Mentalno zdravlje starijih se zanemaruje

mentalno-zdravlje-starijih-se-zanemaruje

Najnoviji podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je stopa samoubistava australijskih muškaraca starijih od 85 godina veća za više od tri puta od nacionalnog proseka.

U 2020. i 2021, muškarci starosti između 80 i 84 godine su imali najveći proporcionalni porast stope samoubistava, kada se pogledaju demografske veličine.

Ipak, to je pitanje koje se jedva pominje u kreiranju politike, sa glavnim fokusom na sprečavanju samoubistva kod mlađih Australijanaca.

Fokus na mlade je bio hitan i neophodan, s tim da postoje pozivi da se i starijim grupama da prioritet.

Angliker vodi jedinstven nacionalni program prevencije samoubistava u zemlji za one koji rade sa starijim ljudima ili se brinu o njima.

Finansiran od strane savezne vlade i vlade NSW, besplatni, onlajn kurs o prevenciji samoubistva za starije osobe namenjen je svima koji imaju kontakt sa starijim ljudima.

– Postoji razmišljanje da je depresija možda deo starosti, da ne možemo ništa da učinimo da pomognemo starijoj osobi ako prolazi kroz misli o smrti i samoubistvu. Pedeset posto štićenika u domovima za stare je klinički depresivno. Kako su drugih 50 odsto dobro, učimo ih da reaguju ako vide znakove upozorenja i razgovaraju s tim osobama – objasnila je menadžer programa, Nensi Govarges.

Viši naučni saradnik Univerziteta Flinders, Monika Katajens, ispitivala je grupu ljudi starijih od 65 godina života, koji su ili čekali i ili već primili neki vid pomoći za stara lica.

Otkrila je da više od 354 osobe u toj grupi umrlo od samoubistva između 2008. i 2017. godine, a od ovih lica svega mali broj njih je koristio usluge mentalnog zdravlja.

– Svega nešto oko 20 odsto ljudi je koristilo mediker za rešavanje mentalnih problema, godinu dana pre njihove smrti. To je veoma mali broj s obzirom na to kako se na kraju njihov život okončao – istakla je dr Katajens.

Prema njenom mišljenju, to nam govori o važnosti boljeg razumevanja, koje to prepreke sprečavaju starije ljude da pristupe uslugama mentalnog zdravlja, kao i koje su to vrste usluga koje će biti od pomoći u sprečavanju smrti zbog samoubistva.

Ujedno je istakla da bi najnoviji podaci mogli da odražavaju stresove oko izolacije zbog kovida, bolesti i povećanja troškova života.

Dok se najveći broj samoubistava dešava u srednjim godinama muškaraca, stopa samoubistava je najveća među muškarcima starijim od 85 godina, kaže Kajli King, viši naučni saradnik na Trner institutu za mozak i mentalno zdravlje na Univerzitetu Monaš.

Dr King je rekla da stariji muškarci često nisu govorili o “samoubistvu“i da nisu imali reči da izraze kako se osećaju, što otežava onima oko njih da shvate rizik od samoubistva.

– Razgovarali su o tome da žele da izaberu vreme i način svoje smrti. Mislim da je u društvu, taj osećaj povećanog gubitka svrhe i bezvrednosti, na neki način, prihvaćen kao normalan deo starenja. Ali, to je glavna crvena zastavica za razmišljanje o samoubistvu starijih muškaraca, koje ne shvatamo ozbiljno koliko bi trebalo – naglasila je dr King.

Porast tragedija u Viktoriji

Viktorija je 2022. zabeležila najveći broj godišnjih samoubistava od kada je nadležna služba počela da prikuplja podatke 2000.

Viktorijanski registar zabeležio je porast suicida za devet odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ovo je u suprotnosti sa prethodne četiri godine, kada je u državi zabeležen vrh u broju samoubistava. Najdramatičniji porast u Viktoriji prošle godine bio je kod osoba starijih od 65 godina, sa povećanjem od 32 odsto od 2021. do 2022. godine.

I starije žene žrtve

Najnoviji podaci o Australijskog biroa za statistiku, takođe, pokazuju blagi porast samoubistava kod starijih žena, ali dr King kaže da je prerano reći da li je to trend.

Kome se obratiti za pomoć

Ako vama ili nekome koga poznajete treba pomoć obratiti se:

* Lifeline (13 11 14)
* MensLine Australia (1300 789 978)
* Suicide Call Back Service (1300 659 467)
* Beyond Blue (1300 224 636)
* Headspace (1800 650 890)
* Care Leavers Australasia Network (1800 008 774)
* ReachOut (au.reachout.com)

Detaljnije