Puls Sonje Žugić (19. oktobar – 6. novembar 2017)


U PRODAJNOJ GALERIJI „BEOGRAD“
U četvrtak 19. oktobra u 19 časova otvara se izložba
PulsSonje Žugić19. oktobar – 6. novembar 2017.
Sonja Žugić (Beograd, 1977) je diplomirala na odseku Filmska i TV kamera Akademije umetnosti u Beogradu. Doktorirala je na odseku za Scenski dizajn Interdisciplinarnih poslediplomskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član ULUPUDS-a, sekcija umetnička fotografija od 2008. Dobitnik brojnih nagrada od kojih izdvajamo FIAP zlatnu plaketu na internacionalnom trijenalu fotografije u pozorišnoj umetnosti, Sterijino pozorje, 2014, i Plaketu Majske izložbe ULUPUDS-a za 2015. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Puls je njena deveta samostalna izložba.
(…)
Opus Sonje Žugić nastao je na iskustvu različitih uzora reporterske fotografije i klasičnih postulata njenog modernističkog nasleđa, u svojim najboljim primerima oličenog u ličnosti fotografa koji neposredno dokumentuje i nepristrasno biva „u“ i „sa“ svetom portretisanih ličnosti ili prizora. U užem smislu, ovaj rad pripada kategoriji koja neguje kult kadra i koncept Kartije-Bresonovskog „odlučujućeg trenutka“, sublimni fragment vremena i prostora koji bi upućivao na skrivene manifestacije njihove produbljene realnosti.
Potraga umetnice za oživljavanjem „odlučujućeg trenutka“ odigrava se u sledu putopisnih reportaža koji za svoju osnovnu temu imaju izvan-urbane prizore i udaljene pejzaže sa samo diskretno nagoveštnim prisustvom čoveka. Izložba priređena u Prodajnoj galeriji „Beograd“ pod nazivom 'Puls' prikazuje seriju fotografija koja je nastala na teritoriji jugoistočne obale Kine i lokaciji uzgoja kulture algi. Kao u prethodnom ciklusu vijetnamskog 'Discontinuum-a', specifičnim razmeštanjem dubine plana kadra i upotrebom jutarnjeg svetla, ritmovane nivelizacije linija trščanih mreža iznad vode i u 'Pulsu' dobijaju na značaju izolovanih fenomena, gotovo antropomorfnih kretnji udruženih u svojevrsnoj koreografiji gestova inicijalnog otpora. Igra formalnih elemenata i gotovo crtački grafizam apstraktne kompozicije kadra Sonje Žugić, ubedljivije govori o kretanju i običajima jedne zajednice, nego njen klasični reporterski pandan fotografije sa predstavama ljudske figure.
Jelena Krivokapić, istoričar umetnosti (iz predgovora kataloga) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, SrbijaTel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325e-mail: office@galerijabeograd.orgwww.galerijabeograd.orgOriginal Article