Oštrije prema ilegalcima

Liberalna partija Švajcarske (FDP) ovih je dana ponovila ranije zahteve da propisi koji regulišu boravak stranaca i oni koji se odnose na politički azil budu dodatno pooštreni. Na skupu u mestu Burgdorf, delegati su gotovo jednoglasno stali na stranu zastupnika najavljenih, spornih izmena zakona o strancima i azilu.
Podsetimo, za prvi od spomenutih zakona je predložena izmena u odnosu prema došljacima iz zemalja izvan EU, a u onom o azilu zahteva se ukidanje socijalne pomoći većini onih kojima su nadležne vlasti odbile zahtev za odobravanje političkog azila. Rok za okončanje javne rasprave o ovim izmenama zakona ističe 6. aprila.

Bez asimilacije

Poslanik Freni Hubman se založila da buduće mere integracije budu sveobuhvatne i da ne smeju da predstavljaju uvod u asimilaciju („utapanje“) došljaka, već da u prvom planu budu zajednički život u duhu principa jednakih izgleda za uspeh u životu i bez nipodaštavanja onih koji nisu rođeni kao Švajcarci.

Ova partija je javnosti uputila poruku da se zalaže za zakon o strancima koji bi bio daleko više usmeren ka odobravanju doseljavanja koje bi išlo u korist Švajcarske. Drugim rečima, radi se o zatvaranju kapija koje bi bile odškrinute samo za stručnjake neophodne domaćoj privredi. U tom tonu su i zahtevi za borbu protiv zloupotrebe prava na azil od strane izbeglica sa raznih strana sveta koje ovim pokušavaju da ostvare ekonomsku korist.
Na svom skupu u Bernu, funkcioneri Socijaldemokratske partije Švajcarske (SP) najviše vremena su utrošili na raspravu o integraciji stranaca.
– Mere koje bi poboljšale i ubrzale ovo uklapanje predstavljale bi dobitak za celo društvo, a donele bi i korist privredi – smatraju u ovoj stranci.