Specijalna dozvola za EU!

specijalna-dozvola-za-eu!

pixabay.com

Foto: Ilustracija

Državljani 60 zemalja sveta, koji su do sada ulazili bez vize u Evropsku uniju (EU), od 2024. godine će biti u obavezi da podnesu zahtev za ETIAS dozvolu za putovanje, pre nego što krenu u bilo koju od 30 zemalja članica bloka.

Dozvola će biti potrebna svim vlasnicima australijskih pasoša, kao i onima koji imaju pasoše Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Velike Britanija, SAD, Kanade…

Evropska komisija se odlučila za elektronski sistem autorizacije putovanja, u američkom stilu, a koji se primenjuje u Australiji i Novom Zelandu. Isti sistem uskoro će biti uveden i u Velikoj Britaniji, a sve sa ciljem da se ojača granična bezbednost i da bi se digitalnim putem pregledali i pratili putnici koji ulaze i izlaze iz zemalja EU.

Svaki put kada osoba pređe granicu Unije, sistem će registrovati ime, vrstu putne isprave, biometrijske podatke (otiske prstiju i slike lica), datum i mesto ulaska i izlaska. Takođe će se evidentirati i ako nekoj osobi bude odbijen ulazak u određenu zemlju.

Inače, ETIAS je skraćenica za Evropski sistem putnih informacija i autorizacije, koji je trebalo da startuje još u maju ove godine, ali je njegovo uvođenje ipak pomereno na sledeću godinu.

Praktično, ova dozvola će biti potrebna građanima zemalja kojima je do sada bio odobren bezvizni ulazak u EU, kao i građanima zemalja koje su na Šengen listi, a koje na osnovu dobrih iskustava u bezbednosnim pitanjima nisu smatrane pretnjom po bezbednost EU.

Sistem će proveravati bezbednosne podatke i naplaćivati naknadu putnicima koji posećuju zemlje članice EU, bilo u poslovne, turističke, medicinske ili tranzitne svrhe.

Putnici koji trenutno posećuju Evropu bez vize mogu da uđu u EU i zemlje članice Šengena besplatno i bez ikakvih digitalnih bezbednosnih provera pre dolaska u Evropu.

ETIAS, kao i ESTA, je dozvola za putovanje za putnike kojima nije potrebna viza za posetu Evropi. Prema ETIAS-u, ovi posetioci će proći dodatne bezbednosne provere pre nego što im bude dozvoljen ulazak u zemlje Unije.

To znači da će Australijancima i vlasnicima pasoša ex-YU država koje nisu u EU, biti obaveza da se prijave u Evropskom sistemu putnih informacija i autorizacije (ETIAS) kako bi ušli u Evropsku uniju. Ukoliko građanin neke od ovih zemalja planira da putuje u jednu ili više od ovih 30 evropskih država od 2024. godine, biće mu potrebna ETIAS dozvola za putovanje, za koju će se prijavljivati putem posebnog vebsajta.

Ovlašćenje je povezano s pasošem, pa je neophodno da svaki putnik proveri da li ima isti pasoš s kojim se prijavio za ETIAS dozvolu, koja će važiti tri godine.

Međutim, ETIAS ovlašćenje samo po sebi ne garantuje ulazak u bilo koju od zemalja članica EU, pošto svaka od njih ima pravo da na samoj granici ne dozvoli putniku ulazak u zemlju.

Za prijavu je potrebna važeća putna isprava koja neće isteći za manje od tri meseca i koja nije starija više od deset godina. ETIAS će, takođe, tražiti od podnosioca zahteva lične podatke, kao što su njegovo ime i kontakt podaci, planirana dužina posete i potvrda o kriminalnoj istoriji izdata od policije matične države.

U ETIAS-u tvrde da će obrada većine prijava trajati nekoliko minuta nakon podnošenja, s tim da obrada nekih prijava može da potraje i do četiri dana.

Iako će odobrenje važiti tri godine ili do isteka pasoša, šta god da nastupi prvo, ova dozvola je nemaenjena samo za kratkoročni boravak. Ovlašćenje daje pravo putovanja u zemlje članice do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Ukoliko se planira duži ostanak, potrebno je prijaviti se za vizu.

Svaki putnik mora da poseduje važeću ETIAS dozvolu za putovanje tokom celog boravka. Dozvoljeno je da se napusti EU i da se putnik vrati u zemlje EU u bilo kom trenutku, sve dok se poštuje vremensko ograničenje ostanka.

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper je u maju objasnila da razlog novog odlaganja uvođenja ETIAS-a leži u tome što se trenutno gradi elektronski interoperabilni sistem, kako bi zemljama članicama na granicama postojanje IT sistema omogućilo međusobnu komunikaciju.

Pored toga do odlaganja je došlo i zbog kašnjenja od strane izvođača radova, kao i zbog zemalja članica koje nisu bile sistem još stavile u upotrebu.

Očekuje se da će sve funkcionisati od 2024. godine.

Koliko košta dozvola?

Svi koji žele da od 2024. putuju u zemlje EU moraće da plate naknadu za prijavu od sedam evra ili 11,22 dolara (prema kursu na za 8. jun 2023). Osobe mlađe od 18 ili starije od 70 godina su izuzete, kao i članovi porodica građana Evropske unije.

Šta je sa Velikom Britanijom?

Velika Britanija nije deo ETIAS sistema, a građani Engleske će morati da prođu kroz isti proces kao i Australijanci da bi posetili Evropu. Pravila putovanja u Veliku Britaniju za Australijance ostaju nepromenjena.

Detaljnije