Spec. urolog mr sci. med. dr Nedeljko Vezmar: Hirurgija bez skalpela i ožiljaka !

Spec. urolog mr sci. med. dr Nedeljko Vezmar

Jedan o standardnih  uroloških problema je kalkuloza  bubrega, mokraćnih kanala ili bešike koja se tri puta češće javlja kod muškaraca nego kod žena.  Muškarci stariji od 50 godina znatno češće  oboljevaju  od  tumora mokaćne bešike, koji je sedmi na listi uzroka smrti muškaraca od maligniteta. Dok je prvi na listi uzroka smrtnosti prema podacima u SAD, zloćudni tumor prostate. U Evropi je ova bolest  na drugom mestu smrtnosti,  odmah iza karcinoma pluća.

-Pojava karcinoma prostate je svuda u svetu i kod nas u porastu.  Ali je zahvaljujući redovnim lekarskim kontrolama, rizik od smrtnosti poslednjih godina u izvesnom opadanju,  kaže poznati  stučnjak urologije i muškog reproduktivnog zdravlja, spec. urolog dr Nedeljko Vezmar.

-Način života, struktura ishrane, zračenje, zagadjenost uticali su  na značajan porast ove bolesti.  U medjuvremenu  je porasla  zdravstvena prosvećenost,  tako da muškarci  stariji od 40 godina danas   češće dolaze na preglede prostate. Jer, ukoliko se ranije otkirije,  karcinom prostate je izlečiv. Dok je  u kasnijim fazama bolesti,  samo zalečiv, upozorava  prvi čovek  najveće urološke klinika u centralnoj Srbiji. Dr Nedeljko Vezmar je  Medicinski fakultet završio u Beogradu gde je 1989. godine specijalizirao  urologiju, a 1998.  magistrirao. Dve decenije  je  radio je na Urološkoj klinici KC Kragujevac, gde je kao hirurg urolog stekao posebno veštinu u endoskopskim operacijama  na prostati i mokraćnoj bešici. U nekoliko navrata bio je gostujući hirurg  na klinikama u Lozani  kod prof. Leisingera, u Beču kod prof. Marbergera  i Geri u Nemačkoj, kod prof. Hofmanna. Objavljivao je  radove u domaćim i stranim časopisima i kao gost operator bio je angažovan u više privatnih  klinika u Srbiji. Urološku kliniku KC Kragujevac gde je bio i načelnik, napustio je  2009 godine.

U Poliklici “”Vezmar”  uspešno se otklanjaju svi poremećaji mokrenja, učestalo ili otežano mokrenja ili nemogućnosti  spontanog mokrenja, kao i bolesti praćene pojavom krvi u mokraći, bubrežne kalkuloze, tumori i ciste . Leče se sva  oboljenja mokraćne bešike,  zapaljenja, stenoze, kalkuloze i tumori mokraćnog kanala,  oboljenja prostate, kao i problemi spoljnjih genitalnih organa, penisa, testisa. Ovo uključujući i polno prenosive bolesti, kao i probleme bračnog steriliteta

Poliklinika “Vezmar” U Kragujevcu, se prostire na nekoliko stotina kvadratnih metara  u centru  grada.  Raspolaže kompletnom dijagnostikom u urologiji, ginekologiji i  drugim disciplinama, kao što su laboratorijska, ultrazvučna, endoskopska dijagnostika, urofloumetrija.  Poseduje moderne  operacione sale  u kojima se izvode različiti  operativni zahvati i stacionarni  deo,  za smeštaj bolesnika.

Spec. ginekologije i akušerstva dr Slavica Vezmar
U okviru  poliklinike postoji i ginekološka ordinacija u kojoj se mogu obaviti kompletni ginekološki pregledi, kontrola trudnoće, bračnog infertiliteta.  Ovu ordinaciju koja raspolaže najsavremnijom operemom uključujući i 4D ultrazvučnu dijagnostiku za praćenje trudnoće, vodi spec. ginekologije i akušerstva dr Slavica Vezmar.

U ovoj   vodećoj klinici  u Srbiji  u oblasti urinogenitalnog sistema, do sada je uradjeno nekoliko hiljada, od rutinskih do najsloženijih zahvata.

-Radimo operacije kod benigne  hiperplazije prostate i karcinoma prostate,  kao i operacije tumora u mokraćnoj bešici.  Otklanjamo kalkuloze mokraćne bešike uključujući i višestruku, brojnu kalkulozu i kamen u mokraćnom kanalu. Zatim  endoskopske operacije spoljnjeg mokraćnog kanala i otvorene  operacije spoljnog mokraćnog kanala  (kada u težim slučajevima nije moguća primena  endoskopije). Obavljamo  intervencije  na spoljnjim genitalijama, penisu i testisima, kao i ingvinalne hernije.

Svi zahvati  se rade  endoskopskom metodom,  koja je  zlatni standard  urinarne hirurgije. U primeni  je u poliklinici “Vezmar” od osnivanja.

–  Prednosti endoskopske hirurgije  u odnosu na klasičnu su višestruke;  zahvate  izvodi samo jedan operator,  bez reza, bez skalpela,  hospitalizacija pacijenta je mnogo kraća, oporavak brz. Kod klasičnih operacija na prostati recimo, hospitalizacija traje 7-10 dana, dok je kod endoskopskih (transuretralnih),  operacija bolnički tretman 1-2 dana.  Nema previjanja,   nema ožiljaka.  Pacijent već sutradan ide kući.

Prednosti endoskopske hirurgije proizilaze iz same procedure zahvata.

-Nekada su u primeni bile laparoskopske operacije, kada su se pravili manji rezovi (incizije) tkiva, da bi se odgovarajućim instrumentima i aparatima  pristupilo trubušnoj duplji, obavila operacija i evakuisalo resecirano tkivo. Kroz te inzicije postavljale su se sonde, ubacivali lekovi u vidu rastvora, uklanjali dezintegrisani konkrementi… Za razliku od  laparoskopske metode,  endoskopska hirurgija koristi prirodne otvore i puteve. U primeni su  aparati kojima se  do mokraćne bešike, mokraćnih kanala i bubrega pristupa kroz spoljnji mokraćni kanal.  Na koži  se ne pravi ni najmanji rez.  Endoskopska hirurgija je specifična,  složena i potpuno različita od klasične. Zahteva iskustvo, veštinu  i sklonost za takav operativni rad,  naglašava dr Vezmar.

Kaže da je najčešći problem muške populacije danas,  benigna hiperplazija prostate.

-Smatra se da preko 50% muškaraca starijih od  50 godina ima ovo oboljenje. Produžavanjem životnog veka muškaraca, povećala se i incidenca oboljevanja.  Najveći faktor rizika od  ove bolesti,  je upravo starenje.  U početnoj formi  oboljenja primenjuje se medikamentno lečenje.  U kasnijim fazama  kada mokrenje uprkos medikamentnoj terapiji  postane ugroženo, koristi se operativni tretman.

Dr Vezmar upozorava na opasnost  malignog tumora prostate, koji je prvi po učestlosti smrtnosti u svetu.

—  To je podmukla bolest, u početku ponekad ne  daje  nikakve simptome ili  iste simptome koji se javljaju  i kod dobroćudnog uvećanja prostate: češće i otežano mokrenje sa slabijim mlazom mokraće. Ako se ne prepozna i ne leči, u odmaklim fazama bolesti može doći do prestanka spontanog mokrenja, bolova u kostima… Karcinom prostate je  izlečiv  ukoliko se otkrije kada su te zloćudne ćelije  još u granicama matičnog organa, kada nisu probile  kapsulu prostate.   U odmaklim fazama  kada karcinom probije kapsulu i metastazira, samo je zalečiv.   Odgovarajućom terapijom  može se produžiti život pacijenta i poboljšati kvalitet življenja.

Na šestom mestu, po učestalosti u svetu su tumori mokraćne bešike.  Simptomi su obično, vidljivi.

-Ovi tumori nisu praćeni bolovima, a otkrivaju se  pojavom krvi u mokraći.  Zato je važno da se pacijent javi lekaru odmah pošto primeti krv u urinu, kako bi se bolest dijagnostikovala u ranoj fazi.  I kod ovih tumora najbolji rezulati u lečenju se postižu  u ranoj fazi kada tumor nije napustio matični organ i metastazirao.  U ranim stadijumima bolesti primenjuje se endoskopska operacija (transuretralna resekcija tumora mokraćne bešike) kojom se odstranjuje ceo tumor do mišićnog sloja zida bešike i evakuiše se iz bešike u celosti. Loša strana ovih tumora je u tome što se često ponavljaju zbog čega su posle operacije neophodne redovne, tromesečne kontrole.

U poodmaklim fazama bolesti,  realna je bojazan pacijenata od  gubitka ovog organa.

Najveći značaj  endoskopske hirurgije je kod  tumora mokraćne bešike, zahvaljujući kojoj i u težim situacijama uspevamo  da sačuvamo  matični organ.

–  Ukoliko se iz bilo kog razloga zakasnilo sa lečenjem ili je tumor visokog stepena malignog potencijala (G3) mora da se odstrani cela mokraćna bešika. To podrazumeva određen stepen invaliditeta posle operacije, pa je razumljivo što  pacijenti  nerado pristaju na ovaj vid lečenja.  Upravo je kod tumora mokraćne bešike od najvećeg značaja primena endoskopske hirurgije, zahvaljujući kojoj i u težim situacijama uspevamo  da sačuvamo  matični organ. Operativna trauma je neuporedivo manja, hospitalizacija kratka. U slučaju recidiva, operacije mogu da se ponove  bez ikakvog oštećenja tkiva.

Poliklinika dr Vezmar, je jedna od najuspešnijih u regionu, u otklanjanju kalkuloza mokraćne bešike.  U radu koriste litotripsiju, koja je zahtevnija za lekara ali za pacijenta najbolja metoda.

Kalkuloza je veoma česta kod paraplegičnih bolesnika, zbog ograničenog kretanja i nemogućnosti vertikalizacije pacijenta.

— Kalkuloza mokraćne bešike se  često javlja kod starijih muškaraca kojima uvećana prostata ne dozvoljava da se do kraja izmokre.  U takvom stojećem urinu lako se precipitiraju kristali, formirajući kamen.  Kalkulozu mokraćne bešike lečimo  primenom  pneumatske litotripsije (komprimovani vazduh) kod koje se udarnom iglom razbija kamen u sitne fragmente. Ali češće koristimo mehaničku litotripsiju koja je starija metoda i danas ređe u upotrebi jer zahteva veliku veštinu i iskustvo lekara.  To  je najefikasnija metoda,  rešava višestruku kalkulozu mokraćne bešike.  Kamenje se dezintegriše u sitne čestice koje se potom eliminišu iz mokraćne bešike.  Ukoliko postoji  veliki broj kamenova može se raditi i u dva akta.  Prednosti ovakvog pristupa u hirurškom lečenju mokraćne bešike su nesumnjive.  Radi se bez hirurškog reza, u anesteziji  uz kratak  oporavak.

U  poliklinici  Vezmar se rešava problem  stenoza mokraćnih kanala  i nevoljnog popuštanja urina.

-Stenoze spoljnjeg mokraćnog kanala obično rešavamo endoskopskom metodom,  ukoliko je stenoza takva da dozvoljava pomenuti pristup u lečenju. Ukoliko je izraženija, duža, kompleksnija i ne može se rešavati endoskopski,  radi se otvorena operacija koja podrazumeva odstranjivanje stenotičnog segmenta i spajanje gornjeg i donjeg segmenta uretre. Ukoliko je stenoza duža i kompleksnija, stenotični segment se zamenjuje graftom bukalne mukoze (sluznica unutrašnje strane obraza). U kompleksnijim slučajevima operacija se izvodi  u dva akta.

Kao gostujući lekar operativne zahvate iz oblasti urologije na ovoj poliklinici  obavlja i prof. dr Ivan Ignjatović sa Urološke klinike u Nišu.

U poliklinici “Vezmar”  izvode  se  operativni zahvati  urinarne inkontinencije kod žena, uz minimalno invazivnu  hiruršku  proceduru, implantacijom uretralnog slinga.  Ova fleksibilna mrežica pruža podršku uretri i vraća je u normalan anatomski položaj.   Intervencija se radi u dnevnoj hirurgiji,  pacijentkinja istog dana ide kući.

 

www.vezmar.com

S.N.