa praksom u mnogim evropskim zemljama u kojima je zaštita jezika i pisma jedno od prioritetnih pitanja.

Ministarstvo kulture i informisanja izražava zadovoljstvo činjenicom da su status i upotreba ćirilice postali društveno aktuelna tema i ovim putem poziva i ohrabruje sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj debati povodom mera na zaštiti jezika i pisma predloženih u nacrtu Strategije kulturnog razvoja u Republici Srbiji od 2017. do 2027. godine.