Projekat ‘SAS’

Autor projekata :
ing. Vujanovic Živojin
Becej
SRBIJA
E-mal: ZVUJANOV@INFOSKY.NET

PROJEKT br. 1. :
SRPSKA AGENCIJA ZA SAMOFINANSIRANJE PROIZVODNJE „S.A.S.“

Projekt nudi rešenje kako organizovati : MASOVNU PROIZVODNJU I PRODAJU POZNATIH I NOVIH PROIZVODA SVETSKOG KVALITETA, MODERNOG-SAVREMENOG DIZAJNA UZ MINIMALNA ULAGANJA, A MAKSIMALNU DOBIT. MOGUCNOST, ORTACKE GRUPE, PO JEDNOM PROIZVODU JE : 500.000,00 DO 6.000.000,00 A AGENCIJE 4.500.000.000,00 ( CETIRI MILIJARDE I PESTO MILIONA ) EURA.

Uvod :

U Srbiji i Srpskom narodu ( ovde mislim i na Srbe iz dijaspore.) ima toliko znanja, da smo u mogucnosti proizvesti sve proizvode široke proizvodnje, koje trenutno uvozimo. Razlog zašto ne proizvodimo proizvode, koje uvozimo, treba tražiti u našoj neorganizovanosti i nepostojanju agencije koja bi povezivala sva ta rasuta znanja.

Zbog gore navedenih cinjenica nudim projekt: “ Srpska agencija za za samofinansiranje proizvodnje SAS “. Ciji je zadatak da okupi rasuto Srpsko znanje i da ga stavi u funkciju proizvodnje i prodaje novih proizvoda..

Mogucnosti ovog projekta su :

1. Minimum se za jednu godinu može proizvesti 360 novih proizvoda.
2. Moguci godišnji bruto prihod od 360 proizvoda je 4.500.000.000,00 EURA ( cetiri milijarde i pesto miliona EURA. ) na Srpskom tržištu.
3. Moguci godišnji prihod agencije SAS od 360 proizvoda je 67.000.000,00 EURA ( šezdesetsedam miliona EURA ).
4. Moguci godišnji prihod JEDNE ORTACKE GRUPE po jednom proizvodu je 500.000 do 6.000.000,00 EURA

Koliko ce se iskoristiti, gore navedene mogucnosti, zavisi iskljucivo od sposobnosti rukovostva agencije, poverenja buducih privrednika, državne i mediske podržke.

Agencija “ SAS “ treba da bude samo jedna ekonomska karika u privrednom lancu Rep. Srbije, Rep. Srpske i Srpskoj dijaspori.

Ovaj proekat namenjen je onim privrednicima koji imaju : znanje, ideje, nešto novaca, a spremni su da se udruže u ORTACKE GRUPE ZBOG : SAMOZAPOŠLJAVANJA, LICNE -STRUCNE-DRUŠTVRNR AFIRMACIJE, VELIKOG PROFIT i NAMERE DA NAPRAVE OZBILJNU FIRMU.

Da bi se ostvarile, gore navedene predpostavke, potrebno je odgovoriti na sledeca pitanja : 1. Šta proizvoditi ? Problem je IDEJA.
2. Kako jeftino i kvalitetno proizvesti konkretni proizvod i ostvariti VELIKI PROFIT ? Problem je ORGANIZACIJA. 3, Kako da proizvod stigne do krajnjeg kupca ? Problem je PRODAJA.

Ovaj moj projekt „SAS“ nudi odgovore, nudi rešava

MOLBA : 1. Molim citaoca da ovaj projekt pažljivo procita, da ga oštampa i stavi u svoju arhivu.
2. Molim citaoca da ovaj projekt prosledi svojim prijateljima i na druge Srpske adrese. Posebno na adrese Srpskih udruženja.
3. Oni citaoci koji žele: Orginalni projekt, primere -IDEJE šta proizvoditi i rekapitulaciju neka se jave autoru ovog projekta na E-mejl adresu zvujanov@infosky.net
4. Oni citaoci koji razmišljaju o ulaganju novca u osnivanje agencije “ SAS “ nek se jave autoru projekta na E-mejl adresu zvujanov@infosky.net

ZADATAK AGENCIJE „S.A.S. “ JE :

A. DA NUDI IDEJE ŠTA PROIZVODITI I DA ORGANIZUJE: KVALITETNU, SAVREMENO DIZAJNIRANU I MASOVNU PROIZVODNJU POZNATIH PROIZVODA, POD ZAŠTITNIM ZNAKOM „SAS“

B. DA NUDI IDEJE ŠTA PROIZVODITI I DA ORGANIZUJE PROIZVODNJU NOVIH PROIZVODA POD ZAŠTITNIM ZNAKOM „SAS“.

C. DA POSREDUJE IZMEđU VELIKIH I MALIH PRIVREDNIKA.

D. DA OBEZBEDI STRUCNO USAVRŠAVANJE CLANOVA AGENCIJE „SAS“.

E. DA NAPRAVI SISTEM KOJI CE: OBEZBEDITI OSTVARENJE POSTAVLJENOG CILJA I SPRECITI DEFORMACIJU OVE IDEJE .

DETALJNA RAZRADA PROJEKTA :

A. DA NUDI IDEJE ŠTA PROIZVODITI I DA ORGANIZUJE: KVALITETNU, SAVREMENO DIZAJNIRANU I MASOVNU PROIZVODNJU POZNATIH PROIZVODA, POD ZAŠTITNIM ZNAKOM „SAS“

Ovu oblast delim na dva dela :

a. Proizvodi koji zahtevaju MALA ULAGANJA i namenjena su privrednicima koji imaju mala srestva.

b. Proizvodi koji zahtevaju SREDNJA ULAGANJA i namenjena su privrednicima koji imaju više srestava.

MALA ULAGANJA SU: Ona ulaganja, gde ortak finansira sam svoj deo posla.

Kod MALIH ULAGANJA SVAKI UCESNIK U REALIZACIJI KONKRETNOG PROIZVODA ( od dizajnera, projektanta, tehnologa, proizvodaca,kontrolora kvaliteta i trgovaca) SAM FINANSIRA SVOJ DEO POSLA.

SREDNJA ULAGANJA SU: Ona ulaganja gde jdean ortak finansira više od 51% konkretnog proizvoda i tako postaje glavni nosioc posla.

Kod SREDNJIH ULAGANJA pojedinac prihvata da radi više pozicija , odnosno kad odredene pozicie radi preko svojih koperanata i taj posao on finansira.

Proizvodi za ciju realizaciju su potrebna MALA ULAGANJA:

1. Poznati proizvod ( svtskog kvaliteta i dizajna ) rastaviti u sastavne delove pred TV kamerama.

2. Uz pomoc reci i slike, strucno lice, objasnilo bi nacin proizvodnje konkretnog dela proizvoda. Strucno lice bi, za svaki deo, dalo podatke : koji je materijal potreban za njegovu proizvodnju, gde se može kupiti, koje su mašine potrebne za njegovu proizvodnju , gde se mogu kupiti mašine i koje su okvirne cene.

3. Pozvati zainteresovane privrednike: projektante, tehnologe, dizajnere, kontrolore kvaliteta, alatnicare, proizvodace i trgovce da se jave agenciji.

4. Strucna lica agencije: obraduju pristigle podatke, obilazi prijavljene privrednike (zbog kontrole navedenih podataka), organizuje sastanke i upoznaje potencijalne buduce ortake. Strucno lice agencije, pomaže ortackoj grupi sve dok ne sklope medusobni ugovor i dok ne pocne proizvodnja proizvoda. Proizvod posle prati strucna lica agencije za kontrolu kvaliteta.

5. Posle odabiranja ortacke grupe ( za proizvodnju konkretnog posla) sve informacije vezane za konkretni proizvod postaju poslovna tajna i prema njima se postupa kao na zapadu.

6. Kada se pojavi na tržištu konkretni proizvod, agencija „SAS“, prestavlja ortake javnosti ( radi njihove afirmacije i afirmacije agencije „SAS“) pod uslovima koje odredi ortacka grupa.

7. Agencija ( Za proizvedene proizvode preko agencije „SAS“. ), kod nadležnih organa, bori se za zaštitu svoje proizvodnje od nelojalne konkurencije na tržištu R. Srbije. Ova borba ce se voditi kroz medije i kroz institucije vlasti. Borba ce se voditi po sledecem principu :

a. Procenjene potrebe za konkretnim proizvodom pomnožimo sa koeficijentom Kp = 1,20. Ovakav metod je potreban da bi se postigla konkurencija cena i kvaliteta.

b. Uvoz konkretnog proizvoda, može biti maksimum 35%.od godišnjh potreba za konkretnim proizvodom.

c. Po ovom predlogu : uvoznici bi mogu da uvezu 42% a domaci proizvodaci proizveli bi 78%. od tržišne kolicine konkretnog proizvoda.

Prikaz proizvodnje sa malim ulaganjima kroz konkretan primer:

Primer : Proizvodnja Fena za kosu.

1.Fen za kosu rastaviti u sastavne delove. Svaki deo prestavimo, slikom i recima, detaljno i jednostavno da bih gledaoci bolje razumeli.

2. Pozvati zainteresovane privrednike : projektante, tehnologe, dizajnere, kontrolore kvaliteta, alatnicare, proizvodace i trgovce da se jave agenciji.

3. Odrediti broj proizvodaca prezentovanog proizvoda ( U ovom sluaju 5. ). Veci broj proizvodaca potrebno je zbog konkurencije : kvalitetom, cenom, rokovima i masovnosti proizvodnje.

4. Odrediti pocetni kvalitet i dizajn proizvoda. Ne sme biti lošiji od prezentovanog .

5.Objasniti ideju samofinansiranja, zajednicke proizvodnje i prodaje ponudenog proizvoda. Svi ucesnici u realizaciji konkretnog proizvoda bili bi medusobno povezani ugovorom. Za izvršavanje ugovorenih obaveza GARANTOVALI BI SVOJOM NEKRETNINOM.

6. Uraditi preciznu obrnutu kalkulaciju sa tacnim ucešcem ORTAKA u poslu, izraženo u procentoma.

7 Kad se prijave zainteresovani privrednici postupa se po programu za MALA ULAGANJA.

Proizvodi za ciju su realizaciju potrebna srednja ulaganja :

Kod ovog programa postupa se isto kao i kod programa malih ulaganja uz sledece dopunske radnje:

1. Posao za ciju su realizaciju potrebna SREDNJA ULAGANJA podelimo na:
a. Tehnologiju konkretnog proizvoda. Odredimo sa koliko procenata tehnologija ucestvuje u prodajnoj ceni proizvoda.

b. Konkretni proizvod podelimo na sastavne delove – sklopove. Odredimo sa koliko procenata svaki deo ucestvuje u prodajnoj ceni konkretnog proizvoda.

c. Prodaja konkretnog proizvoda. Odredimo sa koliko procenata ucestvuje u prodajnoj ceni proizvoda.

d. Zbir procenata ( pod a, b , c ) mora biti 100%.

2. Kada se rasclani proizvod na ovakav nacin, pozovu se privrednici da preuzmu više od 51% posla po svom izboru. Privrednik koji uzme više od 51% posla postaje NOSIOC POSLA.

3. Nosioc posla, sam bira koperante .

Prikaz proizvodnje za šta su potrebna SREDNJA ULAGA Primer : Elektricna bušilica.

1. Elektricnu bušilicu rastaviti u sastavne delove. Svaki deo prestaviti, slikom i recima, detlljno i jednostavno da bih gledaoci bolje razumeli.

2. Pozvati zainteresovane: projektante, tehnologe, dizajnere, kontrolore kvaliteta, alaticare, proizvo|ace i trgovce da se jave agenciji.

3. Odrediti broj proizvo|aca prezentovanog proizvoda ( U ovom sluaju 5. ). Veci broj proizvodaca potrebno je zbog konkurencije u delu: kvaliteta, cena, rokova i masovnosti proizvodnje.

4. Odrediti pocetni kvalitet proizvoda ( Ne sme biti lošiji od prezentovanog ).

5. Objasniti ideju samofinansiranja, zajednicke proizvodnje i prodaje ponudenog proizvoda. Svi ucesnici u realizaciji konkretnog proizvoda bili bi medusobno povezani ugovorom. Za izvršavanje ugovorenih obaveza, ucesnici u poslu GARANTUJU LICNOM IMOVINOM.

6. Uraditi preciznu obrnutu kalkulaciju sa tacnim ucešcem ortaka u poslu, izraženo u procentima.

7. Pozovu se privrednici, koji su sposobni da urade više od 51% posla, da se jave agenciji.

8 Posle dobijenog odgovora privrednika, agencija odlucuje da li ce ovaj proizvod svrstava, u proizvode sa MALIM ili SREDNJIM ulaganjima.

9. Ukoliko se pojavi privrednik koji je spreman da uradi- izfinansira 51% posla, postupa se po programu SREDNJIH ULAGANJA.

Napomena :

Uz ovaj projekt priloženo je 30 PRIMERA ŠTA BI MOGLI PROIZVODITI I REKAPITULACIJA. Primeri sadrže sledece podatke : procenjena potreba za konkretnim proizvodom, tržišna vrednost proizvoda, procenjeni troškovi radne snage. ( Vidi priložene PRIMERE i REKAPITULACIJU. )

PRAVILA PRILIKOM DODELE POSLA:

1. JEDAN ISTI PROIZVOD, PROIZVODI 3 DO 5 PROIZVOđACA. Ovo je potrebno zbog: sigurnosti proizvodnje, konkurencije kvalitetom-cenom i masovnosti proizvodnje.

2. Proizvod mora da bude SVETSKOG KVALITETE I DIZAJNA.

3. Proizvod dobija zaštitni znak “ SAS “.

4. Agencija „SAS“ sprovodi: kontrolu kvaliteta konkretnog proizvoda i kontrolu primene zaštitnog znaka. Ovo je potrebno da nebi došlo do zloupotrebe i proizvodnje plagijata.

5. Rukovodenje proizvodnjom se vrši preko upravnog odbora. Upravnom odboru, za proizvodnju konkretnog proizvoda, može imati maximalno 5 clanova. Svaki clan UO ima onoliko glasova koliki je procenat njegovo ucešce u poslu.

6. Oni ucesnici, u lancu proizvodnje, cije je ucešce manje od 20% svoje glasove prenose na jednog od ucesnika u proizvodnom lancu. Ovaj deo upravljanja ,ORTACKOM GRUPOM, rešava se pomocu ugovora i ovlaštenja preko agencije „SAS“.

B. DA NUDI IDEJE I ORGANIZUJE PROIZVODNJU NOVIH PROIZVODA POD ZAŠTITNIM ZNAKOM „SAS“.

Agencija “ SAS “ u saradnji sa pronalazacima ( vlasnicima patenata ) organizovat ce proizvodnju, konkretnog proizvoda, po principu SAMOFINANSIRANJA.

Kako ovo realizovati :

1. Preko srestava informisanja ( televizije, interneta i casopisa ) upucivat ce se stalni poziv, pronalazacima i vlasnicima patenata, da svoj proizvod ponude tržištu preko agencije “ SAS “

2. Konkretni pronalazak – proizvod, prestavit ce se privrednicima kroz informativnu mrežu agencije “ SAS „.

3. Pozvat ce se privrednici da, po principu samofinansiranja, uzmu ucešce u realizaciji prestavljenog proizvoda.

4. Kada se nadu zainteresovani privrednici, za realizaciju prestavljenog proizvoda, pristupa se organizovanju ortacke grupe.

5. Izmedu ortacke grupe i vlasnika patenta sklapa se precizan ugovor, u cemu im pomaže agencija „SAS“. Finansiska nadoknada za patent naplacuje se nakon prodaje proizvoda.

6. Proizvod proizveden, po ovom sistemu, nosi zaštitni znak “ SAS „.

7. Za usluge u posredovanju , agencija “ SAS “ naplacuje proviziju u iznosu od 3 %. Provizija se naplacuje posle prodaje proizvoda.

8. Agencija “ SAS “ 50% svog ostvarenog profita ulaže u nove pronalaske. Ulaganjem u pronalazak, agencija postaje suvlasnik patenta.

C. POSREDUJE IZMEđU VELIKIH I MALIH PRIVREDNIKA.

Agencija „SAS“ ce kroz svoj sistem informisanja obezbedit BANKU PODATAKA PONUDE I POTRAŽNJE za: šta i gde proizvodim, šta i kako proizvoditi, šta-koliko-gde i pošto mogu prodati. Ove informacije , clanovima agencije „SAS“, bit ce BESPLATNE. Osim u slucaju kad privrednik traži posredovanje agencije.

Kako ce agencija raditi ovaj posao :

1. Agencija „SAS“ ce, preko svoje informativne mreže, pozvati sve firme ( državne, privatne, društvena i javna preduzeca ) da agenciji dostave podatke o svojim potrebama za :
a. Da dostave podatke šta proizvode.
b. Koje delove, poluproizvode kupuju.
c. Za delovima koje planiraju da koriste u planiranoj proizvodnji.
d. Da dostave podatke o slobodnim kapacitetima

2. Agencija „SAS“ ce, preko svoje informativne mreže, pozvati sve male firme i pojedince ( Koji nude odredeno znanje) da sa jave agenciji i dostave svoje predloge :
a. Šta proizvoditi ?
b. Kako odredeni proizvod proizvesti . ( Nude tehnologiju proizvodnje konkretnog proizvoda )

3. Agencija „SAS“, preko svoje informativne mreže, pozvat ce TRGOVCE da sa jave agenciji i dostave sledece podatke :
a. Koji proizvod mogu prodat na Srpskom tržištu: po kojoj ceni i koju kolicinu.
b. Koji proizvod mogu izvest: po kojoj ceni i koju kolicinu.

Poseban poziv bit ce upucen SRBIMA IZ DIJASPORE, da uzmu ucešce u prodaji-IZVOSU proizvoda pod zaštitnim znakom “SAS “.

4. Agencoja „SAS“ ce napravit BANKU PODATAKA, PONUDE I POTRAŽNJE. Za ,clanove agencije, pristup banci podataka bit ce BESPLATAN.U ovom slucaju ( clanovi agencije ) medusobno komuniciraju direktno, bez posrednika agencije „SAS“.

5. Usluge agencija naplacuje, po nekom cenovniku, kad njen clan traži proveru navedenih podataka ili posredovanje.

D. DA OBEZBEDI STRUCNO USAVRŠAVANJE-OBRAZOVANJE CLANOVA AGENCIJE „SAS“.

Jedan od osnovnih razloga, ZAŠTO JE U SRBIJI MALA PROIZVODNJA PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE, JE ŠTO NE POSTOJI OPERATIVNA STRUCNA LITERATURE KAKO KONKRETNI PROIZVOD PROIZVESTI. DA BI SE OTKLONIO OVAJ NEDOSTATAK AGENCIJA SAS CE SVOJE CLANOVE STRUCNO USAVRŠAVAT-OBRAZOVAT UZ POMOC : STRUCNIH SEMINARA, VIDEO ZAPISA I KNJIGA.

Usavršavanje pomocu STRUCNIH SEMINARA :

1. Agencija “ SAS “ ce za svoje clanove-ORTACKE GRUPE organizovati strucne seminare. Na tim seminarima: strucnjaci ce detaljno upoznat, ORTACKU GRUPU, kako konkretni proizvod proizvest i prodat.

Usavršavanje pomocu VIDEO ZAPISA :

2. Agencija “ SAS “ ce svojim clanovima nuditi IDEJE ŠTA DA PROIZVODE zapisane na VIDEO KASETI. Video zapis ce sadržati sledece : kako proizvod izgleda, tok proizvodnje , potreban prostor, mogucnost prodaje-izvoza, moguci profit.

Usavršavanje pomocu KNJIGA :

3. Agencija „SAS“ pozvat ce privrednike i pojedince da daju predlog, KOJU STRUCNU KNJIGU TREBA NAPISATI. Postavit ce pitanje :
Zbog kog nedostajuceg znanja, niste krenuli u realizaciju svoje ideje-posla ?

Na primer : Imali ste ideju da orgenizujete proizvodnju nekog proizvoda.Pokušali ste da napravite plan. Za dobar plan potrebno vam je bilo dodatno znanje. Tražili ste literaturu, niste je našli i vi ste odustali. Zbog ove cnjenice, nedostatka literature, mnogi nisu ni pokušali da realizuju svju ideju. Zato ce agencija „SAS“ organizovati pisanje konkretnih stucnih knjiga. Knjige moraju biti napisane, tako da ih razumeju clanovi agencije “ SAS “.

4. Agencija „SAS“ pozvat ce sve strucnjake u Srbiji i Srbe iz dijaspore , KOJI SU SPOSOBNI DA SVOJE ZNANJE PRETVORE U KNJIGU, da se jave agenciji.

5. Na osnovu prispelh potreba, agencija „SAS“, raspisuje konkurs za pisanje konkretne knjige.

6. Agencija „SAS“ formira komisiju koja ce ocenjivati kvalitet knjige. Sastav komisije je: 50% clanova su strucna lica a 50% su buduci korisnici knjiga. Ove knjige su namenjene buducim privrednicima, koji planiraju da pocnu novu proizvodnju. Ocenu da li je knjiga razumljivo napisana najbolje može oceniti buduci korisnik.

7. Autori ( Odredene oblasti ili cele knjige. ) šalje svoj rad agenciji „SAS“ sa cenom . Cena autorskog rada izražava se u procentima, od prodajne cene knjige.

8. Komisija agencije „SAS“: bira radove, odreduje cenu i knjigu stavlja u prodaju putem pretplate. Knjiga ce se reklamirati i prodavati kroz informativnu mrežu agencije.

9. Autor svoj red naplacuje kad se knjiga proda.

10. Agencija „SAS“ ce pozvati svoje saradnike, koji poseduju odredeno znanje , da to znanje pretoce u knjigu i ako za tim znanjem trenutno nema interesa. Cilj pisanja ovih knjiga je da se otvaraju vidici, privrednicima agencije „SAS“, o novoj proizvodnji.

Na primer : Kako kvalitetno a jeftino proizvest paradaiz u plasteniku : Autor knjige odgovora na sledeca pitanja:
a. Kako i sa cime obraditi zamlju ?
b. Koje seme koristiti ?
c. Kako posaditi seme ?
d. Kako plastenik napraviti, kako ga koristiti ili od koga kupiti ?
e. Kako najuspešnije zalivati biljke ?
f. Kako zaštititi biljke od bolesti ?
g. Koji je prinos po m2 ?
h. Koji je utrošak radne snage po jedinici proizvodnje ?
i. Kako sortirati i pakovati ?
j. Kolika je postojeca proizvodnja u Srbiji ?
k. Koja je tržišna cena proizvoda ?
l. Kako prodati proizvod ?
m. Koji je ocekivani profit ?
n. Kakva je mogucnost izvoza ?

Kako kvalitetno a jeftino proizvest neki proizvod od plastike : Autor knjige odgovora na slede}a pitanja:
a. Opisati proizvod od plastike ?
b. Od kog se materijala pravi i njegov sirovinski sastav ?
c. Koja je oprema potrebna za njegovu proizvodnju ?
d. Koji proizvodni prostor je potreban ?
e. Idejno rešenje organizacije objekata i mašina u objektu. ?
f. Koja je energija potrebna i njen utrošak po jedinici proizvoda ?
g. Koja je tržišna cena proizvoda na tržištu Srbije
h. Koji je utrošak radne snage po jedinici proizvodnje ?
i. Okvirne potrebe za tim proizvodom na tržištu Srbije. ?
j. Koji je ocekivani profit ?
k. Kako prodati proizvod ?
l. Kakve su šanse u izvozu ?
m. itd

Ovako pisane knjige potrebne je: da bi privrednici stekli pocetno znanje o odredenom proizvodu i hrabrije ulazili u realizaciju svojih ideja. Kroz ovakvu organizaciju, pisanja knjiga, agencija „SAS“ ce zabeležiti i ZNANJE – ISKUSTVO naših strucnjaka koji su pred penzijom ili u penziji.

E. DA NAPRAVI SISTEM KOJI CE: OBEZBEDITI OSTVARENJE POSTAVLJENOG CILJA I SPRECITI DEFORMACIJU OVE IDEJE .

Ciljevi agencije “ SAS “ su :

1. DA STVORI LOGICAN I POSTOJAN SISTEM koji ce realizovati postavljene ciljeve.

2. DA ORGANIZUJE masovnu, kvalitetnu, savremeno dizajniranu proizvodnju poznatih i novih proizvoda pod zaštitnim znakom SAS.

3. DA PRUŽI ŠANSU Srbijancima ( gradanima Srbije ) i Srbima iz dijaspore: da naprave veliki biznis i ostvare veliki profit.

4. DA STVORI USLOVE DA ORTACKE GRUPE izrastu u velike firme, koje ce imati industrisku proizvodnju. I koje ce moci, sa svojim proizvodom, da se takmice sa svetski priznatim firmama na svetskom tržištu

5. Da kroz ekonomsko povezivanje, Srba iz dijaspore i matice, dode do EKONOMSKOG, KULTURNOG, DUHOVNOG I POLITICKOG JEDINSTVA .

6. DA SRPSKIM PRONALAZACIMA pruži šansu da svoje PATENTE realizuju u Srbiji i da ga najbolje unovce.

OSNIVAC AGENCIJE „SAS“ MOGAO BI BITI :

a. Vlada R. Srbije.
b. Privatin akcionari i vlada R.Srbije.
c. Privatni akcionari .

Upravljanje agencijom “ SAS “.

Agencijom “ SAS “ upravlja upravni odbor ( Koji ima 5 clanova. ) a koji se bira na sledeci nacin:

a. Ako je osnivac agencije vlada R. Srbije.

a/1. Vlada R. Srbije bira 4 clana upravnog odbora , na osnovu JAVNO PONUđENOG PROGRAMA RADA . Kandidat, za clana upravnog odbora agencije “ SAS “ sam pišu program rada i javnosti ga prestavlja preko medija. .

a/2. Clan upravnog odbora agencije je i autor ovog projekta.

a/3. Da ce agencija “SAS“ raditi po zakonu i usvojenom programu, clanovi upravnog odbora garantuju licnom imovinom.

b. Ako je osnivac agencije vlada R. Srbije i privatni kapital.

b/1. Vlada R. Srbije bira svog clana upravnog odbora na osnovu JAVNO PONUđENOG PROGRAMA RADA . Kandidat, za clana upravnog odbora agencije “ SAS “, sam pišu program rada i javnosti ga prestavlja preko državnih medija. . Da ce agencija “SAS“ raditi po zakonu i usvojenom programu, clanovi upravnog odbora, garantuju licnom imovinom.

b/2. Clan upravnog odbora agencije je i autor ovog projekta.

b/3. Ostali clanovi upravnog odbora biraju se na osnovu visine akcoinarskog uloga

c. Ako je osnivac agencije privatni kapital.

c/1. Prestavnici privatnog kapitala daju 4 clana upravnog odbora.

c/2. Clan upravnog odbora agencije je i autor ovog projekta.

Izbor direktora agencije:

1. Glavnog direktor agencije „SAS“ bira upravni odbor na osnovu JAVNO PONUđENOG PROGRAMA RADA . Kandidat, za clana upravnog odbora agencije “ SAS “, sam pišu program rada i javnosti ga prestavlja preko državnih medija. .

2. Da ce agencija “SAS“ raditi po zakonu i usvojenom programu, glavni direktor,garantuje licnom imovinom.

3. Direktore sektora agencije „SAS“, bira glavni direktor na osnovu JAVNO PONUđENOG PROGRAMA RADA . Kandidat, za direktora sektora agencije “ SAS “, sam pišu program rada i javnosti ga prestavlja preko državnih medija. . Da ce agencija “SAS“ raditi po zakonu i usvojenom programu, direktor sektora, garantuje licnom imovinom.

Nacin finansiranja agencije “ SAS “ :

1. Prvu godinu dana , agenciju “ SAS “ finansiraju osnivaci.

2. Posle godinu dana, agencija “ SAS “ se SAMA FINANSIRA. Od provizije koju ubira od svog posredovanja u poslu.

3. Za uslugu posredovanja, kada proizvod koristi zaštitni znak „SAS“, agencija bi naplacivala 3%.

4. Agencija „SAS“ svoje usluge naplacuje posle prodaje gotovog proizvoda.

5. Agencija “ SAS “ pruža usluge, ( U vidu informacije. ) svojim clanovima i NAPLACUJE IH . U ovom slucaju privrednik ne radi posao preko agencije i ne koristi zaštitni znak SAS. Informacije koje bi se PLACALE po nekom cenovniku su:
2/1- Da li firma stvarno postoji, da se u meduvremenu nije ugasila.
2/2 -Da li je lice za kontak ovlacteno za dogovore.
2/3 -Da li li postoje tehnicke mogucnosti za realizaciju predmetnog posla.
2/4 -Da li je firma dužna porez državi i koliki je dug.
2/5 -Da li je firma dužna svojim poslovnim partnerima i koliki je dug.
2/6 -Daje svoj savet. Ako je rizik veliki, daje savet da se ne ulazi u poso.
Ove informacije su važne privrednicima koji su daleko jedan od drugog. Posebno je ovo važno za privrednike iz Srpske dijaspore.

6. Agencija “SAS “ pružala bi i BESPLATNE informacije a oe su: Kojoj firmi trba koperant i za koji proizvod, ko i šta proizvodi, ko i šta može proizvest, ko ima slobodne proizvodne kapacitete i kakvi su oni, ko i šta može isprojektovati, ko i šta može prodati, itd. Ovom prilikom se ne koristi zaštitni znak „SAS“ a agencija, za eventualne zloupotrebe, ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost.

Nacin komuniciranja :

Agencija „SAS“ sa svojim partnerima – clanovima komunicira na sledeci nacin:
a. Pomocu televiziske emisije. Ima svoju TV emisiju, bez obzira ko je osnivac.
b. Pomocu interneta. Ima svoj WEB sajt.
c. Pomocu casopisa. Ima svoj casopis.
d. Pomocu video kaseta. Ima svoju videoteku.
e. Licnim kontaktom.

NACIN RADA AGENCIJE “ SAS“

1. Agencija ce se baviti spajanjem zainteresovanih privrednika koji su spremni da sami finansiraju svoj deo posla. Svi ucesnici u lancu proizvodnje ( projektant, tehnolog, alatnicar, proizvodac delova, onaj ko kompletira proizvod, kontrolor kvaliteta i trgovac ) znat ce svoje ucešde u gotovom proizvodu, izraženo u procentima. Ucešce svakok ortaka, u ceni proizvoda, izracunavat ce se obrnutom kalkulacijom. Svoj posao naplati ce kad se proizvod proda.

2. AGENCIJA “ SAS “ CE OBEZBEDITI : KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA PROIZVODA, PROIZVEDENOG POD ZAŠTITNIM ZNAKOM SAS.

3. AGENCIJA “ SAS “ CE IMATI SVOJ ZAŠTITNI ZNAK. . Svi proizvodi proizvedeni, posrestvom agencije “ SAS “, nosili ce zaštitni znak “ SAS “.

4. AGENCIJA „S.A.S.“ CE ORGANIZOVATI U SVIM VECIM GRADOVIMA R. SRBIJE, R SRPSKE I NAŠIM KLUBOVIMA U INOSTRANSTVU SVOJE PRESTAVNIŠTVO-KANCELARIJE PO PRINCIPU SAMOFINANSIRANJA. Prestavništvo agencije “ SAS “ bi se po isteku godinu dana samo finansiralo.

5. AGENCIJA „SAS“ TRAŽIT CE OD DRŽAVNIH ORGANA ( POLICIJE, Rep. Upra. Jav. PRIHODA I SUDA) DA OMOGUCE sledece :

a. Da na zahtev agencije, dostave licni dosije ucesnika koji se spremaju da formiraju ORTACKU GRUPU.Potrebni podatci su : adresa stanovanja, da li je lice kažnjavano zbog privrednog prestupa, dali se protiv lica vodi postupak zbog privrednog prestupa, da li je lice ima dugova. Ovi podatci bit ce dostupni samo agenciji i ortacima.

b. Da sudovi ( Preko zemljišnih knjiga. ) omogucite da ucesnik u lancu proizvodnje, za svoj posao, garantuje svojom imovinom.

Ovo je neophodno: da bih se steklo neophodno poverenje kod privrednika -ORTAKA, ugradila licna materijalna odgovornost i u startu eliminsiali oni privrednici koji imaju loše namerame.

6. Agencija “ SAS “ ce saradnike placati preko ugovora o delu. Broj stalno zaposlenenih službenika svesti ce se na minimum.

7. 50% ostvarenog profita, agencija ulaže u razvoj nove proizvodnje.

8. Odnos izmedu ortaka, unutar proizvodne grupe, vezat ce se ugovorom koji ce predložiti agencija. Ortaci, koji ulaze u posao, sami odlucuju o tekstu ugovora.

PRAVILA PRILIKOM DODELE POSLA:

9. JEDAN ISTI PROIZVOD, PROIZVODI 3 DO 5 PROIZVOđACA. Ovo je potrebno zbog: sigurnosti proizvodnje, konkurencije kvalitetom-cenom i masovnosti proizvodnje.

10. Proizvod mora da bude SVETSKOG KVALITETE I DIZAJNA.

11. Rukovodenje proizvodnjom se vrši preko upravnog odbora. U upravnom odboru, za proizvodnju konkretnog proizvoda, može biti maximalno 5 clanova. Svaki clan UO ima onoliko glasova koliki je procenat njegovo ucešce u poslu.

12. Oni ucesnici, u lancu proizvodnje, cije je ucešce manje od 20% svoje glasove prenose na jednog od ucesnika u proizvodnom lancu. Ovaj deo upravljanja ,ORTACKOM GRUPOM, rešava se pomocu ugovora i ovlaštenja preko agencije „SAS“.

KAKO AGENCIJA “ SAS “ POZIVA SARADNIKE :

UPUCUJE JAVNI POZIV, preko srestava informisanja, da se jave agenciji na saradnju.

15. ONIMA KOJI IMAJU IDEJU ŠTA PROIZVODITI:

Autor-saradnik, koji predlaže ŠTA PROIZVODIT, treba da uradi mini program. Kroz mini program prestavlja konkretan proizvod: video zapisom, fotografijom, crtežom i pisanim tekstom. Predlog, za proizvodnju konkretnog proizvoda, treba da sadrži sledece podatke : orjentacione potrebe za tim proizvodom na Srpskom tržištu, prodajnu cenu na Srpskom tržištu, prodajnu cenu na svetskom tržištu- ( susednih zemalja ) i mogucnost izvoza. Prispele predloge, šta proizvoditi, agencija „SAS“ obraduje, skenira i arhivira u BANKU IDEJA . Podatci iz BANKE IDEJA bit ce dostupni clanovima agencije „SAS“. Finansisku nadoknadu, za ideju ŠTA PROIZVODITI, autor ce dobiti kad se proizvod proda.

16. PROJEKTANTIMA-ONI KOJI MOGU KONKRETNI PROIZVOD ISPROJEKTOVAT.

Agencija ce uputiti stalni poziv projektantima, koji su sposobni isprojektovati odredeni proizvod da se jave agenciji. Na osnovu : zainteresovanosti privrednika i ponude ideja šta proizvoditi, agencija ce raspisivati javni konkurs za izradu projekta . Finansisku nadoknadu, za izradu projekta, autor ce dobiti kad se proizvod proda.

17. TEHNOLOLOZIMA-ONI KOJI MOGU PONUDITI TEHNOLOGIJU ZA KONKRETNI PROIZVOD.

Agencija ce uputiti stalni poziv tehnolozima , koji imaju tehnologiju za konkretni proizvod, da se jave agenciji. Na osnovu : zainteresovanosti privrednika i ideja šta proizvoditi, agencija ce raspisivati javne konkurse za izradu tehnološkog projekta za konkretni proizvod. Finansisku nadoknadu, za izradu tehnološkog projekta, autor ce dobiti kad se proizvod proda.

18. ALATNICARIMA-ONI KOJ MOGU URADITI ODREđENE ALATE .

Agencija ce upucivati stalni poziv alatnicarima da se jave agenciji i da dostave spisak svojih mogucnosti.

19. PROIZVOđACIMA-ONI KOJI MOGU PREZENTOVANI PROIZVOD PROIZVEST .

Agencija ce uputiti javni poziv proizvodacima ,koji se osecaju sposobnim da mogu proizvest pokazan proizvod po navedenim uslovima, da se jave agenciji. Proizvodaci ce agenciji dostaviti podatke o svojim proizvodnim mogucnostima i o proizvodnom objektu.

20. PROIZVOđACIMA MAŠINA ZA PROIZVODNJU:

Prilikom prestavljanja IDEJE ŠTA PROIZVODITI peikazat ce se i mašine koje se koriste u pomenutoj proizvodnji. Tad ce se uputit javni poziv privrednicima, koji se osecaju sposobni da mogu napraviti prikazane mašine, da se jave agenciji.

21. TRGOVACIMA-ONI KOJI MOGU PREZENTOVAN PROIZVOD PRODAT.

Agencija ce javno pozvati trgovace, koji mogu gotov proizvod prodati na domacem i stranom tržištu, da se jave agenciji. Trgovci ce agenciji dostaviti svoj program prodaje konkretnih proizvoda. Program treba da sadrži sledece podatke : a. Tržište na kome se planira prodaja.
b. Kolicina robe koju može prodati.
c. Cena po kojoj može prodati.
d. Uslovi pod kojima robu može prodati.
e. Garanciju koju nudi za svoj rad.
f. Ako se radi o konsignacionoj prodaji treba da priloži program prodaje koji treba da sadrži sledece podatke :
f/1. Mesta prodaje.
f/2. Nacin povezivanja sa zadnjim prodavcem.
f/3. Garancije.

22. FINANSIJERIMA -ONI KOJI MOGU ISFINANSIRAT PREZENTOVAN PROIZVOD :

Agencija ce upucivat javni poziv privrednicima, koji mogu izfinansirat prezentovan proizvod, da se jave agenciji.

23. STRUCNJAKE SA EKONOMISTIM-KALKULATIVNIM ZNANJEM:

Agencija ce uputiti stalni pozviv strucnjacima koji su sposobni da urade preciznu obrnutu kalkulaciju. Obrnuta kalkulacija je: kalkulacija koja polazi od prodajne cena slicnog proizvoda na okolnom tržištu. Na osnovu prodajne cene, konkretnog proizvoda, izracunava se ucešce svakog ucesnika pojedinacno iskazano u procentima. Autor ( obrnute kalkulacije ) dižan je da, za konkretni proizvod, da sledece podatke : okvirne potrebe na Srpskom tržištu, mogucnost izvoza, cene repro materijala, adrese za nabavku repromaterijala i opreme , moguci profit itd. Finansisku nadoknadu, za izradu obrnute kalkulacije, autor ce dobiti kad se proizvod proda.

24. STRUCNJAKE ZA KONTROLU KVALITETA I PROMETA PROIZVODA.

Agencija ce uputiti poziv strucnjacima, koji mogu kontrolisat kvalitet i promet konkretnog proizvoda na odredenoj teritoriji, da se jave agenciji. Agencija ce saradnike koji vreše kontrolu kvaliteta i prometa proizvoda pod zaštitnim znakom “SAS“ obuciti za taj posao. Saradnika , koji vrši kontrolu kvaliteta i prometa odredenog proizvoda, placaju ortacke grupe preko agencije “SAS “ posle prodaje proizvoda. Da ce se kontrola ( kvaliteta i prometa konkretnog proizvoda ) vršiti u skladu sa pravilima agencije “ SAS “, saradnik-kontrolor garantuje licnom imovinom.

25. STRUCNJAKE ZA PRAVLJENJE UGOVORA-ADVOKATE.

Agencija ce pozvati advokate i pravnike da pomognu u pravljenju nekoliko tipova ugovora za medusobno povezivanje buducih ortaka. Princip ugovora je, svaki ortak za svoj deo posla daje garanciju. Garancije su bankarske ili putem intabulacije na nekretnine. Ovakve ugovore agencija predlaže buducim ortacima, a o konacnom tekstu ugovora ortaci sami odlucuju. Advokat svoje usluge naplacuje kad se posao realizuje, odnosn