PARLAMENT ODOBRIO SKUPLJE PREMIJE AUTO- OSIGURANJA ZA DOŠLJAKE

Parlament u Bernu je sa 120 prema 65 glasova poslanika usvojio stav da su domaće osiguravajuće kompanije u pravu i da mogu da nastave naplaćivanje viših premija osiguranja strancima. Ovakvo „stepenasto“ vrednovanje švajcarskih vozača i onih sa državljanstvom drugih zemalja tako je dobilo i overu sa najvišeg mesta.
Poslanici su glasanjem zapravo odbacili parlamentarnu inicijativu protivnika ovakvog kažnjavanja stranaca. Švajcarska je jedina zemlja koja ima diskriminatorske premije osiguranja motornih vozila utemeljene samo na nacionalnoj pripadnosti, rekao je poslanik Jozef Cizijadis braneći svoj predlog o ukidanju ovakvih podela. On tvrdi da osiguravajuća društva nemaju nikakvu pouzdanu osnovu ni dokaze izvedene na osnovu statističkih podataka o udesima, već se vode isključivo željom da dodatno povećaju zaradu u tom poslu.

Preispitivanje premija

– Hoće li neki stranac postati bolji vozač ako uzme naše državljanstvo – javno se zapitao jedan od protivnika ove legalne pljačke ali nije dobio odgovor.
Navodno, u slučaju da se posumnja u poštenje osiguravajućih društva, stvar će uzeti u ruke Savezni ured za saobraćaj i preispitati premije privatnih osiguranja.

Braneći predlog o ukidanju sadašnjih razlika u naplati osiguranja, poslanik Žan – Klod Renvald je rekao da je „sadašnji sistem nepravedan prema desetinama hiljada korektnih vozača kojima je jedini greh što nemaju švajcarski pasoš“. On je podržao zahtev sindikata UNIA za ukidanje neprimerenih premija auto-osiguranja.
Međutim, većina je stala na stranu osiguravajućih kompanija i podržala sadašnju podelu po „grupama rizika“ na osnovu nacionalnosti vozača.