Završena Crkva u Briselu

Poštovani parohijani,

Braćo i sestre, na veliku našu radost i zahvalnost Bogu i dobrim ljudima, građevinski radovi u našem hramu su završeni. Kojim rečima, da dostojno zahvalimo Bogu na ovoj milosti i ovome daru koji nam je poklonio.
Sećamo se pre deset godina kada smo tražili mesto za dom Boga Živoga, da smo izabrali ovo ovde mesto, u Briselu da bude naš hram. U toku deset godina bilo je svakojakih teškoća , truda i velike žrtve. Ali danas, kada imamo lep hram i završene građevinske radove blagodaću Božijom, mi se tih nevolja i neprijatnosti ne sećamo. Sve se zaboravlja, ostaje samo blagodarnost u duši i u srcu, blagodarnost Bogu Koji nam je pomogao i vama blagočestivim parohijanima, dobrotvorima, i prijateljima hrama Svetog Save u Briselu, da ovo bogougodno delo dovršimo.
Danas vidimo pred svojim očima rezultate svog dela, svog rada i svog zajedništva u obnavljanju ovog svetoga hrama, koji dobija svoj oblik i lepotu. I Gospod zna svačiju žrtvu koju je prineo u ovaj hram, koja će ostati upisana u istoriji ovoga hrama, ali i upisana u nevidljivu knjigu večnih dobara Carstva Nebeskog.
Neka bude i ubuduće tako.
I neka nas glas zvona sa našeg hrama saberu uvek kada se budu oglašavala. Da svi zajedno proslavljamo ime Božije, gde se god budemo našli i da hitamo crkvi Božjoj na molitvu i na službu Bogu, jer smo svi prizvani da zajedno Bogu služimo i proslavljamo Boga. A Bog, Otac naš nebeski, sa neba se raduje i blagosilja nas, naročito onda kada vidi našu zajednicu i našu međusobnu ljubav.
Ljubav prema Bogu, Crkvi i rodu našem srpskom, bila je pokretačka snaga crkvenog odbora za ova velika ostvarenja. Daće Bog pa ćemo tako nastaviti i u buduće, jer su nam ktitori, priložnici, trudbenici i neimari potrebni u svim vremenima, i kad se gradi i kad se Bogu moli.
Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. (Mt. 5,12.).

Uprava hrama