Predstavljamo Savet dijaspore: Aleksandar Leko, Austrija

Clan privremenog Saveta dijaspore iz Austrije Aleksandar Leko najavljuje da želi da se angažuje na ostvarenju prava dijaspore.
Leko, arhitekta po profesiji, u Austriji živi od 1991. godine, a svoje politicko angažovanje zapoceo je pre cetiri godine. On je predstavnik Gradanskog saveza Srbije u ovoj zemlji, bio je clan odbora za spoljnu politiku G17 plus, predsednik je Srpskog foruma.
– Ja sam deo dijaspore vec više od 10 godina i kao njen deo poceo sam da se bavim politikom. Ne mogu da kažem da sam u dodiru sa svim njenim organizacijama, ali sam zato deo te dijaspore – kazao je on za „Vesti“.
– Srecan sam zbog ove inicijative Savezne vlade i Ministarstva inostranih poslova. Smatram to ozbiljnim korakom ka približavanju dijaspore matici. Taj korak, medutim, ostavlja mnogo otvorenih pitanja. Savet dijaspore, kao što samo ime govori, savetodavno je telo. Ja, ali i cela dijaspora, bih više voleo da to telo ima i neku izvršnu funkciju. Želja nam je da se preporuke dijaspore usvoje, a na matici je da ih usvoji. Naše je da dajemo savete. U svakom slucaju ovo je ozbiljan korak ka poboljšanju odnosa države prema dijaspori.
– Osnovni problemi u ovom trenutku su pravo glasa dijaspore, njeno organizovanje i povezivanje, kao i ne samo privodenje dijaspore matici, vec i obrnuto. Matica, takode, treba da otvori oci za dijasporu, jer je ona veliki potencijal. Te snage matica treba da bude svesna. Dijaspora je voljna da taj potencijal stavi na raspolaganje i to je prilika koju ne treba propustiti. Na tome želim da radim – najavio je on.

Pionirski posao

Upitan kako smatra da ce sprovesti formiranje Skupštine Saveta
dijaspore u Austriji on je kazao da je to veliki i težak
izazov.
„Posao nas koji smo izabrani u privremeni Savet dijaspore je
tehnicki i ujedno i pionirski. Naime, pionirski jer se u ovom
trenutku može mnogo toga uraditi, ali i pogrešiti“, upozorio
je Leko.