Očuvanje jezika i identiteta kroz učenje

ocuvanje-jezika-i-identiteta-kroz-ucenje

Vesti

Ambasada Republike Srbije u Kanberi

Ambasada Republike Srbije u Kanberi, pokrenula je inicijativu za otvaranje dopunskih škola srpskog jezika u Australiji.

Namera je da deca koja budu pohađala te škole, uče prema nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije.

“Ambasada Republike Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije, upućuje javni poziv deci, roditeljima i svim zainteresovanim pojedincima, klubovima, udruženjima, postojećim lokalnim školama i školama pri crkveno-školskim opštinama u kojima se organizuje učenje srpskog jezika, za saradnju u cilju formiranja dopunskih škola u Australiji, po programu i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije“, navodi se u saopštenju dostavljenom redakciji „Vesti“.

Cilj ambasade i ministarstva je da na ovaj način doprinesu očuvanju nacionalnog identiteta i jačanju veza mladih u dijaspori sa maticom.

“Imajući u vidu činjenicu da se razvijanje svesti o značaju jezika u očuvanju nacionalnog identiteta, ovladavanje osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika, kao i razvijanje čvršćih i trajnih veza sa matičnom državom uspostavlja i razvija upravo preko sistema obrazovanja i vaspitanja mladih naraštaja, Ministarstvo prosvete organizuje obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku za učenike srpskog porekla u inostranstvu. To se preduzima u cilju razvijanja svesti o sopstvenom nacionalnom i kulturnom identitetu, kroz učenje srpskog jezika i upoznavanje sa najvrednijim delima srpske kulturne baštine, kao i podsticanje održavanja trajnih veza sa otadžbinom. U tom smislu, Republika Srbija nastoji da kontinuirano širi mrežu škola u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu, u skladu sa uslovima koji proističu iz odredaba Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu“, prenosi se u pozivu citat iz Službenog glasnika RS.

Kako kažu iz ambasade, nastava pod pokroviteljstvom i po programu koji je propisalo ministarstvo, organizovana je na isti način u brojnim evropskim i drugim državama, a u prethodnoj školskoj godini nastavu je pohađalo gotovo šest hiljada učenika srpske nacionalnosti širom sveta.

“Stoga, Ambasada Republike Srbije u Kanberi nastojaće da se, uz saradnju sa pripadnicima srpske zajednice u Australiji i nadležnim institucijama Republike Srbije, po ovom modelu, u školskoj 2023. godini, formiraju prve grupe učenika i u Australiji“, obaveštavaju iz diplomatskog predstavništva u Kanberi.

Nove grupe učenika formiraju se na zahtev roditelja, ukoliko postoji dovoljan broj učenika i nastavnika i ako su obezbeđeni prostor, oprema i nastavna sredstva za izvođenje nastave.

“Nastava se izvodi u grupama za mlađi, srednji i stariji uzrast učenika. Nedeljni fond časova osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu iznosi četiri školska časa po grupi, i to: tri časa za ostvarivanje nastave i jedan čas za realizaciju slobodnih aktivnosti. Časovi se organizuju u bloku, u skladu sa programom.“

Poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu sadrži plan i program nastave iz predmeta: Srpski jezik, Moja otadžbina Srbija i Osnovi kulture srpskog naroda.

Knjižice i uverenja

Učenicima koji pohađaju nastavu organizovanu prema programu Ministarstva prosvete, izdaju se javne isprave Republike Srbije – đačka knjižica i uverenje o završenom posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu.

U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za plate nastavnika i koordinatora nastave, navodi se u objavi ambasade.

Informacije i prijave

Sve škole zainteresovane da se uključe u program, kao i roditelji koji žele da njihova deca pohađaju zvaničnu nastavu po programu ministarstva, mogu se obratiti Ambasadi Republike Srbije za sve dodatne informacije, kao i za formulare za prijavu.

Kontakt telefoni su: (02) 6290-2639 i (02) 6290-2948, a mejl ambasade je: embassy.canbera@mfa.rs.

Detaljnije