Saopštenje Srpskog književnog društva


Drugu godinu zaredom, konkursne komisije Sekretarijata za kulturu grada Beograda odlučuju da ne finansiraju projekte Srpskog književnog društva. Uprkos kontinuitetu i učestalosti događaja, značaju i bogatstvu tema, te raznovrsnosti pristupa i kvalitetu, kako učesnika tako i samih programa SKD-a.
Odluku je i ove godine donela nepotpisana komisija, bez navedene mogućnosti prigovora, bez uputstva o mogućem pravnom osporavanju donete odluke, iako je pravo na žalbu ustavno pravo i spada u osnovna građanska prava.
Radi se o nedvosmislenoj diskriminaciji jednog reprezentativnog udruženja i pokušaju gašenja njegovih programa.
Novac je, s druge strane, za nejasne programe, dodeljivan i organizacijama koje ne postoje čak ni na internetu.
Ponovo se, i to ne samo kada je SKD u pitanju, odlučivalo, ne na osnovu javnog interesa u kulturi, već na osnovu privatnih interesa pojedinaca i grupa.
Odlukama komisija sekretarijata za kulturu je pričinjena velika šteta kulturi grada Beograda i njegovom budžetu.
Sve je mutnija raspodela sve manjih sredstava koja se izdvajaju za kulturu.
Tražimo da se oformi komisija koja bi preispitala prigovore i ispravila počinjene greške, bilo da je reč o dodeljenim, bilo da je reč o nedodeljenim sredstvima.
Neophodno je da komisiju čine osobe od ugleda u kulturnoj javnosti. Smatramo da ih treba birati sa liste kandidata koje bi predlagala udruženja i asocijacije u kulturi sa najmanje petogodišnjim kontinuiranim programskim delovanjem.
Tražimo da dvostepenost postupka bude uvedena kao pravilo, a da se i prvostepene i drugostepene komisije biraju na gore naveden način.
Tražimo da Sekrerijat za kulturu na sajtu grada Beograda objavi: imena članova svih komisija, zapisnike sa njihovih sednica, kao i obrazloženja za svaki projekat ponaosob.
Tražimo da uslov finansiranja iz sredstava grada Beograda bude najmanje trogodišnji programski kontinuitet onih koji konkurišu. Time bi se izbeglo osnivanje fantomskih organizacija, namenjenih isključivo izvlačenju para iz budžeta. Trogodišnjom programskom aktivnošću bi svaki učesnik pokazao da li je dorastao projektima u kulturi od javnog značaja i dostojan javnog finansiranja.
Smatramo da bi ostanak Ivone Jevtić na mestu gradske sekretarke za kulturu naneo veliku štetu kulturi grada i gradskom budžetu te zahtevamo njeno hitno razrešenje.
Kako se ne bi ponovo dogodilo da na ovo važno mesto bude izabrana osoba bez ikakve profesionalne reputacije i javnog ugleda, tražimo da se budući sekretar za kulturu bira na način na koji bi se, po našem predlogu, birale i komisije. Dakle, sa liste kandidata koje bi Skupštini grada predlagala udruženja i asocijacije u kulturi sa najmanje petogodišnjim programskim kontinuitetom.Original Article