IZGRADNJA HRAMA U SREMSKOM SELU BOSUTU

Molimo Vas da objavite u Vasem casopisu molbu za pomoc u izgradnji novog pravoslavnog hrama u sremskom selu Bosutu, koju Vam saljemo u prilogu.

Svako dobro od Gospoda,

Mikica Ilic
rubiroza@mail.ru

IZGRADNJA HRAMA U SREMSKOM SELU BOSUTU

Pravoslavni hram Rođenja Svetog Jovana Preteče u sremskom selu Bosutu, sagrađen 1802. godine, srušen je za vreme Drugog svetskog rata i nikada posle toga nije obnovljen. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice izradio je aprila 2008. godine projekat novog hrama koji predstavlja repliku stare bosutske crkve srušene 1943. godine. Po dobijenom blagoslovu episkopa sremskog, Gospodina Vasilija, pristupilo se formiranju Građevinskog odbora i prikupljanju pomoći za izgradnju nove bogomolje.

Svi koji žele da pomognu izgradnju novog pravoslavnog hrama u selu Bosutu, novčane priloge mogu uplaćivati na devizni račun broj: 00-508-00028334, otvoren kod »Banca Intesa« A.D. Beograd, na sledeći način:

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR

56: Intermediary:
DRESDEFF
DRESDNER BANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

57: Account with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIćA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary:
/RS35160005080002833483
CRKVENA OPŠTINA BOSUT

Sekretar Građevinskog odbora
Mikica Ilić
e-mail: rubiroza@mail.ru
tel. ++ 381 63 708 2180