Delegacija Ministarstva za dijasporu

Susreti sa predstavnicima srpskih organizacija u Švedskoj

Posledenjeg dana boravka delegacije u Švedskoj, 15. aprila, ministarka Milica čubrilo i državni sekretar Bojan đurić sastali su se sa vodećim ličnostima dve velike organizacije Srba u Švedskoj – Srpskim savezom i Savezom srpske omladine.

Tokom sastanka sa Nikolom Janjićem i Srđanom Mladenovićem, razmatrane su mogućnosti unapređenja saradnje tih organizacija sa Ministarstvom za dijasporu.

Ministarka čubrilo je naglasila da je pravljenje baze podataka dijaspore projekat koji je veoma težak za realizaciju jer je prisutno nepoverenje kod ljudi kada ostavljaju lične podatke. Nikola Janjić je ocenio da je potrebno da Ministarstvo agresivnije nastupa prema dijaspori odnosno da od ljudi iz dijaspore traži konkretne predloge i konkretne projekte.

Na sastanku su razmatrane i mogućnosti da se članovi ove dve organizacije obaveste o projektima koje je Ministarstvo za dijasporu iniciralo, kao i da se sa predstavnicima ove dve organizacije Srba u Švedskoj dogovori nastavak kontakata i razmatranje konkretnih projekata. Kao primer naveden je Projekat zaštite jedne kuće u selu Velika Hoča na Kosovu i Metohiji. Velika Hoča je jedna od najvećih srpskih enklavan u Metohiji i jedno od najstarijih naselja, sa 13 sačuvanih crkava iz perioda od 12. do 17. veka i velikim brojem objekata tradicionalnog graditeljstva iz 19. veka.

Delegacija Ministarstva se 15. aprila susrela i sa grupom srpskih umetnika u Stokholmu radi razgovora o mogućim projektima promovisanja srpske kulture u Švedskoj. U toku razgovora je zaključeno da naglasak treba staviti na saradnju naših umetnika iz Švedske i Srbije, ali kroz projekte kulturnih institucija. Srpski umetnici u Švedskoj su objasnili da se po švedskim zakonima saradnja i kontakti sa drugim državama ostvaruje između konkretnih institucija, kao što su ministarstva kulture.

Dramaturg Vesna Stanišić je tokom razgovora naglasila da umetnicima nije cilj patritotizam kada stvaraju svoja dela već da posle stvaranja tih dela mogu da istaknu svoje poreklo. Vesna Stanišić je u Švedsku dovela srpskog režisera Jagoša Markovića koji je u Kraljevskom dramskom pozorištu Dramaten u Stokholmu režirao predstavu “Tri krune“ o tri švedska kralja Strindberga, koja je apsolutni hit sezone.

Slikar Radovan Korać, u čijoj galeriji “Konsthornan” je odžan sastanak umetnika sa delegacijom, je naglasio problem podela i razmirica između pripadnika srpske zajednice.

Ministarka čubrilo je izjavila da je prvi sastanak sa umetnicima u Švedskoj, dao dobru osnovu za dalje razmišljanje o konkretnim projektima. Ona je dodala da bi saradnja na polju kulture trebalo da funkcioniše nesmetano bez obzira na to ko se nalazi na čelu Ministarstava za kulturu i dijasporu.