Rezultati konkursa za sufinansiranje manifestacija

Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju sa dijasproom i Srbima u regionu, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, doneo je odluku o sufinansiranju projekata koji doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu, a na osnovu Predloga Radne grupe imenovane da utvrdi Predlog odluke.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu na osnovu Odluke o sufinansiranju odobren je 1 (slovima: jedan) projekat u ukupnom iznosu od 700.000,00 (slovima: sedam stotina hiljada) dinara (RSD). Na konkursu su učestvovali projekti koji se mogu svrstati u oblast MANIFESTACIJE: Podrška organizovanju manifestacija, kulturno – umetničkih događaja, izložbenih aktivnosti i priredbi u inostranstvu.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu (.pdf)