OŠTRIJE MERE ZA DOBIJANJE AUSTRALIJSKOG DRŽAVLJANSTVA

Novi doseljenici čekaće četiri godine pre nego što dobiju pravo da postanu australijski državljani, planirano je promenama koje razmatra Federalna vlada. Oni će, takođe, biti obavezni da polažu test engleskog jezika kako bi stekli uslov za dobijanje državljanstva.
– Zalažem se da svako nauči engleski u što je moguće kraćem vremenu – kazao je ovim povodom prvi ministar DŽon Hauard.

Kako saznaju izdanja „NJuz limitid“, tokom rasprave o novim merama koja se upravo vodi, značajnu temu zauzima produženje perioda čekanja dok se ne stekne pravo na državljanstvo. Prošle godine, taj rok je povećan sa dve na tri godine, a u nastojanju da se suzbiju domaće pretnje od terorizma.
Sada se raspravlja i o eventualnom uvođenju testova u kojima bi doseljenik izražavao spremnost da se uklopi u ovo društvo.

Ranije, lider opozicije Kim Bizli predlagao je da se svakom ko dolazi u Australiji postavi zahtev da se obaveže na vernost australijskim vrednostima.
DŽon Hauard kaže da to nije ništa novo i da se on naravno slaže s tim da se takva obaveza osigura. Prvi ministar je međutim izrazio neslaganje s Bizlijevim predlogom da se ovakva obaveza uvede i za turiste.
– Osamdeset procenata turista koji dolaze u ovu zemlju ne treba da potpisuju formulare za dobijanje vize. NJima se viza izdaje elektronski i dobijaju je uz kupovinu karte kod njihovih turističkih agenata – kazao je Hauard.

Potpuno integracija

Ideja o pooštravanju uslova za dobijanje državljanstva i obaveznom poznavanju engleskog jezika, intenzivirana je nakon poziva muslimanskoj zajednici, koji je uputio prvi ministar DŽon Hauard. On je tada kazao da „potpuna integracija znači prihvatanje australijskih vrednosti i aktivnije učenje engleskog jezika, ukoliko ga već ne govorite“.

Kada je reč o jeziku, hiljade doseljenika i izbeglica svake godine pohađaju kurseve koje finasiraju poreski obeveznici. Međutim, prilikom podnošenja zahteva za državljanstvo, dovoljno je samo da pokažu da razumeju pitanja koja im postave službenici na šalteru, pa da im se prizna poznavanje jezika.
Već sada postoji obavezni test za proveru znanja engleskog jezika, ali za sve doseljenike koji podnose zahtev u kategoriji školovanih migranata. Ove godine je skoro 100.000 radnika sa kvalifikacijama, oko 70 procenata svih doseljenika, moralo da polaže ovu vrstu testa. Takođe, porodica doseljenika sa kvalifikacijama, ukoliko nemaju osnovno znanje engleskog jezika, imale bi pravo na pohađanje časova koje finansira država
Kada je reč o drugim kategorijama doseljenika, međutim, trenutno se u škole engleskog upisuje samo njih 62 odsto.

(Visited 2 times, 1 visits today)