Prvi sajam austrijsko-srpskih žena

prvi-sajam-austrijsko-srpskih-zena
Prvi sajam austrijsko-srpskih žena

Udruženje austrijsko-srpskih žena

Sajam austrijsko-srpskih žena

Udruženje austrijsko-srpskih žena u subotu (27. aprila), sa početkom u 13 časova, organizuje svoj prvi Sajam žena, u Event centru u Leobersdorfu (Farbergasse 9).

Ovaj događaj će služiti za umrežavanje žena, a očekuje se oko 80 izložbenih štandova, govornica, političarki, predstavnica organizacija, preduzetnica iz Austrije i Srbije, kao i drugih nacija.

Cilj udruženja, koje vodi Ranka Savić-Čergić, je promovisanje i produbljivanje prijateljskih odnosa između austrijskih i srpskih žena.

“Obradiće se ženska pitanja, kao i teme poput integracije, obrazovanja, vaspitanja, zdravlja, umetnosti, kulture, tradicije, ekonomije, rada i sporta. Humanitarne i društveno-političke teme obe nacije biće obrađene kroz projekte i događaje. Austrijsko-srpsko žensko društvo (OSF) je apolitična radna grupa na “od ljudi ka ljudima” nivou”, objasnila je ona.

Putem ženskih mreža i prijateljstava doprinosiće se održavanju i jačanju bilateralnih odnosa između Austrije i Srbije u svim oblastima, dodala je Savić-Čergić.

Kazala je da Udruženje deluje volonterski i nepristrasno kao zagovornik Srbije u Austriji, i obrnuto.

OSF se obavezuje na predrasudno i mirno razgovaranje između nacija, kultura i veroispovesti, te aktivno promoviše ekonomsku, socijalnu i kulturnu razmenu i dijalog između Srbije i Austrije.

Cilj je jačanje austrijsko-srpskih odnosa u svim aspektima javnog i kulturnog života, doprinos širem poznavanju svih aspekata austrijske i srpske kulture, umetnosti i načina života, pokretanje i promocija diskusija o aktuelnim ekonomskim, političkim i kulturnim temama, kao i iskorenjivanje postojećih stereotipa. Saradnja sa pojedincima i organizacijama će biti intenzivirana, te će se tražiti unapređenje društvene odgovornosti na ličnom i društvenom nivou.

OSF je nezavisno udruženje registrovano u registru udruženja, čiji su članovi žene različitog porekla.

OSF je podružnica krovne organizacije Saveza srpskih klubova u Donjoj Austriji (KOS SA).

Detaljnije