Projekat Spas

Autor projekta:
ing. Vujanovic Živojin
Becej
SRBIJA
E-mejl : zvujanov@infosky.net

IDEJNI PROJEKT :
“ S P A S “

PROJEKT NUDI REŠENJE :
– KAKO UKLJUCITI SRBE IZ DIJASPORE U: ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE. To znaci ukljucivaljne Srba iz dijaspore u politicki, ekonomski, kulturni i duhovni živor R. Srbije.
– KAKO ZAJEDNO SA SRBIMA IZ DIJASPORE IZGRADITI TRAJNE PRIJATELJSKE ODNOSE SA VLADAMA VELIKIH DRŽAVA.
– KAKO DA, SRBI IZ DIJASPORE, POSTIGNU: LICNU AFIRMACIJU U ZEMLJI U KOJOJ ŽIVE I U MATICI SRBIJI.

Šta citaoc ovog projekta treba da uradi:
1. Da procita pažljivo Idejni projekt “ SPAS „.
2. Da ga prosledi Srbima u dijaspori.
3. Ukoliko mu se svida ( glasao bi za njega ) da ga PROSLEDI svojim prijateljima , rodbini , medijima i politickim strankama u Srbiji sa svojim komentarom.
4. Ako ima primedbu ili predlog koji bi poboljšo ovaj projekt da ga napiše i pošalje autoru.

Uvod :
U ovom nepravednom svetu, mali narodi i male države ( Kakav je Srpski narod i Srpska država. ) mogu opstati samo ako imaju veliku pamet dobro organizovanu.
Ovaj projekt nudi rešenje kako da organizujemo celokupnu Srpsku pamet. Što znaci i pamet Srba iz dijaspore.I tako spasimo Srpski narod i Srpsku državu od daljeg propadanja.

Da bi se aktivirala pamet Srba iz dijaspore neophodno je sledece:
1. Da Srbi iz dijaspore dobiju pravo glasa.
2. Da Srbi iz dijasporee biraju svoje poslanike u skupštinu R. Srbije i tako da uzmu ucešce u ZAKONODAVNOJ vlasti R. Srbije.
3. Da Srbi iz dijaspore ucestvuju u IZVRŠNOJ vlasti R. Srbije.
4. Da se uvede poštena i javna konkurencija IDEJA I PROGRAMA šta i kakao raditi.
5. Da Funkcionere iz redova dijaspore ( Koji ce postati clanovi vlade R. Srbije. ) bira skupština R.S. tajnim glasanjem na osnovu programa koji kandidati sami pišu.

Ovaj projekt se bavi :
Kako ukljuciti Srbe iz dijaspore u ZAKONODAVNU I IZVRŠNU vlast R. Srbije.
Idejni projekt “ SPAS “
Izbor prestavnika Srpske dijaspore u ZAKONODAVNU VLAST R. Srbije

1. Skupština R. Srbije ima 250 poslanika i oni se biraju na sledeci nacin : a – 225 poslanika se bira na teritoriji R. Srbije po proporcijalnom sistemu. Cela Srbija je jedna izborna jedinica.
b- 25 poslanika BIRA SRPSKA DIJASPORA po vecinskom sistemu. Jedna izborna jedinica bira jednog poslanika. Srpska dijaspora podeljena je u 25 izbornih jedinica.

Izbor poslanika u skupštinu R. Srbije iz redova SRPSKE DIJASPORE :
1. Srpskom dijasporom se smatraju svi Srbi koji žive van teritorije R. Srbije. To znaci da Srpskoj dijaspori pripadaju Srbi iz : R. Srpske, Crnoj Gore, Makedonije, Hrvatskoe, Amerie, Nemackoe ili iz neke druge države.
2. Izborne jedinice Srpske dijaspore odredit ce se u saradnji sa Srpskom dijasporom. R. Srpska može dobiti maksimum 2 poslanicka mesta.
3. Pravo da glasa i bude biran ima onaj Srbin koji prihvati državljanstvo R. Srbije ( pored državljanstva države u kojoj živi ).
4. Za dobijanje državljanstva R. Srbije potrebno je podneti sledeca dokumenta :
a. Zahtev.
b. Izvod iz maticne knjige rodenih.
c. Krštenicu iz Srpske pravoslavne crkve.
5. Pravo da glasa i bude biran imaju i OSTALI GRAđANI R. Srbije ( Koji su rodeni na teritoriji R. Srbije. ) žive u inostranstvu a nisu se odrekli državljanstv R. Srbije.
6. Za dobijanje prava da glasa i da bude biran ( Ostali gradani R. Srbije, koj žive u inostranstvu. ) potrebno je da podnesu sledece podatke.
a. Zahtev i izjavu da prihvataju prava i obaveze iz ovog projekta.
b. Izvod iz maticne knjige državljana R. Srbije.
c. Izvod iz maticne knjige rodenih ( Izdat u Srbiji. ).
7. Izbor za narodnog poslanika R. Srbije iz redova Srpske dijaspore održavaju se u prostorijama : Srpskih klubova, S.P. crkve, ambasadama i konzulatima.
8. Kandidati za narodnog poslanika, iz redova Srpske dijaspore, obavezni su da svojim biracima ponude svoj program.
9. Jedna izborna jedinica bira 1 narodnog poslanika Srpske dijaspore i njegovog zamenika.
10. Kandidat koji je dobio najviše glasova je narodni poslanik R. Srbije iz redova Srpske dijaspore.
11. Kandidat koji je osvojio drugo mesto je : Zamenik narodnog poslanika.
12. Zamenik narodnog poslanika stupa na scenu kad je narodni poslanik sprecen da dode na sednicu u Beograd.
13. Narodni poslanici, iz redova Srpske dijaspore, u skupštini R. Srbije formifaju svoj poslanicki klub.
14. Poslanicki klub Srpske dijaspore ima svoju TV emisiju na državnoj televiziji u trajanju od 45 minuta jednom sedmicno. Ova obaveza državne televizije se ureduje zakonom.
15. Poslanicki klub Srpske dijaspore ureduje svoju TV emisiju.

Napomena :
Potreba da poslanicki klub Srpske dijaspore ima svoju TV emisiju na državnoj televiziji proizilazi iz sledeceg :
1. Da Srbi iz dijaspore upoznaju gradane Srbije kako je odredeni problem rešen u zemlji u kojoj žive.
Na primer :
– Kako je rešeno oporezivanje odredenih proizvoda.
– Kako se postice proizvodnja.
– Kako je organizovano školstvo, zdrastvo.
– I.t.d.

Finansiranje ovog projekta :
1. Skupština R. Srbije osniva posebni fond pod imenom “ Fond Srpske dijaspore i matice Srbije“.
2, Fond „Srpske dijaspore i matice Srbije “ puni se iz sledecih izvora :
a- Svaki Srbin iz dijaspore i ostali gradani R. Srbije( koji žive u inostranstvu ) dužni su da placaju godišnju TAKSU u iznosu od 10 EURA . Taksu uplacuju na racun fonda.
b. Iz budžeta R. Srbije : Koliko Srpska dijaspora prikupi novaca po osnovu taksi, toliko i vlada R. Srbije uplati u fond iz budžeta R. Srbije.
c. Putem donacija : Upravni odbor i direktor fonda ce organizovati donatorske skupve.
3. Srestva fonda namenjena su za :
a. – Organizaciju i osnivanje Srpskih klubova u dijaspori. Srpski klubovi imaju pravo na deo prihoda iz fonda samo godinu dana. Srpski klubovi se moraju osposobit da sami sebe finansiraju.
b.- Za ucešce u finansiranju školovanja Srpske dece iz dijaspore u matici Srbiji.
c.- Za ucešce u finansiranju lecenja Srba iz dijaspore u matici Srbiji.
d.- Upravni odbor ce napraviti plan šta još treba finansirati. Upravni odbor fonda, svoje planove, stavlja na javnu raspravu u javnost i u skupštini R. Srbije.
4. Fondom upravlja upravni odbor sastavljen od 10 clanova. Clanovi upravnog odbora biraju se na sledeci nacin :
a.- Tri clana upravnog odbora biraju poslanici skupštine Srbije koji su izabrani sa teritorije R. Srbije ( Njih 225 poslanika. ) tajnim glasanjem.
b.- Tri clana upravnog odbora bira poslanicka grupa Srpske dijasore ( Njih 25 ) tajnim glasanjem.
c. – Tri clana upravnog odbora bira Srpska pravoslavna crkva tajnim glasanjem.
d.- Jedan clan upravnog odbora je autor projekta.
5. Svi kandidati ( Koji konkurišu za clana upravnog odbora. ) dužni su da napišu svoj program rada. Program prestavljaju javnosti i poslanicima koji ih biraju.
6. Da ce ovaj fond radit po zakonu i usvojenom programu: clanovi upravnog odbora garantuju LICNOM IMOVINOM.
7. Upravni odbor bira glavnog direktora na osnovu prispelih programa rada. Kandidat za glavnog direktora obavezan je da podnese svoj program rada. Da ce fond radit po zakonu i usvojenom programu : direktor garantuje LICNOM IMOVINOM.

Izbor prestavnika Srpske dijaspore u IZVRŠNU VLAST R. Srbije
Srbi iz dijaspore obavezno ucestvuju u izvršnoj vlasti u sledecim oblastima :
a.- MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA.
b.- MINISTARSTVO PRIVREDE.
c. – MINISTARSTVO SRPSKE DIJASPORE.
Kako Srbi iz dijaspore ucestvuje u MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.

Skupština R. Srbije zakonom ureduje ucešce Srpske dijaspore u ministarstvu inostranih poslova na sledeci nacin :
1. Uvodi funkcionerska radna mesta :
a.- AMBASADOR Srpske dijaspore.
b.- KONZUL Srpske dijaspore.
2. Diplomate Srpske dijaspore rade u sinhronu sa saveznom diplomatijom.
3. Zadatak diplomatije Srpske dijaspore je: a.- Da pomognu saveznim diplomatama da dodu u bliži kontakt sa prestavnicima vlasti u zemljama u kojima žive. b.- Da uspostave licni kontakt ( Po mogucnosti prijateljstvao. ) sa:
b/1 – Senatorima.
b/2- Uticajnim vladinim službenicima ( Sa sekretaricom predsednika .)
b/3- Sa predsednicima politickih partija.
b/4- Sa uticajnim funkcionerima politickih partija.
b/5- Sa novinarima i vlasnicima TV stanica i novina, casopisa.
b/6- Sa uglednim gradanima.
4. Diplomatija Srpske dijaspore, uticajne ljude iz tacke 3, upoznaje sa stradanjem Srpskog naroda. Lobira te ljude za odbranu Srpskih interesa. Sa njima traži rešenje kako da se poklope interesi Srpskog naroda i Srpske države sa interesima velikih naroda i država.
5. Skupština R. Srbije formira STRUCNU radnu grupu telo ciji je zadatak da diplomate Srpske dijaspore snabdeva istinitim i pravim podatcima. Ovo radno telo se bira po principu javne konkurencije ideja i programa. Telo bira skupština R. Srbije tajnim glasanjem na osnovu ponudenih programa koje pišu sami kandidati.
6. Diplomate Srpske dijaspore bira skupština R. Srbije na osnovu ponudenih programa ( Programe kandidati sami pišu. ) tajnim glasanjem.
7, U slucaju pada vlade R. Srbije diplomate Srpske dijaspore ostaju na svojim funkcijama. Oni se mogu razrešit na isti nacin kako su izabrani. Njihov mandat traje dok neko drugi ne ponudi bolji program ili ukoliko se ne ispunjava njihov program koji su sami napisali.
8. Diplomate Srpske dijaspore, preko državne televizije, upoznoju gradane sa svojim programom a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije se ureduje zakonom.

Kako Srbi iz dijaspore ucestvuje u MINISTARSTVU PRIVREDE.
Skupština R. Srbije zakonom ureduje ucešce Srpske dijaspore u ministarstvu PRIVREDE na sledeci nacin :
1. Uvodi funkcionerska radna mesta :
a.- ZAMENIK ministra privrede iz Srpske dijaspore.
2. Zamenik ministra privrede iz redova Srpske dijaspore odreduje se za svaku zemlju odosno regijon.
3. Zamenici ministra privrede iz redova Srpske dijaspore rade u sinhronu sa nadležnim ministarstvima R. Srbije.
4. Zadatak ZAMENIKA ministra privrede iz redova Srpske dijaspore je:
a.- Da pomognu VLADI R. Srbije da dodu u bliži kontakt sa prestavnicima velikih kompanija.
b.- Da pomognu uspostavljanje veza izmedu privrednika u Srbiji i privrednika zemlje u kojoj zamenik ministra ( iz redova Srpske dijaspore ) živi.
c.- Da pomognu uspostavljanje veza izmedu privrednika u Srbiji i biznismena iz redova Srpske dijaspore.
d.- Da uspostave licni kontakt ( Po mogucnosti prijateljstvao. ) sa:
d/1 – Vlasnicima odredenih firmi.
d/2- Naucnicima, posebno naucnicima Srbima.
5. Skupština R. Srbije formira AGENCIJU IDEJA I BANKU POSLOVNIH PODATAKA ciji je zadatak da sa obe strane skuplja ideje i poslovne mogucnost. Ideje i pslovne mogucnosti plasira zinteresovanim stranama. Upravni odbor agencije, bira se po principu javne konkurencije ideja i programa. Upravni odbor agencije, bira skupština R. Srbije tajnim glasanjem na osnovu ponudenih programa koje pišu sami kandidati.
6. Zmenike ministra privrede iz redova Srpske dijaspore bira skupština R. Srbije na osnovu ponudenih programa ( Programe kandidati sami pišu. ) tajnim glasanjem.
7, U slucaju pada vlade R. Srbije, Zamenici ministra privrede iz redova Srpske dijaspore ostaju na svojim funkcijama. Oni se mogu razrešit na isti nacin kako su izabrani. Njihov mandat traje dok neko drugi ne ponudi bolji program ili ukoliko se ne ispunjava njihov program koji su sami napisali.
8. Zamenici ministra privrede iz redova Srpske dijaspore, preko državne televizije, upoznoju gradane sa svojim programom a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije se ureduje zakonom.

Napomena : U ovo ministarstvo odlicno bi se uklopio moj projekt “ SAS “ Srpska agencija za samofinansiranje proizvodnje.
Ovaj projekt nudi rešenje:
Kako organizovati mosovnu proizvodnju poznatih i novih prizvoda uz poštovanje sledecih kriterj:
a.- Svetski kvalitet.
b.- Svetski dizajn.
c.- Gradenje prepoznatljive robne marke.
d.- Minimalna ulaganja.
e.- Maksimalnu dobit.
Projekt je namenjen za one koji :
a.- Imaj malu firmu.
b.- Zbog rizika nisu spremni za velika ulaganja.
c.- Za pocetnike, one koji krecu u licni biznis.
d.- I za one koji imaju veliki novac. Tada je samo veca zarada.
e.- i.t.d.
Ovaj projekt jednostavno treba procitat pa onda davat sud.
Kako Srbi iz dijaspore ucestvuje u MINISTARSTVU SRPSKE DIJASPORE
1. Skupština R. Srbije posebnim zakonom ureduje MINISTARSTVO SRPSKE DIJASPORE.
2. Ministar Srpske dijaspore bira se iz redova Srpske dijaspore na predlog poslanickog kluba Srpska dijaspora.
3. Kandidat za ministra Srpske dijaspore mora da podnese svoj program rada poslanickom klubu Srpska dijaspora i skupštini R. Srbije.
4. Poslanicki klub Srpska dijaspora daje 3 predloga ( tri kandidata ).
5. Ministar dijaspore se bira tajnim glasanjem.
6. Ovo ministarstvo se brine o odnosu Srba iz dijaspore i matice Srbije.
7. Šta precizno ministarstvo treba da radi, dat ce poslanicki klub Srpske dijaspore i sami kandidati koji budu konkurisali za tu funkciju.

KAKO OVAJ PROJEKT REALIZOVATI ( Sprovest u život. )
Ovaj projekt se može sprovest u život na dva niacina i to:
1. SPORI NACIN.
2. BRZ NACIN.
1.- SPORI NACIN.
Srbi iz dijaspore ( Ko bude citao ovaj projekt. ) kad procitaju ovaj projekt treba da urade sledece :
a.- Da pažljivo procitaju ovaj projekt.
b.- Da ovaj projekt proslede dalje, na Srpske adrese u dijaspori.
c.- Ako im se projekt svidi ( Ako bi glasali za njega. ) da ga proslede prijateljima, medijima i politickim strankama u Srbiji.
d.- Da cekaju da neka politicka partija ovaj projekt ugradi u svoj pliticki program.
e.- Da cekaju da u Srbiji na parlametarnim izborima pobedi ona stranka koja je ovaj projekt usvojila.
2.- BRZ NACIN.
1. Srbi iz dijaspore ( Ko bude citao ovaj projekt. ) kad procitaju ovaj projekt treba da urade sledece :
a.- Da pažljivo procitaju ovaj projekt.
b.- Da ovaj projekt proslede dalje, na srpske adrese u dijaspori.
2. Da se OSNUJE NEVLADINA ORGANIZACIJA – AGANCIJA u Srbiji pod imenom “ SPAS „.
3. Zadatak agencije “ SPAS “ ja :
a.- Da ovaj projekt “ SPAS “ , putem placenog oglasa, objavi u nekim novinama u Srbiji.
b.- Da otvore pricu o ovom predlogu.
c.- Da putem placenih termina na televizij objasne gradanima R. Srbije da donošenje ovakvog zakona je u interesu Srbskog naroda, gradana Srbije i države Srbije.
d.- Da organizuju prikupljanje potpisa u Srbiji ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA.

NAPOMENA :
Ukoliko se Srbi iz dijaspore opredele za BRZ NACIN realizacije ovog projekta. Spreman sam da napiše projekt KAKO TO OSTVARIT.

Sa poštovanjem.
Becej 27.10.2002. god.

Autor projekta :
ing. Živojin Vujanovic
Becej
SRBIJA
E-mejl zvujanov@infosky.net