Milan Markovic, novi predsednik

Proteklog je vikenda u Frankfurtu na Majni, u Birgerhaus Bornhajm, održana redovna godišnja skupština Srpske književne radionice, koja je ove godine bila i izborna.
Dugogodišnji predsednik SKR Dragan Vasić je posle izveštaja o radu u protekle dve godine najavio svoje povlačenje sa te funkcije. On je predložio da se rukovođenje SKR prepusti mlađim članovima udruženja prema kojima je izrazio puno poverenje, a uz to i nadu da će eventualno novo mlađe rukovodstvo uspešno nastaviti stopama svojih starijih i iskusnijih kolega .
Posle kraće diskusije i glasanja koje je usledilo u novu upravu izabrani su: Milan Marković, za predsednika, Aleksandar Saša Jovanović, za potpredsednika, Savo Babić, za sekretara, Milorad Miki Milenković, za blagajnika.
Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Dragan Vasić, a za drugog člana Nadzornog odbora đura Ignjatović. U novom sastavu LJilja Vukić obavljaće funkciju portparola za štampu.