Za Ministarstvo za dijasporu

Za Ministarstvo za dijasporu imam samo komplimente.Èesto sam na sajtu dijaspore,ikao novinari fotoreporter nalazim zanimljive podatke.Svakako pohvaljujem i angazovanje gði-ce Èubrilo,koja svojim neodoljivim sarmom pleni…Ja sam inaèe dugogodisnji novinari fotoreporter trenutn angazovan ya VESTI/FRANKFURT,a pripremam i NEWS MAGAZIN „LEPOTA ZAVIÈAJA“ koji izdaje UG.“NAS ZAVIÈAJ“ èiji sam predsednik.Naravno da æu u prvom broju dve strane ulepsati sa intervjuom i reportazom MinistarkeÈubrilo,koja uvek ima pametnu i korisnu diskusiju.Moj mail imate,pa mi uvek posaljite ono sto moze da zanimanase zavièajce.Pozdrav,Svetozar Guniæ/19.04.2008./