Umetnički opus Dragana Srdića


Utorak, 05. 03.2019, u 20 časova, mala sala SKCCiklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetniciTema: Umetnički opus Dragana SrdićaPrezentacija radova i razgovor sa umetnikom
Umetnički opus Dragana Srdića
U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji jesu alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.
Predmet ovog razgovora biće umetnički rad Dragana Srdića. On se razvija kroz procese ponovne upotrebe odbačenih predmeta, hibridizacije njihovih društvenih značenja i provociranja publike da nalazi načine integrisanja takvih fizičkih i semantičkih asamblaža u svoje konktestualno određeno svakodnevno iskustvo. On preuzima elemente materijalne kulture razlčitih razdoblja, i ujedno implicitno tematizuje tragove njihovih ranijih upotreba u sećanjima posmatrača, kao i mogućnosti da se one pretumače usimbole aktuelnog vremena, u kome bivaju izloženi.Original Article