Rasejanju novi imidž

Rasejanju novi imidž
MILICA čubrilo priznaje da je bila u dilemi da li da prihvati funkciju novog ministra za dijasporu u Vladi Srbije, iako je, ako se realno sagleda, upravo ona prava osoba za to mesto, jer je u rasejanju provela veći deo svog života.
Na čelu Turističke organizacije Srbije bila je tri godine (2003-2006) i za to vreme uspela je prvi put Srbiju da predstavi svetskoj turističkoj sceni, uvećavši državni priliv od ove grane privrede za čak sedam odsto. Ako se obistine neke od njenih prvih najava, tim stopama moglo bi da krene i Ministarstvo za dijasporu.
* Šta će biti Vaši prioritetni zadaci na novoj funkciji?
– Imidž dijaspore u Srbiji treba da se rasvetli i prosvetli, ali se istovremeno mora promeniti i slika Srbije u očima dijaspore. Nastavićemo sa učvršćivanjem postojećih veza između matice i rasejanja, a prioritet će biti jedan specifičan segment dijaspore koji čine naši naučnici, sportisti, umetnici, visoki profesionalci, jednom rečju eminentni stručnjaci iz svih oblasti. Oni bi mogli da budu most između zemlje u kojoj su rođeni, ali i da na razne načine doprinesu ekonomskom razvoju Srbije.
* Neke probleme „nasledili“ ste od prethodne postave ministarstva, ali verovatno ima novih ideja?
– Osim pitanja civilnog služenja vojne obaveze za naše mladiće u inostranstvu, veliki problem koji će ministarstvo nastojati da reši jeste nostrifikacija diploma. Sa time se sreću svi naši mladi ljudi koji se vrate u Srbiju. Jedna od ideja je i „edukacija na daljinu“, sistem koji je već zaživeo u Francuskoj i pojedinim evropskim zemljama. Tu je i rešavanje decenijskog problema dopunske nastave u rasejanju. Postoje planovi o formiranju visokog Saveta za dijasporu, čiji bi članovi bili najeminentniji Srbi širom sveta. Slikar Vlada Veličković, recimo, pre dva dana tu ideju je pozdravio sa velikim optimizmom.
* Uz paraf o viznim olakšicama Srbija je potpisala i Sporazum o readmisiji, što znači da će se puno naših zemljaka vratiti u Srbiju. Kakav je vaš stav o tome?

– U Srbiji ima toliko posla da i mi koji smo u matici i oni koji su u rasejanju, ali i naši državljani koji se vraćaju, mogu da nađu sebe u nekoj od profesija i tako pomognu razvoj svoje zemlje. Kako je Kenedi jednom rekao: „Nemoj da gledaš samo šta možeš da dobiješ od svoje zemlje, već šta ti njoj možeš da daš.“

FRANCUSKI đAK
MILICA čubrilo dobar deo života i školovanja provela je u Francuskoj. Na Univerzitetu Panteon Asas u Parizu 1992. godine diplomirala je na Odseku za javno pravo, a samo godinu kasnije magistrirala je pravo i antropologiju na Sorboni.
Pri povratku u Srbiju 2000. godine, bila je dopisnik sa Balkana za vodeće francuske medije: „L Figaro“, „Radio Frans Internasional“, „L Tan“, „L Poan“.