Konkursi Ministarstva dijaspore

K O N K U R S

Za predstavljanje književnih radova autora iz dijaspore na zajedničkom štandu
na Beogradskom sajmu knjiga oktobra 2004. godine.

Radove za izlaganje mogu predložiti pojedinci, organizacije i izdavačke kuće iz matice i rasejanja, uz uslov da autori žive i rade u rasejanju, nezavisno odakle je njihov izdavač. Rok za prijavljivanje je 15 dana od objavljivanja konkursa. Izbor radova i izdavača obavlja komisija. Pismene predloge sa naznakom «Za štand pisaca dijaspore za Beogradski sajam knjiga», treba dostaviti na adresu: Ministarstvo za dijasporu, Beograd, Svetozara Markovića, 42.

K O N K U R S

Za književnu nagradu
«ARSENIJE čARNOJEVIć»

Nagrada se dodeljuje književnim stvaraocima koji žive i stvaraju u dijaspori, za vrhunsko dugogodišnje stvaralaštvo. Nagrada se svečano uručuje na Beogradskom sajmu knjiga oktobra 2004., drugog dana manifestacije, na zajedničkom štandu izdanja autora iz rasejanja.

Pismene predloge mogu uputiti pojedinci, izdavačke kuće i organizacije u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa, sa naznakom «Za Žiri za književnu nagradu «Arsenije čarnojević», na adresu: Ministarstvo za dijasporu, Beograd, Svetozara Markovića 42.