Skupstina resava Gordijev cvor

Svesrpska zajednica Francuske, kojoj je dolaskom na predsedničko mesto dr Sima Mraović promenio ime u Zajednica Srba Francuske, u poslednje vreme prolazi kroz svoj najteži period. Bilo je sastanaka, polemika, neslaganja, optuživanja i razlaza, a u susret vanrednoj skupštini, koja je najavljena za 4. maj, sedam članova Upravnog odbora uputilo je Informativno pismo namenjeno „srpskim udruženjima i svim Srbima i Srpkinjama“.
Saopštenje su potpisali potpredsednici SZF Životije Dimitrijević i Radovan Jovanović, generalni sekretar Radoje Rabrenović, blagajnik Predislav Janković i članovi Uprave Miki Andrejić, Petar Milić i Vladimir Vukmirović.
Potpisnici priznaju da je „umesto plodotvornog rada i delovanja SZF, u poslednje vreme došlo do dužeg zastoja u radu“, a kao razlog navode „nestabilnu situaciju u otadžbini, odnos vlasti prema našim potrebama i zahtevima, kao i stvaranje u Francuskoj nove organizacije po direktivi naše Vlade“, ali se naglašava da glavni kamen spoticanja u radu SZF leži u „nemogućnosti normalnog dijaloga i dogovora sa predsednikom SZF dr Mraovićem“.

Uključivanje mladih
U najavi za vanrednu Skupštinu, najavljuje se da će jedan od prvih narednih koraka novoizabrane SZF biti organizovanje skupa mladih, upoznavanje sa njihovim problemima i potrebama, kao i njihovo uključivanje u rad SZF. Među ideje vodilje osnovnih delatnosti SZF, ubraja se i otvorenost i uspostavljanje dobrih odnosa sa svim asocijacijama spremnim za saradnju.

„Većina članova Uprave je u nekoliko navrata pismeno i usmeno zahtevala od predsednika Mraovića da sazove sastanak Uprave i da se sporna pitanja pod hitno razreše. Predsednik se na te pozive oglušio“.
Sedam od devet članova Uprave je 4. februara uputilo zvanično pismo na adresu dr Mraovića, sa zahtevom za sazivanje Vanredne skupštine SZF. Umesto odgovora, na „jednoj ličnoj tribini“, gospodin Mraović je „iskoristio priliku da putem štampe iznese niz neistina o počasnom predsedniku Ivanu Jankoviću, o generalnom sekretaru Radoju Rabrenoviću, većini članova Uprave, pa i o samoj SZF na čijem je čelu“.
Nakon tog „čina“, opet bez zvaničnih poziva, što naglašavaju potpisnici Informativnog pisma, 6.marta, predsednik Mraović saziva sastanak za pojedine članove Uprave SZF, kao i neke ljude izvan članstva SZF.
„Na tom sastanku obećava da će u roku od mesec dana sazvati vanrednu skupštinu SZF, ali kao i ranije, ni od ovog obećanja ne beše ništa“.
Većina, sedam od devet članova Uprave, kako se navodi, „poštujući organizaciju kojoj pripadaju i njeno sveukupno članstvo, a shodno Statutu SZF (član 12/2), donelo je odluku da sazove vanrednu skupštinu“. Odluka je usledila „nakon iscrpljene mogućnosti normalnog dijaloga sa predsednikom, te u ovakvoj situaciji, jedino članstvo SZF može biti kompetentno da razreši nastale probleme u radu SZF“.