Posle bitke svi su generali

Opet ću početi s anegdotom, koja na slikovit način pokazuje vrednost predviđanja budućnosti. Kao što jedna mudrost kaže: “Najbolji način da predvidite budućnost, jeste da je sami kreirate…”

Približavala se zima, pa Indijanci odu kod svog vrača da ga upitaju kakva će biti. Vrač se malo zamisli, pogleda u vatru, povuče par dimova iz svoje lule i reče da će biti hladna.
Indijanci bez pogovora poslušaše vrača i počeše da skupljaju drva za ogrev, mnogo drva… Ipak, zima je bila blaga.

Naredne godine, Indijanci opet posete seoskog vrača i postave mu isto pitanje, a on počne da razmišlja kako je prošla zima bila blaga, pa reče da će naredna biti hladna!

Indijanci se nisu dvoumili. Poslušali su vrača i počeli da skupljaju drva. Međutim i ova zima je bila izuzetno blaga!

Treću godinu, ode vrač u meteorološku stanicu da pronađe stručnjaka, koji se bavi prognozom. Čovek ga primi, lepo porazgovaraju i reče mu da će nadolazeća zima biti najhladnija do sada.

Vrač, začuđen što je meteorolog toliko siguran u predviđanje, odluči da ga upita kako to zna.

“Pa lako”, odgovori meteorolog, “Evo.. Indijanci već dve godine skupljaju drva kao ludi”.

Nema korekcije cena

Primetili ste da su svi “stručnjaci”, pošto se nešto završi, ili kako bi to kod nas rekli: “lako je posle bitke biti general”. Nemoguće je nešto predvideti na makro-ekonomskom nivou sa stoprocentnom sigurnošću, usled nepoznavanja svih faktora koji mogu uticati na određeni ishod.

Kada su u pitanju vrednosti nekretnina, u glavnim australijskim gradovima, primećujemo da nije došlo do korekcije cena, barem ne u meri u kojoj to glavne banke predviđaju. Više je razloga za to, a glavni su aktuelni moratorijum na otplatu kredita i manji broj nekretnina koje se trenutno nude (u odnosu na 2019).

Na nacionalnom nivou, to je pad od 7% kada poredimo rezultate za jun ove godine u odnosu na jun 2019.

Poređenja radi, u maju 2019. na području Sidneja bilo je 35.196 nekretnina u prodaji, a u junu 31.431, dok je ove godine na tržištu 30.059 u maju i 29.590 nekretnina u junu. Sličan je trend u Brizbejnu i Pertu, dok je u Melburnu skoro pa obrnuto.

Sumorna predviđanja

S druge strane, zabrinjava i veliki broj praznih nekretnina u Sidneju i Melburnu, gde se gomila neizdatih stanova i kuća kreće preko 4%, a u nekim delovima grada, kao na primer u području samog grada Sidneja – čak 16%.

U drugim gradovima, trend je obrnut. Kao recimo u Pertu i Darvinu. Ovo će dodatno izazvati pritisak na cene, posebno ako se moratorijum ne produži i/ili ukoliko država značajnije ne interveniše. Ipak, neka područja će proći bolje od drugih, kao na primer područje Plavih planina i slična, koja su dalje od grada. Usled novonastale situacije, verujem da ćemo slediti trend iz SAD, gde je prisutno udaljavanje iz gradova.

Možda je najveća opasnost u sumornim predviđanjima glavnih banaka koji na neki način kreiraju buduća kretanja. Dobra strana je to što su kamate niske, barem sa stanovišta onih koji imaju kredite, a loša je restriktivna kreditna politika.

Takođe, politika niskih kamata nije dobra za one koji imaju ušteđevinu, jer oni od te ušteđevine ne mogu da žive na način da istu investiraju u “term deposit” ili sličan proizvod, te da dobijaju iole značajnu kamatu. Ipak, ova tema biće posebno obrađena drugom prilikom.

Чланак Posle bitke svi su generali се појављује прво на Vesti online.

Original Article