PISMO REDAKCIJI VESTI IZ UPRAVE CRKVE U KARUM DAUNSU

TUŽIćEMO „VESTI“ JER SMO ZAŠTIćENI

Iz Melburna smo, sa zaglavljem Slobodne srpske pravoslavne crkve Sveti kralj Stefan Dečanski dobili sledeće pismo:
Poštovana redakcijo Vesti!
Želimo da vam damo do znanja, a u isto vreme da demonstrativno izrazimo naše mišljenje i jednostrane izveštaje vašeg novinara i dopisnika g-dina Krsta Markovića. U zadnjih nekoliko nedelja, vaš dopisnik g-din Krsta Marković je jednostrano stao na stranu sveštenstva SPC, a u isto vreme je ignorisao sva naša obaveštenja, a takođe i izveštaje koje smo vam slali.
Gospodin Krsta je odbio sva naša obaveštenja i dopise koje smo mu slali, a takođe je ignorisao sve sastanke koje smo zakazivali sa njime. Mi, kao: S.S.P.C.Š.O. Sveti Kralj Stefan Dečanski Currum Downs Vic, pokušavamo demokratskim zakonima Australije dokazati srpskoj zajednici da su sva naša obaveštenja i dopisi australijskim zakonima zaštićeni i opravdani.
Želimo da izrazimo naše nezadovoljstvo povodom jednostranih i uvredljivih članaka protiv naše S.S.P.C.Š Opštine St. Kralj Stefan Dečanski Currum Downs u Melbournu, a u isto vreme želimo da vam damo do znanja da ćemo pokrenuti krivični postupak protiv vašeg lista i novinara g-dina Krsta Markovića zbog njegovih jednostranih izjava protiv istoimene C.Š.O. Currum Downs .
Verujemo da je g-din Marković upoznat sa zakonima (deformation acts) i da će se pridržavati australijskih zakona u budućnosti.
U vašem listu „Vesti“, štampan u utorak, 18. novembar, g-din Marković je stavio, a u isto vreme omalovažio našu „Slobodnu Srpsku Pravoslavnu Crkvu Currum Downs “ do te mere da je: svojim citatima i rečima prikazao našu upravu ŠP CŠO Currum Downs, i samu upravu kao demone, a u isto vreme prikazao drugu stranu (našu braću u Hristu-sveštenike i njima slične) kao anđele.
Pitamo se: „Ko su anđeli? a ko su đavoli?“
„Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva Currum Downs “ želi da da do znanja srpskom narodu da pojedini sveštenici nisu anđeli, a da ni naši parohijani nisu đavoli. Želimo da vam damo do znanja „da mi, kao pastiri, moramo slušati sveštenike i raditi sve što nam oni naređuju, a ne smemo raditi ono što oni rade“.
Pitamo se sada? Govore nam, da smo nas 10 ljudi oteli crkvu od njih! Odgovaramo jednoglasno!!!! (od njih! od koga?) crkva je srpska i narodna, a ne popovska i vladičina i njihova kompanijska. Naša S.S.P. Crkva u Currum Downs je: „NARODNO VLASNIŠTVO“, a ne privatno. Svi oni koji su u zadnjih tri meseca demonstrativno protestovali protiv istoimene S.S.P.C.Š.O Currum Downs su uvek dobrodošli sa svojim molitvama i porodicom, a ne sa svojim fizičkim obračunima, jer nisu upoznati sa istinom i činjenicama ove CŠO.
Želimo da naglasimo, da pojedini sveštenici nazivaju svoju braću u Hristu: „gnjidama, paucima, zlom braćom, a u isto vreme svoje bratske sveštenike nazivaju „majmunima“. Pitamo se da li i koliko možemo dozvoliti pojedinim sveštenicima da prelaze granice i da u isto vreme nazivaju svoju braću u Hristu „majmunima“
Ako oni nazivaju svoju braću sveštenike majmunima! Pitajmo se kako će nas nazvati u budućnosti?
Da li zaslužujemo to od sveštenih lica? Da li možemo takvim sveštenicima dozvoliti da nas pričešćuju i našu decu krštevaju? UP TO YOU! Do vas je draga braćo Srbi da donesete odluku i da li ćete verovati ovim tkz. bogoslužiteljima ili pravskim namesnicima.
S verom u Boga za majku Srbiju i u nadi da će naš srpski list objaviti, odnosno štampati ovo naše pismo, a ujedno želimo da vam se zahvalimo na ovom kratkom izveštaju.

(Autor je zamenik sekretara uprave u Karum Daunsu)