Predlog ministarstva dijaspore

Predlog ministarstva dijaspore

Vojni rok za 2.500 evra

Vojni obveznici, državljani naše zemlje koji žive u inostranstvu, a nisu regulisali vojnu obavezu moći će da otkupe vojni rok za oko 2.500 evra, odjednom ili na rate. Ovaj predlog Ministarstva za dijasporu o otkupu vojnog staža je prihvaćen, ali konačnu odluku o visini naknade doneće Savet ministara SCG.

Ideja o otkupu vojnog staža našla se kao predlog samo za kategoriju regruta koji žive i rade u inostranstvu, a imaju odobren privremeni ili stalni boravak od Ministarstva odbrane ili diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i regruti dvojni državljani.

Razlozi za uvođenje instituta naknade za oslobađanje od obaveza služenja vojnog roka jesu veliki materijalni gubici koje bi morali da podnesu mladi poslovni ljudi u inostranstvu, sportisti prekidom profesionalne karijere, umetnici, naučnici…

– Ovaj predlog smo još u maju prošle godine uputili Ministarstvu za odbranu državne zajednice i sada je konačno prihvaćen. To će omogućiti da se reši veliki problem, jer oko 50.000 vojnih obveznika, koji se danas nalaze u inostranstvu, nemaju regulisanu vojnu obavezu. Što se tiče visine iznosa, ima različitih predloga. Od naših organizacija koje predlažu da to bude 1.000 evra, pa do 5.000 evra koliko je u Turskoj. Naš predlog koji ćemo uputiti Savetu ministara SCG jeste da naknada bude negde između ove dve sume, odnosno oko 2.500 evra – rekao je Aleksandar čotrić, zamenik ministra dijaspore.

Prema njegovim rečima, sva sredstva koja budu prikupljena na ovaj način iskoristiće se za modernizaciju Vojske SCG.

– Novac će se uplaćivati na račun Narodne banke i u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Neće morati odjednom da se uplati ceo iznos, već će biti odobrena mogućnost plaćanja na rate. Iznos materijalne dobiti ostvaren na taj način potrošiće se na modernizaciju i profesionalizaciju Vojske SCG – rekao je čotrić.

Predlog da se služenje vojnog roka može obaviti ne kao do sada sa navršenjem 27 godina, već sa 30 godina starosti, posledica je novog sistema školovanja i odlaganja služenja vojnog roka do isteka apsolventskog staža ili do kraja kalendarske godine u kojoj regrut navršava 30 godina života.

Takvo rešenje ponuđeno je jer je praksa pokazala da je uput na služenje vojnog roka od 21. do 27. godine života nepovoljno rešenje za tu populaciju zbog studiranja.

Tako je u 2004. godini na služenje vojnog roka od ukupnog broja upućenih regruta, njih 8.488 bilo mlađe od 21 godine. Najviše regruta mlađih godišta upućeno je iz vojne oblasti Beograd (2.265), a najmanje iz vojne oblasti Podgorica (474).

Stav predlagača da se vojni rok može odložiti do 30 godina jeste omogućavanje dobrim i vrednim studentima, budućim naučnim radnicima, da završe postdiplomske, magistarske ili doktorske studije.

Popis počinje u januaru

Odbor za popis dijaspore čiji je zadatak da za narednih godinu dana utvrdi koliko pripadnika srpske nacije danas živi van granica naše zemlje počeće sa radom 1. septembra.
– Srpsko iseljeništvo staro je više od 150 godina, ali nikada do sada nije bio obavljen popis. Procene se kreću da ih ima od dva do čak četiri miliona. Naši ljudi u dijaspori nemaju razloga da strahuju da će ovi podaci biti zloupotrebljeni. Sam popis trebao bi da počne u januaru, kada prođu praznici.