Ministarstvo za dijasporu Srbije u prošloj godini

Ministarstvo za dijasporu Srbije u prošloj godini

Puno putovali i radili

Beograd – Budžetom za prošlu godinu Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije bilo je namenjeno 83.510.000 dinara. Od toga je za putne troškove trebalo da bude potrošeno 2,3 miliona, ali je ovo Ministarstvo potrošilo daleko više 3,5 miliona. Za naknadu putnih troškova za prošlu godinu Ministarstvo je isplatilo skoro 2,1 milion, a duguje još 1,4 miliona dinara.
Troškovi putovanja u zemlji u ovom Ministarstvu iznosili su nešto više od 400 hiljada, a ostatak do 3,5 miliona otišao je za putovanja po inostranstvu. Iako ovo Ministarstvo još nije objavilo informator o svom radu i troškovima u prošloj godini, našoj redakciji su dostavljeni svi traženi podaci.

Veći budžet za 2006.

Budžetom za ovu godinu Ministarstvu za dijasporu namenjeno je više sredstava, ukupno 98.613.000 dinara. Od tog novca 27.000.000 dinara predviđeno je za zarade zaposlenih, dva miliona dinara za putovanja, a za materijalne troškove tri miliona dinara. Za donacije nevladinom sektoru Ministarstvo za dijasporu je od svojih budžetskih sredstava namenilo najviše-50 miliona dinara.
– Već je određeno da od tih 50 miliona dinara 7.300.000 dinara ode na godišnje finansiranje Matice iseljenika Srbije. Ostala sredstva ići će na finansiranje potreba Srba iz inostranstva. Tako smo 2005. dali milion dinara za potrebe „Mobe“ i sigurno je da ćemo toliko dati i sledeće godine – najavio je Vukčević, koji smatra da sredstva namenjena dijaspori nisu dovoljna.

Sekretar Ministarstva za dijasporu Ljiljana Milutinović ističe da će uskoro na internetu predstaviti informator i da poseduju sve tražene podatke o radu u 2005. Prema podacima Ministarstva za dijasporu, državni sekretar u ovom Ministarstvu Aleksandar čotrić je tokom prošle godine obišao 17 zemalja, što susednih što daljih: Južnu Afriku, Englesku, Francusku. Od početka februara ove godine čotrić se nalazi u službenoj poseti Australiji, gde je razgovarao sa viđenijim Srbima, zvaničnicima te zemlje i obišao Gimnaziju u Sidneju u kojoj oko 200 đaka pohađa dodatnu nastavu srpskog. Pomoćnici ministra za dijasporu Miodrag Božović, Miodrag Jakšić i Vukman Krivokuća putovali su manje od čotrića, ali je Jakšić zato obišao SAD i Kanadu.
Osim što obilaze srpsku dijasporu, poklanjaju knjige, organizuju rasprave i promocije (pored ostalih u januaru ove godine u Briselu su organizovali dve konferencije o srpskoj dijaspori i o Kosovu i Metohiji) u Ministarstvu za dijasporu rade i u zakonodavnoj oblasti.
„Zadatak Ministarstva dijaspore je težak: nalazimo se na rascepu između nepoverljive dijaspore i ravnodušne otadžbine. U tome je prošla i 2005. jer smo uradili onoliko koliko smo mogli, ali to nije dovoljno u odnosu na potrebe ljudi u rasejanju“, izjavio je Vojislav Vukčević, ministar za dijasporu, sumirajući prošlogodišnje rezultate rada na konferenciji za novinare.
Tokom prošle godine, ovo Ministarstvo je iniciralo usvajanje Zakona o državljanstvu, kojim je liberalizovana procedura dobijanja državljanstva Srbije, a u skupštinskoj proceduri je Predlog zakona o amnestiji. Predložena je i izmena Zakona o vojsci koja bi omogućila da vojni obveznici koji žive van Srbije otkupom oduže dug prema državi. U saradnji sa Institutom za uporedno pravo završen je model zakona o dijaspori, a pokrenuli su inicijativu za popis dijaspore i oformili Radno telo, koje bi trebalo da pripremi popis.
Prema rečima Ljiljane Milutinović, u Ministarstvu za dijasporu očekuju da se o modelu zakona o dijaspori izjasne predstavnici različitih iseljeničkih udruženja. Javna rasprava o ovom zakonu trajala bi do polovine godine, zatim sledi izrada nacrta o kome bi se izjašnjavala Vlada, a potom bi predlog ovog zakona ušao u skupštinsku proceduru. Na osnovu zakona o dijaspori predviđeno je da ove godine bude obavljen popis koji bi konačno trebalo da da prave podatke o srpskoj dijaspori.