Drzimo korak sa svetom

Dr Vera Kovacevic-Vujicic, profesor matematike na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, bila je za vreme jednomesecenog studijskog boravka u Americi, gost Univerziteta u Minesoti i u Cikagu, na kojima je imala nekoliko znacajnih predavanja. Uz konkretne dokaze da nauka nema granica i da veze sa svetom nisu pokidane.
– Ja vec niz godina radim u oblasti unutrašnjih metoda za linearno programiranje i ti radovi su privukli pažnju sveta, pa sam bila gost Instituta za primenjenu matematiku, koji je i finansirao moj jednomesecni boravak u Americi. Naravno, to je znacajan momenat, jer mi još uvek nemamo sredstva niti mnogo mogucnosti za putovanja. Dakle, zahvaljujuci mom ranijem iskustvu i znacajnim radovima, stigla sam u tu prestižnu americku instituciju, koju finansira Americka naucna fondacija. Imali smo izvanredne uslove, bilo je više gostiju, nas šestoro je bilo na jednomesecnom studijskom boravku. Bile su tu moje kolege iz Nemacke, Francuske i Holandije. Najednonedeljnoj tematskoj radionici okupilo se 80 istraživaca i naucnika iz celog sveta, ali uglavnom iz Amerike, sa najuglednijih univerziteta. Bile su tu kolege sa Berklija, Stenforda, MIT, društvo je bilo probrano i boravak je bio veoma stimulativan i zanimljiv.
Vera Kovacevic-Vujicic je u Americi magistrirala 1973. godine, doktorirala je u Nemackoj, a u dva navrata takode boravila na konferencijama i seminarima u Americi.
– Na FON sam vec 29 godina i uvek sam bila vezana za izvore informacija u nauci. Naravno, internet nam je u poslednjih 10 godina mnogo pomogao, jer je bilo važno održati kontakt sa svetskim tokovima. I mi jesmo u Beogradu održali istraživacku aktivnost, iako pod veoma teškim uslovima. Naravno, entuzijazam je bio presudan, oni nas i dalje pozivaju, nema barijera u nauci, uvek se ceni rezultat. Cak, ja bih se usudila da kažem, da zbog toga što nismo stalno prisutni i u centru pažnje, naši rezultati dobijaju više na važnosti. Jer, svi drugi naucnici i istraživaci srecu se tri-cetiri puta godišnje, a mi ipak donosimo neke druge ideje.

Posvecenost profesiji

Veoma posvecena svojoj strucnoj oblasti i svojim studentima, Vera Blagojevic-Vujicic ce im i ovoga puta doneti puno novih informacija.
– Ja se uvek trudim da držim nastavu na svetskom nivou jer sam, školujuci se u svetu, uspela da vidim kako se to radi. Naravno, matematika nije najpopularnija oblast, ali ja se trudim da imam zanimljiva predavanja i zanimljive razgovore. Pokupila sam gomilu informacija i casopisa, i otvoreno kažem – mi u našoj primenjenoj matematici uopšte ne zaostajemo, jer da bismo bili ukorak sa svetom, nama je dovoljan i dobar racunar. Dakle, malo je lakše nego u fizici ili hemiji, koje su mnogo zahtevnije nauke u tom smislu. Meni volje nikada nije falilo i zato se radujem ponovnom susretu sa mojim studentima i kolegama.

Uspostavljanje ravnoteže

I na predavanju u Cikagu je bilo veoma zanimljivo, jer sam donela nešto što je potpuno drugacije razmišljanje o odredenom problemu, diskusija je bila veoma zanimljiva. Naravno, oni ne prate detaljno ni sve strucne casopise iz malih zemalja, oni rede objave rad naucnika iz istocne Evrope nego odavde, jer i ovde ima lobija koji guraju svoje radove ili radove svojih studenata. Zato su ovakvi susreti znacajni, onda se ideje slegnu i uspostavi se nekakva ravnoteža.